Wybierz miasto:

Dlaczego filologia w AHE to najlepszy wybór?

 • bardzo dobrze opanujesz język obcy ogólny i specjalistyczny,
 • spotkasz się z przyjaznym i indywidualnym podejściem,
 • skorzystasz z bogatej oferty stypendiów i praktyk zagranicznych,
 • zapoznasz się ze specyfiką projektów międzynarodowych,
 • odkryjesz swój potencjał i rozwiniesz swoją kreatywność,
 • znajdziesz pomysł na siebie i będziesz mógł go realizować,
 • poznasz zasady funkcjonowania w biznesie (specjalizacja translatorsko-biznesowa),
 • opracujesz własne materiały dydaktyczne (dzięki metodzie projektów - specjalizacja nauczycielska).

Perspektywy zatrudnienia

 • w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, komunikujących się z daną placówką w wybranym języku
 • w biurach projektów międzynarodowych, działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji
 • w instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • w korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych
 • w szkołach językowych, na kursach organizowanych przez firmy prywatne
 • w agencjach reklamowych, wydawnictwach
 • w szkołach językowych, na kursach organizowanych przez firmy prywatne
 • w szkołach (specjalizacja nauczycielska – studia drugiego stopnia)
 • w placówkach edukacyjnych
FAQ
Czy muszę znać język na poziomie zaawansowanym, aby rozpocząć studia na kierunku filologia?

Znajomość języka obcego, który chcemy studiować, ułatwi nam naukę, lecz nie trzeba go znać od razu na C1. Poziom zaawansowany jest zalecany, ponieważ studia szybko wchodzą w zaawansowane aspekty języka i literatury. 

Jakie przedmioty są nauczane na kierunku filologia?

Studia obejmują naukę gramatyki, fonetyki, leksykologii, a także historii literatury i kultury kraju języka docelowego. Do tego dochodzą kursy z zakresu tłumaczenia, dydaktyki języka obcego, a czasami również przedmioty związane z lingwistyką stosowaną czy językoznawstwem. Programy studiów dostępne są na stronie AHE. 

Czy studia na kierunku filologia oferują możliwość wyjazdów zagranicznych?

Tak, większość programów filologicznych oferuje studentom możliwość wyjazdów na semestr lub rok akademicki w ramach programów wymiany studenckiej, takich jak Erasmus+, co jest doskonałą okazją do pogłębienia znajomości języka i kultury. 

Czy studia filologiczne są trudne?

Studia wymagają zaangażowania i systematycznej pracy nad językiem, co może być wyzwaniem, ale pasja do języka i kultury znacząco ułatwia naukę. Kluczowe jest regularne praktykowanie języka i zanurzenie się w literaturze oraz kulturze danego obszaru. 

Czy mogę studiować więcej niż jeden język obcy na kierunku filologia?

Tak, AHE oferuje programy dwujęzyczne lub możliwość wybrania drugiego języka obcego jako dodatkowej specjalizacji, co umożliwia zdobycie kompetencji w więcej niż jednym języku. 

Czy studia na kierunku filologia przygotowują do pracy w tłumaczeniach?

Tak, program studiów filologii oferuje kursy z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego, przygotowując absolwentów do pracy jako tłumacze.  

Jakie umiejętności są kluczowe dla studentów filologii?

Do kluczowych umiejętności należą zaawansowana znajomość języka obcego, umiejętność analitycznego myślenia, zdolności komunikacyjne, kreatywność w interpretacji tekstów, a także otwartość na inne kultury i gotowość do ciągłego poszerzania swojej wiedzy o języku i literaturze. 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj