Wybierz miasto:

Polski Uniwersytet Wirtualny jest jednostką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i choć jest uczelnią wirtualną, ma siedzibę w Łodzi, w dawnych pofabrycznych budynkach należących do Ferdynanda Goldnera.

PUW powstał w 2002 roku. Jest najstarszą uczelnią e-lerningową w Europie Środkowej. „Wirtualne” mury uczelni opuściło do tej pory ponad 30 tysięcy absolwentów. Naszą specjalnością są studia on-line na wszystkich poziomach.

W bardzo bogatej ofercie PUW-u znajdują się studia:

 • I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
 • II stopnia (magisterskie)
 • podyplomowe.

PUW promuje nowoczesne metody nauki, tworzy centrum kompetencji w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-edukacji. Zespół PUW-u wspiera nauczycieli akademickich w obszarze metodyki zdalnego nauczania, opracowania materiałów edukacyjnych czy technologii informacyjnych. Wspiera również studentów, organizując kursy przygotowujące do studiowania on-line oraz pomoc techniczną.

Zajęcia na platformie zdalnego nauczania PUW odbywają się w przedmiotach, czyli wirtualnych klasach. Tam umieszczone są wszelkie materiały dydaktyczne, przygotowane zarówno przez dydaktyka (teksty teoretyczne, prezentacje, ilustracje, przykłady, studia przypadków, linki do stron, webinary, itd.), jak i dodatkowe, zaprojektowane metodyka PUW-u w Bibliotece PUW. To biblioteka zasobów e-learningowych będąca integralnym komponentem platformy. Są to skrypty i zestawy materiałów ze wszystkich kierunków dostępne dla ogółu studentów i dydaktyków.

 

Symbolem PUW-u jest motyl – z jednej strony odwołujący się do swobody studiowania on-line (ucz się kiedy chcesz, gdzie chcesz), zaś z drugiej – do tradycji e-learningu, sięgającej „uniwersytetów latających”, powstałych ok. 250 lat temu.

 

Zapraszamy do wirtualnej przestrzeni dydaktycznej, która wykracza ponad standardowe metody nauki!

Strona internetowa:
www.puw.pl

Historia PUW-u w pigułce
 • W 2000 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstały pierwsze kursy on-line. W dniu 23 stycznia 2002 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisały umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW). Jego celem było stworzenie platformy umożliwiającej obu uczelniom prowadzenie studiów i szkoleń przez internet.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (obecnie: AHE) podjęła w roku 2002 decyzję o wykorzystaniu wspólnie tworzonej platformy PUW i rozpoczęciu kursów i studiów przez internet. Pierwsze studia on-line zostały uruchomione w WSHE w październiku 2002 roku na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka. Podjęło na nich studia w sumie około 250 osób.
 • Zajęcia odbywały się na platformie e-learningowej R5 Generation fińskiej firmy R5 Vison. Studenci PUW-u poza dostępem do platformy z materiałami dydaktycznymi otrzymywali również płyty CD z podręcznikami multimedialnymi.
 • 2004 – w Bronisławowie k. Łodzi odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Akademia On-line, organizowana przez Polski Uniwersytet Wirtualny i WSHE w Łodzi.
 • 2005 – wirtualne mury PUW-u opuścili pierwsi absolwenci. Dyplomy licencjackie zdobyło wtedy ponad 30 osób.
 • 2005 – wprowadzono innowacyjną metodę projektów (ang. project-based learning), polegającą na rozwiązywaniu przez studentów konkretnych problemów na bazie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych.
 • 2010 – uruchomiono centrum Studiów Podyplomowych (CKP), kursy zamieszczane były na platformie zdalnego nauczania.
 • 2009 – AHE w Łodzi, korzystając z doświadczeń PUW-u, wprowadziło na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wsparcie nauczania za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania, umożliwiając zapoznanie się z możliwościami, jakie daje e-learning akademicki.
 • 2011 – PUW wdrożył innowacyjne rozwiązanie w postaci niezwykle elastycznej i nowoczesnej platformy e-learningowej Moodle, która zastąpiła R5 Generation. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową.
 • 2017 – PUW nawiązało współpracę z ClickMeeting, wykorzystując nowe narzędzie do organizacji webinarów dla studentów, nauczania języka polskiego studentów obcojęzycznych oraz spotkań dydaktyków PUW-u.
 • 2020 – czas pandemii był sprawdzianem dla pracowników administracyjnych PUW-u. Potrzebne stało się przeniesienie w ciągu czerech (!) dni ok. 3000 przedmiotów na platformę, by studenci dzienni i zaoczni bez problemu mogli kontynuować naukę w nowych okolicznościach pod opieką PUW-u i stać się na pewien czas „wirtualni”. Rozwiązanie było na tyle optymalne i zadowalające, że od tamtej pory wszystkie przedmioty, nie tylko studentów PUW-u, są obecne na stałe na platformie (dzienne i zaoczne – jako obszary wspomagane, do np. przekazywania korespondencji, materiałów, testów).

Obecnie na platformie zespół PUW-u opiekuje się co semestr:

 • 5000 przedmiotów
 • 500 dydaktykami
 • 5000 studentów.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj