Wybierz miasto:

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE ODBYWA SIĘ WE WIODĄCYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA

 

Kierunek jest objęty patronatem Szpitala SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Szpital i Uczelnia współpracują w celu:
- tworzenia warunków dla osiągania przez studentów kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w SP ZOZ MSWiA w Łodzi
- wspólnego prowadzenia działań naukowo-badawczych zmierzających do wzajemnego rozwoju zaplecza badawczego i naukowego

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj