Wybierz miasto:

Doktorat w trybie eksternistycznym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Ogólne informacje:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w trybie eksternistycznym w dyscyplinach:

  • JĘZYKOZNAWSTWO
  • SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę we wskazanych dyscyplinach nauki
i sztuki, a tym samym napisać i obronić rozprawę doktorską w tym zakresie. Doktorat ma dużą wartość zarówno
w pracy naukowej, jak i w biznesie, otwiera ponadto drogę do rozwoju kariery naukowej i zawodowej zarówno
w Polsce, jak i za granicą.

Tryb eksternistyczny przypomina dotychczasowy tryb z tzw. wolnej stopy. W przeciwieństwie do stacjonarnego kształcenia w szkole doktorskiej, w trybie eksternistycznym wyłączony jest etap zorganizowanego kształcenia,
a tym samym związanych z nim metod weryfikacji efektów uczenia się. Tryb eksternistyczny jest zatem wygodną formą podniesienia swoich kwalifikacji oraz pogłębienia wiedzy specjalistycznej dla osób pracujących.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestnictwa w seminariach doktoranckich, które organizowane są w sposób przystępny również dla osób aktywnych zawodowo, a które mają na celu rzetelnie przygotować Kandydata do uzyskania stopnia doktora.

 

Więcej informacji:

Dział Nauki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Łódź 90-212, ul. Sterlinga 26, pokój K118
adres mailowy: dzialnauki@ahe.lodz.pl
tel.: (+48) 42-63-15-003