Wybierz miasto:

Studenckie Koło Naukowe przy kierunku pielęgniarstwo powstało w październiku 2004 r. Spotkania koła odbywają się co dwa tygodnie na uczelni lub w terenie. Zadaniem Koła jest wyjście naprzeciw potrzebom studentów w nim uczestniczących w zakresie obszarów pielęgniarstwa szczególnie ich interesujących. Działalność rozpoczęto od rozpoznania potrzeb studentów i zebrania ich opinii. W oparciu o to zaplanowano formę, miejsce i zakres merytoryczny kolejnych spotkań.

Założeniem Koła jest:
  • poszerzenie wiedzy studentów z zakresu współczesnego pielęgniarstwa;
  • ukazanie kierunków rozwoju pielęgniarstwa w XXI wieku i dziedzin pokrewnych;
  • zapoznanie studentów z różnymi wymiarami pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych;
  • przedstawienie interdyscyplinarnego charakteru pielęgniarstwa i zmian, jakie zaszły w zawodzie na przestrzeni ostatnich lat;
  • ukazanie wielowymiarowości zawodu pielęgniarki/pielęgniarza – przedstawienie różnorodności miejsc i stanowisk pracy zajmowanych przez pielęgniarki;
  • rozwijanie zainteresowań studentów związanych z nauką zawodem i innymi, wskazanymi przez nich zagadnieniami.

Studenci zachęcani są do pisania prac naukowych i wystąpień w konferencjach STN.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr n. o zdr. Grażyna Kozak

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj