Wybierz miasto:

Doktorat w trybie eksternistycznym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Ogólne informacje:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w trybie eksternistycznym w dyscyplinach:

 • JĘZYKOZNAWSTWO
 • SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Oferta kierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę we wskazanych dyscyplinach nauki i sztuki, a tym samym napisać i obronić rozprawę doktorską w tym zakresie. Podczas studiów doktoranckich kandydaci będą tworzyć swoje rozprawy doktorskie, a edukacja na tym etapie zakończy się ich obroną oraz uzyskaniem tytułu doktora.

Doktorat w trybie eksternistycznym w AHE - dlaczego warto?

 • doktorat ma dużą wartość zarówno w pracy naukowej, jak i w biznesie, dzięki czemu osoby, posiadające tytuł doktora, cieszą się dużym autorytetem i pozycją eksperta w danej dziedzinie,

 • doktorat otwiera drogę do rozwoju kariery naukowej i zawodowej zarówno w Polsce, jak i za granicą,

 • tryb eksternistyczny przypomina dotychczasowy tryb z tzw. wolnej stopy,

 • w trybie eksternistycznym wyłączony jest etap zorganizowanego kształcenia, a tym samym związanych z nim metod weryfikacji efektów uczenia się,

 • studia doktoranckie w AHE. to wygodna forma podniesienia swoich kwalifikacji oraz pogłębienia wiedzy specjalistycznej dla osób pracujących,

 • istnieje możliwość uczestnictwa w seminariach doktoranckich, które organizowane są w sposób przystępny również dla osób aktywnych zawodowo, a które mają na celu rzetelnie przygotować Kandydata do uzyskania stopnia doktora.

Perspektywy po studiach doktoranckich w AHE

Po napisaniu i obronie rozprawy doktorskiej, kandydat otrzymuje tytuł doktora, a co za tym idzie może:

 • prowadzić badania naukowe,

 • tworzyć publikacje naukowe,

 • uczestniczyć w konferencjach naukowych,

 • pracować na uniwersytecie w charakterze wykładowcy,

 • podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, sektorze prywatnym czy organizacjach pozarządowych w dziedzinie, związanej z językoznawstwem lub sztukami plastycznymi i konserwacją dzieł sztuki.

Interesuje mnie doktorat w trybie eksternistycznym w AHE

CAPTCHA

 

Więcej informacji:

Dział Nauki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Łódź 90-212, ul. Sterlinga 26, pokój K118
adres mailowy: dzialnauki@ahe.lodz.pl
tel.: (+48) 42-63-15-003

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj