Wybierz miasto:

Dziekan filologii obcej

dr Anna Bielska

Dziekan kierunku Filologia

Anglista, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Na Akademii prowadzi zajęcia z gramatyki kontrastywnej, negocjacji biznesowych, zaawansowanego słownictwa, interpretingu, tłumaczeń literackich a także tekstów ekonomicznych i prawniczych, teorii przekładu, konwersacji, sprawności zintegrowanych oraz pisania akademickiego. Obszary zainteresowań naukowych obejmują: tłumaczenia pisemne i ustne, AVT, literatura, film, język Szekspira oraz ekwiwalencja. Bierze regularny, czynny udział w konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji w zakresie tłumaczeń pisemnych i audiowizualnych.

mgr Marcin Jaźwiec

Prodziekan kierunku Filologia

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj