Wybierz miasto:

PROF. NADZW. DR HAB.
ELŻBIETA DUL-LEDWOSIŃSKA

REKTOR

ELŻBIETA DUL-LEDWOSIŃSKA

KINGA MUSZYŃSKA-JANISZEWSKA
KANCLERZ

KINGA MUSZYŃSKA-JANISZEWSKA

ADW. DR MARIUSZ OLĘŻAŁEK
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

ADW. DR MARIUSZ OLĘŻAŁEK

DR WIESŁAW PRZYBYŁA
PROREKTOR DS. ROZWOJU I KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

DR WIESŁAW PRZYBYŁA

 

Kancelaria, Rektorat

Kwestor
Magdalena Suplewska

Pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem i biura karier
mgr Monika Karolczak

Pełnomocnik rektora ds. studiów podyplomowych
dr Andrzej Zbonikowski

Pełnomocnik rektora ds. studiów międzynarodowych i ds. studenckich
mgr Oktawia Ewa Braniewicz

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
Sylwia Rzeźniczak

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Karolina Trzonek

Prefekci

Wydział Artystyczny
dr Beata Muraszko

Wydział Humanistyczny
dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska

Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr Joanna Paul-Kańska

Wydział Prawa i Administracji
adw. dr Mariusz Olężałek

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Wydział Techniki i Informatyki
dr inż. Agnieszka Bulska

Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Beata Groblewska-Bogusz

Dziekani

ADMINISTRACJA
Dziekan - adw. dr Mariusz Olężałek

DIETETYKA
Dziekan - dr n. med. Paulina Konrad

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Dziekan - mgr Justyna Kowalewska
Prodziekan - dr Anna Fadecka

EKONOMIA
Dziekan - mgr Anna Bojanowska-Sosnowska

FILOLOGIA OBCA
Dziekan - dr Anna Bielska
Prodziekan - mgr Marcin Jaźwiec

FILOLOGIA POLSKA
Dziekan - dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska

GRAFIKA
Dziekan - dr Bartłomiej Jarmoliński
Prodziekan - mgr Jan Worpus-Budziejewski

INFORMATYKA
Dziekan - dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka
Prodziekan -  dr inż. Mateusz Zieliński

KOSMETOLOGIA
Dziekan - dr Marzena Glinka

KULTUROZNAWSTWO
Dziekan - dr Katarzyna Filutowska
Prodziekan - mgr Monika Kamieńska
Prodziekan - dr Karol Stolarek

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Dziekan - dr inż. Jakub Świerczyński

PEDAGOGIKA
Dziekan - dr Magdalena Archacka
Prodziekan - dr Anna Breś

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Dziekan - dr Daria Modrzejewska

PIELĘGNIARSTWO
Dziekan - dr n. med. Agnieszka Renn-Żurek
Prodziekan - mgr Jolanta Szukalska


POLITOLOGIA
Dziekan - dr Artur Niedźwiecki

PRAWO
Dziekan - adw. dr Mariusz Olężałek

PSYCHOLOGIA
Dziekan - dr Joanna Paul-Kańska
Prodziekan - mgr Milena Bąk,
Prodziekan - mgr Konrad Schroeder

TANIEC
Dziekan - dr Beata Muraszko
Prodziekan - mgr Gintautas Potockas

TRANSPORT
Dziekan - dr inż. Agnieszka Bulska

TURYSTYKA I REKREACJA
Dziekan - dr Tetiana Kazakova

ZARZĄDZANIE
Dziekan - dr Beata Groblewska-Bogusz
Prodziekan - mgr Anna Bojanowska-Sosnowska


Dziekan ds. studiów anglojęzycznych - mgr Oktawia Ewa Braniewicz
Prodziekan ds. studiów anglojęzycznych - mgr Michał Ledwosiński

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj