Wybierz miasto:

Oferta studiów II stopnia

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 9 kierunków studiów II stopnia (studiów magisterskich).

Kształcenie na tych kierunkach prowadzi do uzyskania dyplomu magistra. Czas trwania to 4 lub 3 semestry. Na każdym z kierunków możesz wybrać ciekawe i praktyczne specjalności.

Studia II stopnia prowadzimy w ramach wydziałów:

Wydział Humanistyczny

Filologia

Filologia, spec. filologia angielska

Stoisz przed wyborem, który zaważy na Twojej przyszłości – Studia. Angielski to wybór dla pasjonatów tego języka, który chcą opanować go w stopniu biegłym, ale też poszerzyć wiedzę z zakresu kultury, literatury, czy historii obszaru anglojęzycznego.
Filologia angielska to studia, które pomagają pogłębić Twoje kompetencje językowe niezbędne zarówno w pracy pedagoga, jak i w relacjach biznesowych.

Filologia spec. filologia germańska

Pasjonujesz się kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych? Lubisz uczyć się języka niemieckiego i chciałbyś związać swoją przyszłość z językiem niemieckim? Nic prostszego – Filologia germańska jest Twoim kierunkiem studiów!
Filologia germańska – studia, które poszerzą Twoje kompetencje językowe potrzebne w pracy pedagogicznej, jak i w biznesie. Poznasz również historię, kulturę, sztukę i literaturę narodów niemieckojęzycznych.

spec. filologia angielska - specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia nasi studenci są przygotowywani do nauczania języka angielskiego uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do nauczania języka angielskiego uczniów szkół ponadpodstawowych.

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki to autorska koncepcja specjalizacji nauczycielskiej, powstała we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, naszymi partnerami, czyli przede wszystkim z mgr Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, jednej z pierwszych Budzących się Szkół w Polsce, oraz mgr Bożeną Ziemniewicz, dyrektor BRITISH CENTRE – Szkoły Języków Obcych i Centrum Egzaminacyjnego autoryzowanego przez Cambridge Assessment English, część Uniwersytetu Cambridge. Łączy ona podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela z nowoczesnym podejściem do nauczania, opartym na zasadach neurodydaktyki. Przede wszystkim zależy nam bowiem, aby nasz absolwent widział proces uczenia się holistycznie, a swoją rolę postrzegał jako towarzysza wspierającego swojego ucznia na drodze jego rozwoju.

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia skierowana jest zarówno do tych nauczycieli, którzy oprócz nauczania w starszych klasach szkoły podstawowej chcą pracować z uczniem nieco starszym – licealistą, ale również do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w rozwinięciu swojego potencjału lub też rozbudzeniu na nowo pasji do nauczania.

Dla nauczycieli przygotowaliśmy unikalny program kształcenia, który łączy tradycyjny model kształcenia z modelem nowoczesnym i obejmuje:

 

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 

W ramach tego modułu studenci:

 • dowiadują się, jak uczy się mózg, zrozumienie czego jest niezbędne dla każdego nauczyciela,
 • poznają jak rozwija się ich uczeń,
 • uczą się, jak ważną rolę w zawodzie nauczyciela odgrywa pozytywne nastawienie i jak ważne jest kształcenie takiego podejścia u swoich uczniów, promowanie dobrostanu i uważności,
 • poznają alternatywne nurty edukacyjne, starają się spojrzeć na proces uczenia się holistycznie, a jednocześnie wzbogacić swój warsztat pracy nauczyciela o najlepsze praktyki edukacyjne,
 • przygotowują się do pracy z coraz liczniejszą grupą uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – nadpobudliwością, dysleksją, zespołem Aspergera itd.
   

W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

 • Podstawy psychologii – perspektywa nauczyciela
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia pozytywna
 • Zawód nauczyciela
 • Nurty edukacji alternatywnej
 • Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
   

 

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

 

W ramach tego modułu studenci:

 • zgłębiają proces nauczania i uczenia się języków obcych,
 • uczą się, jak ważne jest nastawienie na rozwój (tzw. growth mindset) w pracy nauczyciela,
 • poznają jak komunikować się z uczniami (wykorzystując komunikację bez przemocy – NVC),
 • uczą się jak wzmacniać motywację wewnętrzną uczniów,
 • uczą się jak projektować kurs językowy,
 • dowiadują się w jaki sposób wykorzystywać oryginalną literaturę anglojęzyczną w edukacji językowej,
 • uczą się jak efektywnie wykorzystywać pomoce cyfrowe w uczeniu się języka obcego w klasie i poza nią.
   

W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

 • Podstawy nauczania języków obcych
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Dydaktyka cyfrowa
 • Projektowanie kursu językowego
 • Literatura anglojęzyczna w edukacji językowej

Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki nasi studenci uczestniczą także w kursach w ramach modułu Podstawy dydaktyki i emisja głosu, zgodnie z nowymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.
Staramy się, aby podczas zajęć zawsze był czas na refleksję dotyczącą obecnego systemu edukacji. Studenci przedstawiają problemy, z jakimi na co dzień borykają się jako nauczyciele, a następnie wspólnie szukają rozwiązań. Ma to miejsce np. na realizowanym na zajęciach Nurty edukacji alternatywnej projekcie Be the change you wish to see in education. W ramach projektu studenci za pomocą metody design thinking starają się wskazać problem, który chcieliby rozwiązać w dzisiejszej edukacji, a następnie projektują i wdrażają zaprojektowane przez siebie rozwiązanie.
 

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki będą potrafili:

 • wspierać proces uczenia się,
 • pobudzać swoich uczniów do myślenia,
 • motywować swoich uczniów,
 • tworzyć przestrzeń szkolną (społeczno-kulturową, architektoniczną, wirtualną), aby w pełni wykorzystać potencjał uczniów,
 • być mentorami dla swoich uczniów,
 • dokonywać weryfikacji i modyfikacji metod dydaktycznych w codziennej praktyce edukacyjnej,
 • projektować i prowadzić zajęcia w taki sposób, aby były one jak najbardziej efektywne dla ucznia,
 • tworzyć materiały dydaktyczne w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem,
 • efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach 4-8 oraz w szkole ponadpodstawowej.

Zaleca się, aby na studiach II stopnia studenci realizowali praktykę zarówno w szkole podstawowej jak i w szkole ponadpodstawowej.

Opiekunem specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki jest dr Ola Majchrzak.

Spec. filologia angielska - specjalizacja translatorsko-biznesowa

Specjalizacja translatorsko-biznesowa stanowi alternatywną ścieżkę rozwoju do specjalizacji nauczycielskiej i skierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w środowisku biznesowym, w której konieczna jest bardzo dobra znajomość języka obcego – w zawodzie tłumacza, asystenta, managera. Ofertę kierujemy również dla osób pracujących w sektorach BPO i SSC oraz prowadzących własną działalność biznesową, którzy chcą doskonalić kompetencje językowe jak i rozszerzyć zakres swojej działalności wykorzystując kontakty międzynarodowe.

Studia II stopnia pozwalają zdobyć kompetencje językowe na poziomie C2. Oprócz zaawansowanych zajęć praktycznych z języka specjalności i przedmiotów typowo filologicznych obejmujących językoznawstwo, kulturę i literaturę współczesną, oferujemy przedmioty modułu Technologia kreatywności. Dzięki Technologii kreatywności studenci odkrywają swój kreatywny potencjał i rozwijają poszukiwane na rynku pracy kompetencje społeczne.

Aby maksymalnie wykorzystać zajęcia specjalizacyjne z języka biznesu wykorzystujemy metodologię CLIL czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu, dzięki czemu studenci efektywniej opanowują język specjalistyczny. Zrozumienie zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz podstaw prawa jest niezbędne w poprawnym tłumaczeniu dokumentów z zakresu biznesu oraz prowadzeniu rozmów i negocjacji.

Zajęcia specjalizacyjne obejmują między innymi komunikację międzykulturową w biznesie i korespondencją biznesową. Na tych zajęciach studenci nie tylko zapoznają się z obowiązującymi standardami w komunikacji biznesowej, ale rozwiązują wiele dylematów, z którymi mogą spotkać się w codziennej praktyce: Jak poprawnie zinterpretować zachowanie partnera biznesowego z zagranicy, przewidzieć jego intencje i sposób działania, jak umiejętnie zredagować dokument, aby pozyskać nowego klienta, jak nie zrazić klienta do naszej firmy i zapewnić przyjacielskie relacje?

W module Przygotowanie do pracy tłumacza studenci poznają zarówno teoretyczne jak i praktyczne strony wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Studenci uczestniczą w warsztatach poświęconych narzędziom informatycznym w pracy tłumacza prowadzonych przez specjalistów ze współpracujących z kierunkiem biur tłumaczeń: SKRIVANEK i SENS.

Blok zajęć z tłumaczenia tekstów ekonomicznych i prawniczychoraz tłumaczenia ustnego spotkań i negocjacji przygotowuje do pracy tłumacza w środowisku biznesowym. W programie przewidziano również zajęcia z kultury języka polskiego, dzięki którym studenci doskonalą umiejętność poprawnego redagowania dokumentów i wypowiadania się również w języku ojczystym.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na specjalizacji translatorsko-biznesowej studenci przygotowani są do tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka ojczystego na język specjalności i na odwrót.

Co zyskuje student specjalizacji translatorsko-biznesowej?

 • kompetencje językowe z zakresu języka ogólnego na poziomie C2
 • wiedzę ekonomiczną, z zakresu zarządzania, finansów, podstaw prawa
 • kompetencje z zakresu specjalistycznego języka biznesu
 • umiejętność tłumaczenia dokumentów biznesowych z języka specjalności na język polski i na odwrót
 • poznanie innych kultur w kontekście biznesowym
 • umiejętności potrzebne do tłumaczenia spotkań, rozmów, negocjacji
 • znajomość zasad komunikacji w biznesie oraz prowadzenia korespondencji biznesowej, w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Co jeszcze oferujemy?

 • systematycznie aktualizowane treści nauczania, tak aby odpowiadały dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii
 • przyjazne i indywidualne podejście do każdego studenta
 • profesjonalną kadrę składająca się ze specjalistów w swojej dziedzinie z wieloletnią praktyką zawodową
 • praktyki z profesjonalistami w biurach tłumaczy; współpracujemy z biurem tłumaczeń SKRIVANEK oraz biurem SENS
 • zajęcia prowadzone metodą projektów, dzięki którym studenci odkrywają swój kreatywny potencjał i uczą się poszukiwać niestandardowych rozwiązań. Tylko nasza uczelnia ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w rozwijaniu Technologii kreatywności
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • udział w projektach międzynarodowych
 • warsztaty rozwijające kompetencje biznesowe, tłumaczeniowe jak i społeczne

Gdzie nasi absolwenci znajdują pracę?

 • w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, komunikujących się z daną placówką w języku specjalności
 • w korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych
 • instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • biurach projektów międzynarodowych działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji
 • we własnej firmie
Spec. filologia germańska - specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki to autorska koncepcja specjalizacji nauczycielskiej, powstała we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, czyli przede wszystkim z Panią Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, jednej z pierwszych Budzących się Szkół w Polsce, oraz Panią Bożeną Ziemniewicz, dyrektor BRITISH CENTRE – Szkoły Języków Obcych i Centrum Egzaminacyjnego autoryzowanego przez Cambridge Assessment English, część Uniwersytetu Cambridge. Łączy ona podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela z nowoczesnym podejściem do nauczania, opartym na zasadach neurodydaktyki. Przede wszystkim zależy nam bowiem, aby nasz absolwent widział proces uczenia się holistycznie, a swoją rolę postrzegał jako mentora wspierającego swojego ucznia na drodze jego rozwoju.

Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia nasi studenci są przygotowywani do nauczania języka niemieckiego uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do nauczania języka niemieckiego uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dla nauczycieli przygotowaliśmy unikalny program kształcenia, który łączy tradycyjny model kształcenia z modelem nowoczesnym i obejmuje:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach tego modułu studenci:

 • dowiadują się, jak uczy się mózg,
 • poznają jak rozwija się ich uczeń,
 • uczą się, jak ważną rolę w zawodzie nauczyciela odgrywa pozytywne nastawienie i jak ważne jest kształcenie takiego podejścia u swoich uczniów, promowanie dobrostanu i uważności,
 • poznają alternatywne nurty edukacyjne, starają się spojrzeć na proces uczenia się holistycznie, a jednocześnie wzbogacić swój warsztat pracy nauczyciela o najlepsze praktyki edukacyjne,
 • przygotowują się do pracy z coraz liczniejszą grupą uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – nadpobudliwością, dysleksją, zespołem Aspergera itd.

W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

 • Podstawy psychologii – perspektywa nauczyciela
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia pozytywna
 • Zawód nauczyciela
 • Nurty edukacji alternatywnej
 • Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

W ramach tego modułu studenci:

 • zgłębiają proces nauczania i uczenia się języków obcych,
 • uczą się, jak ważne jest nastawienie na rozwój (tzw. growth mindset) w pracy nauczyciela,
 • poznają jak komunikować się z uczniami (wykorzystując komunikację bez przemocy – NVC),
 • uczą się jak wzmacniać motywację wewnętrzną uczniów,
 • uczą się jak projektować kurs językowy,
 • dowiadują się w jaki sposób wykorzystywać oryginalną literaturę niemieckojęzyczną w edukacji językowej,
 • uczą się jak efektywnie wykorzystywać pomoce cyfrowe w uczeniu się języka obcego w klasie i poza nią.

W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:
 

 • Podstawy nauczania języków obcych
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Dydaktyka cyfrowa
 • Projektowanie kursu językowego
 • Literatura niemieckojęzyczna w edukacji językowej

Zgodnie z nowymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela, nasi studenci uczestniczą także w kursach w ramach modułu Podstawy dydaktyki i emisja głosu.
Staramy się, aby podczas zajęć zawsze był czas na refleksję dotyczącą obecnego systemu edukacji. Studenci przedstawiają problemy, z jakimi na co dzień borykają się jako nauczyciele, a następnie wspólnie szukają rozwiązań. Ma to miejsce np. na realizowanym na zajęciach Nurty edukacji alternatywnej projekcie Be the change you wish to see in education. W ramach projektu studenci za pomocą metody design thinking starają się wskazać problem, który chcieliby rozwiązać w dzisiejszej edukacji, a następnie projektują i wdrażają zaprojektowane przez siebie rozwiązanie.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki będą potrafili:

 • wspierać proces uczenia się,
 • pobudzać swoich uczniów do myślenia,
 • motywować swoich uczniów,
 • tworzyć przestrzeń szkolną (społeczno-kulturową, architektoniczną, wirtualną), aby w pełni wykorzystać potencjał uczniów,
 • być mentorami dla swoich uczniów,
 • dokonywać weryfikacji i modyfikacji metod dydaktycznych,
 • projektować i prowadzić zajęcia w taki sposób, aby były one jak najbardziej efektywne dla ucznia,
 • tworzyć własne materiały dydaktyczne,
 • efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 4-8 oraz w szkole ponadpodstawowej.

Zaleca się, aby na studiach II stopnia studenci realizowali praktykę zarówno w szkole podstawowej jak i w szkole ponadpodstawowej.

Opiekunem specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki jest dr Ola Majchrzak.

 

spec. filologia germańska - specjalizacja translatorsko-biznesowa

Ścieżka rozwoju studenta specjalizacji translatorsko-biznesowej

 1. Opanuj narzędzie
  • język ogólny (na I stopniu do poziomu C1, na II stopniu do poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w ramach zajęć Praktyczna Nauka Języka, Gramatyka opisowa, Gramatyka kontrastywna
 2. Poznaj język specjalistyczny
  • w trakcie zajęć Język biznesu, Tłumaczenie dokumentów specjalistycznych, Korespondencja biznesowa
 3. Poznaj zasady funkcjonowania w biznesie
  • na zajęciach: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Spotkania i negocjacje
 4. Znajdź pomysł na siebie, wykorzystaj swoje umiejętności na zajęciach: Case study, Projekt własnego przedsięwzięcia
 5. Wykorzystaj swój pomysł i go realizuj
  • własna działalność, praca

Zapewniamy

 • ciekawy dobór i układ zajęć
 • profesjonalną kadrę składająca się ze specjalistów w swojej dziedzinie z wieloletnią praktyką zawodową
 • praktyki z profesjonalistami w biurach tłumaczy
 • zajęcia prowadzone metodą projektów, dzięki którym odkryjesz swój kreatywny potencjał i nauczysz się poszukiwać niestandardowych rozwiązań. Tylko nasza uczelnia ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w rozwijaniu Technologii kreatywności
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • udział w projektach międzynarodowych

Gdzie znajdziesz pracę?

 • w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, komunikujących się z daną placówką w języku specjalności
 • spółkach  cywilnych, prawa handlowego, osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne)
 • instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • biurach projektów międzynarodowych działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji.
 • we własnej firmie

Nasi absolwenci

 • znają bardzo dobrze język specjalności
 • prowadzą własną działalność – firmy tłumaczeniowe, biura księgowo-podatkowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech
 • pracują w korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych
 • wykazują inicjatywę w rozwiązywaniu problemów
 • respektują przyjęte zasady funkcjonowania w firmie oraz pracy w zespole

Filologia polska

Lubisz pisać, jesteś cały czas na bieżąco, a media społecznościowe to Twój żywioł? Sprawdź kierunek oraz specjalności Filologii Polskiej w AHE. Wykorzystaj swoje lekkie pióro na stanowisku związanym z reklamą i marketingiem, budowaniem marki, Public Relations, a także content marketingiem lub mediami społecznościowymi.

Komunikacja i social media

Student specjalności komunikacja i social media zdobywa zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji, stosowania środków perswazji oraz tworzenia treści do publikacji w mediach społecznościowych. Nabywa umiejętności, pozwalające mu na otworzenie własnego kanału na portalu społecznościowym i zaprojektowanie kampanii wizerunkowej. Warto zaznaczyć, że specjalność kończy się przedmiotem Nowe trendy w komunikacji, dzięki której student poznaje najnowsze zjawiska w obszarze social mediów. Są one w dużej mierze warunkowane rozwojem technologii, w związku z czym każdorazowo przed rozpoczęciem kursu treści przedmiotu będą obligatoryjnie uzupełniane.

Komunikacja i social media - opis specjalności

Student specjalności komunikacja i social media nabywa wiedzę i umiejętności z takich obszarów, jak:

 • teoria komunikacji,

 • specyfika mediów społecznościowych,

 • psychologia społeczna i konsumencka w kontekście mediów społecznościowych,

 • wpływ social mediów na społeczeństwo, kulturę i politykę,

 • praktyczna obsługa różnorodnych platform społecznościowych,

 • algorytmy i trendy poszczególnych platform społecznościowych,

 • tworzenie atrakcyjnych, angażujących treści (zarówno tekstowych, graficznych, jak i audiowizualnych),

 • tworzenie i przeprowadzanie kampanii reklamowych w mediach społecznościowych,

 • kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych,

 • zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych,

 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi w mediach społecznościowych,

 • regulacje prawne, dotyczące prowadzenia działalności w mediach społecznościowych,

 • tworzenie strategii komunikacji w mediach społecznościowych,

 • monitorowanie i analizowanie wyników działań, prowadzonych w mediach społecznościowych.

Architektura informacji i digital marketing

Specjalność architektura informacji i digital marketing wyposaża studenta w wiedzę na temat funkcjonowania stron WWW i systemów zarządzania treścią, kompetencje z zakresu analityki internetowej, wyszukiwania wartościowych informacji, metodologii badań internetowych i wizualizacji informacji. Dzięki temu student potrafi efektywnie zarządzać informacją. Ponadto zdobywa kompetencje umożliwiające mu tworzenie skutecznych komunikatów z przeznaczeniem do publikacji w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i komunikacji marketingowej.

Architektura informacji i digital marketing - opis specjalności

W ramach specjalności architektura informacji i digital marketing, student poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie następujących obszarów:

 • architektura informacji, metodologia badań internetowych oraz inforbrokering,
 • zasady copywritingu, w tym pisanie tekstów do publikacji w sieci,
 • zasady tworzenia treści do mediów społecznościowych oraz content marketing,
 • grafika komputerowa i wizualizacja informacji,
 • podstawy tworzenia stron internetowych i obsługi systemów zarządzania treścią,
 • pozycjonowanie, SEO oraz narzędzia analityczne,
 • kampanie Google Ads,
 • prowadzenie kampanii płatnych w social media oraz prowadzenie kampanii mailingowych.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika

W trakcie studiów z z pedagogiki poznasz pełnych pasji praktyków, którzy pokażą Ci specyfikę pracy pedagogicznej. Podczas zajęć weźmiesz udział w wizytach studyjnych, wycieczkach dydaktycznych, dyskusjach eksperckich. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych. Po ukończeniu studiów będziesz gotowy do pracy z ludźmi, w miejscach, gdzie niezbędne są wysoko rozwinięte umiejętności emocjonalno-społeczne, zdolności interpersonalne oraz najnowsza wiedza pedagogiczno-psychologiczna.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność, dająca najszerszy wachlarz zatrudnienia.

Jej wyjątkowość polega na tym, że przygotujemy Cię do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ale również do podjęcia profesjonalnej pracy z podopiecznym, wykraczającej poza kanon instytucjonalnej pomocy, a więc bezpośrednio w najbliższym mu środowisku, np. w pracy pedagoga ulicy (streetworker). Rozwiniesz swoje cechy charakteru niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. Dzięki zdobytym na tej specjalności kompetencjom osobistym i społecznym będziesz sam w stanie stworzyć sobie miejsce pracy, np. założyć fundację, podjąć indywidualną praktykę, założyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

W ramach tej specjalności współpracujemy z: Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii przy ul. Praussa 40, Fundacją Młodzi dla Młodych, Fundacją Równe Szanse.

Opiekunowie specjalności:

dr Dorota Nawra-Wyraz

Miejsca pracy to m.in.:

 • domy i ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice szkolne, świetlice środowiskowe,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym,
 • schroniska, domy opieki i hostele,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem ww. problemów i przeciwdziałaniem im.
Coaching

Dowiesz się, na czym polega praca z klientem prowadzona metodą coachingu, która istotnie różni się od metod klasycznej pedagogiki oraz od metod terapii. Obecnie jest to najpopularniejsza metoda pracy indywidualnej z klientem.
Edukacja na specjalności coaching polega na samodzielnej pracy studenta z wybranym przez siebie klientem. Od pierwszych zajęć studenci dyskutują, jak pozyskać dla siebie klienta, jak prowadzić z nim rozmowę i jak pomóc mu w formułowaniu problemu. W dalszej części zajęć omawiamy uzyskane przez studentów efekty w pracy ze swoimi klientami. Przygotowujemy także plan i sposób pracy w kolejnych sesjach. Pracę z klientem kończy się, gdy klient osiągnie oczekiwany przez siebie efekt. W czasie zajęć specjalizacyjnych studenci pracują z kilkoma różnymi klientami.

Finalnym etapem zajęć jest ewaluacja, która polega na przeprowadzeniu refleksji nad:

 • efektami, jakie osiągnął klient w swojej pracy,
 • metodami stosowanymi przez coacha w pracy z klientem,
 • rozwojem coacha, jaki uzyskał dla siebie podczas pracy z konkretnymi klientami.

Studenci w trakcie pracy z klientami uzyskują znaczące efekty. Radzą sobie z trudnymi osobami i złożonymi problemami. Wszyscy studenci kończą swoje prace z sukcesem i są zadowoleni z własnego rozwoju, który uzyskali w trakcie pisania pracy.
 

Opiekunowie specjalności:
Prezydent AHE prof. AHE dr Makary Stasiak, dr Kamila Lasocińska

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych w:

 • ramach samodzielnej działalności gospodarczej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach pozarządowych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze.

Ponadto tak student, jak i absolwent może uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyska tytuł Młodszego Trenera Kreatywności, co oznacza, że będzie posiadał kompetencje niezbędne do nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.
 

pedagogika tańca i choreografia (we współpracy z kierunkiem taniec)

Jest to unikatowa specjalność na kierunku pedagogika, łączy pasję tańca i przygotowanie pedagogiczne, które możesz uzyskać, chcąc pracować z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi jako instruktor, nauczyciel tańca.

Zdobyta wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, a także osiągnięcia w dziedzinie tańca pozwolą na podjęcie pracy zawodowej w różnego rodzaju placówkach oświatowych i wychowawczych oraz kulturalnych, jak: teatry muzyczne, szkoły i przedszkola, świetlice, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki animacji, różnego rodzaju ośrodki edukacyjne i opiekuńcze. Na tej specjalności rozwiniesz swoje kompetencje niezbędne w pracy pedagoga: umiejętność współpracy, współdziałania, tworzenia kreatywnych projektów tanecznych i edukacyjnych, inicjowania działań edukacyjnych, artystycznych, odkrywania i rozwijania talentu swoich podopiecznych.

Student uzyska przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych salach do nauki tańca.

Studia skierowane są do absolwentów I stopnia kierunku taniec AHE w Łodzi oraz do absolwentów Ogólnokształcących Szkół Baletowych, tanecznych kursów instruktorskich (np. instruktor tańca nowoczesnego, współczesnego, ludowego i towarzyskiego), miłośników tańca oraz zawodowych tancerzy, posiadających wyższe wykształcenie I stopnia na kierunku taniec lub na innych kierunkach oraz dla osób prowadzących wieloletnią działalność taneczno-pedagogiczną nieposiadających wykształcenia pedagogicznego.Specjalność pedagogika tańca na kierunku pedagogika powstała przy współpracy z kierunkiem taniec (I stopień) na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Studia na specjalności terapia pedagogiczna z arteterapią dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z dziećmi w klasach IV–VI szkoły podstawowej.
Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.
Studia na tej specjalności są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej.

 

Program specjalności

Studia opierają się na ciekawym, zróżnicowanym i praktycznym programie nauczania obejmującym takie przedmioty, jak:

 • psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • logopedia,
 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • drama i teatr w terapii pedagogicznej,
 • diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu,
 • tyflopedagogika – elementy,
 • surdopedagogika – elementy,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • biblioterapia w pracy pedagoga terapeuty
 • choreoterapia - taniec leczniczy
 • arteterapia dla seniorów i dla osób z niepełnosprawnościami
 • biografia i storytelling w arteterapii
 • wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej,
 • muzykoterapia,
 • terapie logopedyczne,
 • konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.


W trakcie studiów rozwiniesz swoje predyspozycje do pracy pedagoga terapeuty, będziesz przygotowany do samodzielnego inicjowania, planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym.


Studiowanie na specjalności terapia pedagogiczna z arteterapią to:

 • Generowanie pomysłów – trening twórczości, otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, poznanie podstawowych problemów z zakresu terapii pedagogicznej, inspirowanie i twórcze dyskusje na temat poznanych teorii.
 • Formułowanie projektów – praca metodą projektów, formułowanie projektów z zakresu terapii pedagogicznej w oparciu o własne pomysły.
 • Możliwość propozycji autorskich projektów w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia:

 • badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • działań wspierających rozwój ucznia,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia, potencjały i kreatywność ucznia.

   

Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę w takich instytucjach, jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • domy małego dziecka,
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka,
 • szkolne oddziały przyszpitalne,
 • szkoły sanatoryjne.


Mamy szkoły ćwiczeń, w których zdobędziesz praktyczne umiejętności, m.in. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Wróbla 5, Międzynarodowa Szkoła Innowacji Edukacyjnej przy ul. Pomorskiej 83/85, Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień milowy", Centrum Rehabilitacji Dziecięcej „Tęcza", Fundacja „Jaś i Małgosia", Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej „Tęczowy Świat Dziecka"
Współpracujemy z Ośrodkiem dla Dzieci Niesłyszących SOSW nr 4 w Łodzi przy ul. Krzywickiego 20, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Jordanówka” przy ul. Tkackiej 36.


Opiekunowie specjalności:
dr Anna Breś

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią

Na tej specjalności nabędziesz wyjątkowe umiejętności i kompetencje do pracy pedagoga resocjalizacyjnego.Jeżeli interesuje Cię praca z osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub na granicy wykluczenia społecznego, z problemami wychowawczymi i chcesz im pomóc – to jest specjalność dla Ciebie. Poznasz niebanalne, kreatywne sposoby pracy z trudną młodzieżą. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych, by pomóc im poprawić ich sytuację życiową. Rozwiniesz swoje cechy charakteru, niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. W toku studiów przejdziesz przez etapy modelu kształcenia w duchu Technologii Kreatywności, tj. od generowania pomysłów resocjalizacyjnych aż po ich skuteczną realizację.

Będziesz miał możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje kompetencje, uczestnicząc w warsztatach i projektach profilaktycznych w ramach działającej przy kierunku pedagogika Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej.Wyjątkowość tej specjalności polega również na tym, że studenci opracowują programy profilaktyczne, które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej, poznają pracę streetworkera pod opieką pedagoga ulicy. Ponadto uzyskujesz praktyczne umiejętności diagnozowania problemów, a także kompetencje w zakresie wdrażania metod, technik i nowatorskich strategii oddziaływań poprzez: praktyki, wizyty studyjne, treningi, symulacje czy wizualizacje.
Dowiesz się również, jak można wykorzystać w resocjalizacji rap, hip-hop, arteterapię. Zrealizujesz ciekawe projekty w tym zakresie. Możesz połączyć swoje pasje, talenty z pedagogiką resocjalizacyjną. Przejdziesz trening socjoterapeutyczny z wybitnym łódzkim socjoterapeutą Krzysztofem Wilskim.


W ramach tej specjalności współpracujemy z: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Łodzi przy ul. Praussa 40, Aresztem Śledczym, Pracownią Alternatywnego Wychowania, Fundacją Rappedagogia, Fundacją Równe Szanse.

Opiekun specjalności:
dr Daria Modrzejewska
 

Miejsca pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego:

 • zakłady poprawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady karne,
 • kuratorskie ośrodki pracy,
 • świetlice środowiskowe,
 • ogniska wychowawcze,
 • ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej,
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • placówki pracujące z osobami z uzależnieniami,
 • służby mundurowe.
Ścieżka lingwistyczno-obliczeniowa

Pierwsza ze ścieżek jest ukierunkowana na badania nad językiem jako narzędziem poznania, łącząc je z badaniami nad sztuczną inteligencją, zwłaszcza z narzędziami służącymi do przetwarzania języków naturalnych (narzędzia NLP). Student, który wybierze tę ścieżkę, zdobędzie nie tylko wiedzę z zakresu językoznawstwa kognitywnego, ale również umiejętności praktyczne, takie jak projektowanie interfejsów człowiek–komputer czy tworzenie modeli (opartych na machine learning czy deep learning) służących do przetwarzania języka naturalnego w formie mówionej i tekstowej.

Ścieżka neurolingwistyczna

Druga ścieżka skupiać się będzie na badaniu języka z perspektywy neurolongwistycznej, czyli na pograniczu lingwistyki, psychologii i neurologii. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z najważniejszymi metodami neurokognitywistyki, między innymi z neuroobrazowaniem oraz metodami behawioralnymi. Nauczą się wykorzystywać nowoczesną aparaturę, taką jak eye-tracking czy elektroencefalografia, w celu badania neuronalnych podstaw akwizycji językowej oraz różnego rodzaju zaburzeń mowy.

Wydział Prawa i Administracji

Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO

Powyższa specjalność jest odpowiedzią na rynkowe stale rosnące zapotrzebowanie specjalistów w zakresie administracji i zarządzania. Zapotrzebowanie to spowodowane jest między innymi silnym rozwojem instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacją funkcjonowania organów administracji publicznej, a także rozwojem organizacji, w tym organizacji pozarządowych.

W ramach kierunku politologia studia II stopnia ze specjalnością administracji i zarządzania będziesz przygotowywany do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej. Pozwoli Ci to na rozwój umiejętności i kompetencji pomagających w rozwiązaniu problemów zawodowych. Również będziesz potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwał się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnie uczestniczył w pracy grupowej. Każda z tych rozwijanych cech stanowi idealne predyspozycje do sprawowania funkcji kierowniczych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po specjalności Administracja
i zarządzanie w sferze publicznej? Nasi absolwenci najczęściej zatrudniani są w:

 

e-polityka i PR w sferze publicznej

Jeśli po studiach I stopnia jesteś zdecydowany na pracę w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, to mamy dobrą wiadomość! Kontynuując studia politologiczne, możesz wybrać ponownie E-politykę.

Specjalność ta również jest otwarta dla studentów II stopnia politologii, którzy nie mieli styczności z nią w czasie studiów licencjackich.

Formy kształcenia i program specjalności mają na celu przygotować Cię do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Możesz zostać pracownikiem instytucji i różnych organizacji – profesjonalistą od obsługi życia politycznego. Ponadto, dzięki nowatorskiemu programowi nauczania jesteś aktywnym uczestnikiem i komentatorem życia politycznego. Studia te rozwijają w Tobie naturalną aktywność polityczną i umiejętności komentowania bieżących wydarzeń politycznych.

Specjalność E-polityka kształtuje u Ciebie umiejętność kreowania i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych w Internecie. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają Ci później skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

Jak wygląda kształcenie w ramach specjalności? Aby zwiększyć efektywność nauki postawiliśmy na kształcenie w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów metodą projektową oraz w środowisku internetowym, co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu z jednej strony będziesz potrafił tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, a z drugiej – dzięki nabytym umiejętnościom – będziesz umiał przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.

E-polityka obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Program specjalności stworzyliśmy w oparciu o konsultacje z organizacjami, stowarzyszeniami, partiami politycznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz z firmami prywatnymi, które wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej. Konsultacje te wykazały, że specjalista z zakresu e-polityki odpowiada za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

Międzynarodowy biznes i handel

Absolwenci specjalności międzynarodowy biznes i handel to wysokiej klasy specjaliści, potrafiący współpracować oraz konkurować z partnerami krajowymi i zagranicznymi, posiadają wiedzę na temat funkcjonowania biznesu na rynku UE, wykorzystują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych mających kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych i zamierzają poszerzyć swoją strefę wpływów,
 • korporacjach posiadających filie w różnych państwach UE,
 • firmach consultingowych specjalizujących się w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych oraz przygotowywania analiz i prognoz,
 • jednostkach administracyjnych szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, realizujących projekty w partnerstwie międzynarodowym.
 • Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, w której będą realizować współpracę międzynarodową oraz świadczyć usługi na terenie całej UE.
Współczesna dyplomacja

Jeśli po studiach I stopnia jesteś zdecydowany na pracę w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, to mamy dobrą wiadomość! Kontynuując studia politologiczne, możesz wybrać ponownie E-politykę.

Specjalność ta również jest otwarta dla studentów II stopnia politologii, którzy nie mieli styczności z nią w czasie studiów licencjackich.

Formy kształcenia i program specjalności mają na celu przygotować Cię do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Możesz zostać pracownikiem instytucji i różnych organizacji – profesjonalistą od obsługi życia politycznego. Ponadto, dzięki nowatorskiemu programowi nauczania jesteś aktywnym uczestnikiem i komentatorem życia politycznego. Studia te rozwijają w Tobie naturalną aktywność polityczną i umiejętności komentowania bieżących wydarzeń politycznych.

Specjalność E-polityka kształtuje u Ciebie umiejętność kreowania i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych w Internecie. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają Ci później skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

Jak wygląda kształcenie w ramach specjalności? Aby zwiększyć efektywność nauki postawiliśmy na kształcenie w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów metodą projektową oraz w środowisku internetowym, co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu z jednej strony będziesz potrafił tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, a z drugiej – dzięki nabytym umiejętnościom – będziesz umiał przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.

E-polityka obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Program specjalności stworzyliśmy w oparciu o konsultacje z organizacjami, stowarzyszeniami, partiami politycznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz z firmami prywatnymi, które wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej. Konsultacje te wykazały, że specjalista z zakresu e-polityki odpowiada za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

Wydział Artystyczny

Grafika

Kochasz świat sztuki? jesteś twórczy i kreatywny, a do tego nie brakuje Ci talentu graficznego? Projektujesz, rysujesz, interesujesz się grafiką komputerową? To świetnie, w takim razie to kierunek Grafika jest wprost idealną drogą edukacji dla Ciebie, młody artysto!

Grafika przeznaczona jest dla studentów, którzy już w czasie nauki chcą zaprezentować swój dorobek na wystawach indywidualnych i grupowych w galerii działającej przy AHE w Łodzi. Prace studentów, którzy zdecydowali się na ten kierunek, biorą także udział w wystawach i konkursach o randze międzynarodowej w Polsce i za granicą. Co więcej, nasi studenci co roku korzystają z możliwości podjęcia nauki w europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus. Dołącz do nich!

Projektowanie graficzne i fotografia

W specjalistycznym kształceniu student zapoznaje się z warsztatem grafika-projektanta poprzez realizację konkretnych projektów. Poznaje miary, formaty, gramatykę wizualną, środki wyrazu, zasady kompozycji, typografii, prawidła geometrii; poznaje zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia, percepcji komunikatu wizualnego, etc. Studia przygotowują przyszłych grafików zarówno do kreatywnego i kompleksowego podejmowania problemów projektowych na stanowiskach samodzielnych projektantów, jak również do pracy w zespole kreatywnym. Absolwenci specjalności nie tylko doskonale sprawdzają się na współczesnym rynku reklamy ale także biorą udział w prestiżowych wystawach.
Studia na specjalności projektowanie graficzne i fotografia przygotują Cię do pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy, studiach graficznych, do działań w świecie mediów (prasa, film), w usługach reklamowych dla obszaru techniczno-naukowego (medycyna, laboratoria) oraz przemysłu turystycznego. Nauczymy Cię również, jak zaprojektować własne przedsięwzięcie.

 • zdobędziesz umiejętności praktyczne: przygotowanie zdjęć do serwisów internetowych i mediów socjalnych, przygotowanie zdjęć i wideo na potrzeby reklamy, fotografia w studiu, reprodukcja, dobór techniki fotografii do tematu zdjęcia, podstawy montażu i efektów specjalnych, dokumentacja fotograficzna planu filmowego.
 • poznasz techniki fotografii, narzędzia/aparaty/oświetlenie dedykowane do fotografii studyjnej, produktowej i dokumentalnej, programy do obróbki obrazu fotograficznego.

Kreowanie własnej, autorskiej wypowiedzi artystycznej przy pomocy warsztatu fotograficznego to nadrzędny cel zwieńczający proces dydaktyczny na specjalności projektowanie graficzne i fotografia.

Korzystając umiejętnie i świadomie z tego medium, jesteśmy w stanie wykluczyć absorbujące i czasochłonne procesy realizacyjne towarzyszące typowo manualnym warsztatom plastycznym, co w wypadku FOTOGRAFII pozwala w większym zakresie uruchamiać wyobraźnię i więcej czasu poświęcać na twórcze spekulacje intelektualne, a zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne mogą w rezultacie zaowocować podjęciem własnej działalności zawodowej.

Aby jak najpełniej wykorzystać potencjał zaklęty w fotografii, AHE wciąż poszerza możliwości sprzętowe, obiektowe i kadrowe.

Przenieśliśmy pracownię fotograficzną do budynku K przy ul. Sterlinga w nowe, lepiej przystosowane do tego celu miejsce. Jest tam wydzielona przestrzeń na atelier, salę wykładową i ciemnię fotograficzną z możliwością urządzenia w przyległym holu galerii do eksponowania bieżących osiągnięć studentów.

Przedmioty:

 • Projektowanie komunikatu wizualnego
 • Projektowanie systemów identyfikacji graficznej
 • Projektowanie wydawnictw i typografii
 • Projektowanie grafiki multimedialnej
 • Fotografia artystyczna
 • Fotografia użytkowa

 

Dyplom w specjalności projektowanie graficzne i fotografia realizowany jest w jednym z zaproponowanych obszarów.

Wykładowcy:

 • dr Zbigniew Koszałkowski – opiekun specjalności
 • dr hab. Łukasz Chmielewski
 • dr Borys Makary
 • dr Patrycja Pawęzowska
 • mgr Piotr Zbierski
 • mgr Piotr Piechowiak
Artysta – rozwój zawodowo-biznesowy

Specjalność przygotowuje artystów do takich działań artystycznych, które skutkują rozwojem kompetencji podmiotowych oraz osobowości artysty. Jest to unikalna specjalność ukierunkowana na przygotowanie do rozumienia sfery sztuki najnowszej, działania w jej obszarze, a także w sferze rozumienia rozwoju człowieka. Dzięki specjalnemu programowi edukacji artysta studiujący tę specjalność uczy się nie tylko tworzenia dzieła sztuki, ale także rozwijania posiadanego potencjału osobowościowego. W toku programu kształcenia wykonywane przez studenta prace prowadzą do tworzenia dzieł sztuki. Stymuluje to proces jego podmiotowej ewolucji. W miarę pracy artystycznej zwiększa on posiadany potencjał sprawczy. Umiejętność stymulowania własnego rozwoju jest kompetencją, którą może być zainteresowanych wielu ludzi, niekoniecznie związanych z zawodem artysty.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił stworzyć dzieła i efektywnie umieścić je na rynku sztuki. W ten sposób jego dzieła będą mogły służyć rozwojowi dziedziny, w której będzie aktywny. Tym samym uzyska godną gratyfikację za swoją twórczą, unikatową pracę. Stymuluje to także proces jego ewolucji, czyli rozwijania siebie w kierunku poszerzenia własnego potencjału sprawczego. Dotychczasowe doświadczenia kierunku grafika w AHE w Łodzi potwierdzają, że możliwe jest osiągnięcie tak ambitnych celów, jak opisane wyżej. Koncepcja kształcenia na naszych studiach zapewnia ponadprzeciętne sukcesy studentów, absolwentów i dydaktyków.

Dwóch wykładowców na Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi zostało uhonorowanych prestiżowymi medalami Gloria Artis. Są to: dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka, prof. AHE, dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska.

Jeśli jesteś ciekawy świata i chcesz dołączyć do grona ambitnych indywidualności, zapraszamy do studiowania wyjątkowej specjalności artysta – rozwój zawodowo-biznesowy na kierunku grafika.

Wybrane przedmioty:

 1. Pracownia: Struktury wizualne – poziom III i IV, dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka prof. AHE
 2. Techniki cyfrowe – poziom III i IV, dr hab. Aleksandra Chrapowicka
 3. Artystyczne wykorzystanie mediów społecznościowych, mgr Marek Zygmunt
 4. Wstęp do kreatywności – mgr Izabela Janowska
 5. Fotografia progresywna – dr Borys Makary
 6. Projektowanie produktu artystycznego na rynek sztuki – mgr Małgorzata Kosiec
 7. Projektowanie własnego przedsięwzięcia artystycznego – prof. Zbigniew Dudek
 8. Dyplom prowadzony jest przez dowolną osobę spośród kadry uczącej na kierunku grafika na poziomie studiów magisterskich

Opiekun specjalności: dr Krzysztof Jurecki

Grafika 3D i game art

Specjalność Grafika 3D i Game Art na kierunku Grafika skierowana jest do osób zainteresowanych tworzeniem artystycznej sztuki wirtualnej, projektowaniem gier komputerowych oraz działaniami związanymi z grafiką komputerową. Studia te mają na celu wykształcenie absolwenta z tytułem magistra, który będzie przygotowany do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki 3D i game art.

Cel studiów:

Celem studiów magisterskich jest zapewnienie kompleksowego wykształcenia w zakresie projektowania gier komputerowych oraz grafiki 3D. Absolwent będzie posiadał szeroki zakres kompetencji, które umożliwią mu podjęcie pracy w branży gier komputerowych, reklamie, wizualizacjach przestrzennych oraz architektonicznych.

Przedmioty w specjalności:

 1. Projektowanie gier komputerowych – blok designerski: ten przedmiot skupia się na projektowaniu gier komputerowych jako całości, obejmując również aspekty postprodukcji i efektów specjalnych.
 2. Projektowanie środowiska i postaci: ten przedmiot dotyczy modelowania 3D, elementów scenografii, projektowania postaci oraz level design.
 3. Projektowanie graficzne w grach: ten przedmiot zajmuje się projektowaniem interfejsu w grach komputerowych.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia na tej specjalności prowadzone są zarówno przez wykładowców uniwersyteckich, jak i specjalistów z branży gier komputerowych oraz grafików projektantów.
Dzięki temu studenci mogą zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę z pierwszej ręki od ekspertów związanych z tą dziedziną.

Unikatowość specjalności:

W porównaniu z innymi uczelniami Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wyróżnia się artystycznym podejściem do projektowania przestrzeni wirtualnych i elementów gier komputerowych.
Studenci będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie modelowania i animacji 3D, montażu audio i wideo oraz digital painting, a także pracy z narzędziami takimi jak Autodesk 3Dmax i Adobe Creative Cloud.

Możliwości zawodowe:

Absolwenci specjalności Grafika 3D i Game Art znajdą zatrudnienie w zespołach graficznych, agencjach reklamowych oraz branży gier komputerowych. Ich umiejętności będą również przydatne w sektorze animacji 2D i 3D, projektowaniu UI i UX oraz projektowaniu storyboardów.

Podsumowanie:

Studia magisterskie z Grafiki 3D i Game Art na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oferują wyjątkową szansę rozwinięcia umiejętności artystycznych i technicznych w dziedzinie gier komputerowych.
Unikatowy program nauczania, wykwalifikowana kadra oraz wszechstronny zakres kompetencji pozwolą absolwentom na osiągnięcie sukcesu w dynamicznym i rozwijającym się środowisku branży gier.

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo - Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie, 2-letnie)

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Program kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy. Studia posiadają profil praktyczny, który umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy koniecznej do profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie oraz stwarza możliwość dalszego rozwoju naukowego.

W wyniku odbytych studiów będziesz przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Będzie mógł samodzielnie organizować i realizować opiekę pielęgniarską.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Praktyki zawodowe

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych w programie w renomowanych placówkach ochrony zdrowia współpracujących z uczelnią.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Interesujesz się kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym? Jeśli tak, to sprawdź ofertę specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę dotyczącą między innymi zasad zarządzania kryzysowego. Dowiesz się, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym, reagować i przejmować kontrolę w przypadku ich wystąpienia oraz usuwać powstałe skutki. Nauczysz się także analizować, interpretować i prognozować zjawiska oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają uporządkować zdobytą wiedzę na przedmiotach ogólnych oraz udoskonalić konkretne umiejętności. Na każdej z nich weźmiesz udział w interesujących zajęciach praktycznych, które przygotują Cię do pracy w wybranym przez Ciebie obszarze.

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Nowoczesna specjalność, jaką jest bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego i administracji skarbowej, kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej, odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, przebiegu postępowania podatkowego, egzekucji zobowiązań podatkowych oraz podstaw rachunkowości. Specjalność dedykowana jest osobom, chcącym związać swoje życie zawodowe z podatkami, administracją skarbową, celną, walką z przestępczością ekonomiczną, a także osobom, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Bezpieczeństwo ekonomiczne - dlaczego warto?

Studenci, podejmujący studia na kierunku bezpieczeństwo ekonomiczne, zyskują cenną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw ekonomii, zarządzania i finansów,

 • analizy i oceny efektywności ekonomicznej projektów,

 • przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego,

 • zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego biznesu,

 • opracowywania planów gospodarczych,

 • prawa ekonomicznego,

 • kryzysów ekonomicznych - ich przyczyn, mechanizmów oraz metod zaradczych.

Dzięki zdobytej wiedzy i opanowanym umiejętnościom, studenci rozumieją mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz są biegli w rozpoznawaniu realnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego i reagowaniu na nie. Są także zdolni do tworzenia warunków bezpiecznego funkcjonowania ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych

Specjalność kierowana jest do studentów, którzy chcą poznać zagadnienia, związane z zarządzaniem ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa, przestępczością komputerową, wojną hybrydową, walką informacyjną. Podczas nauki student pozna metody i narzędzia informatyczne, niezbędne do zabezpieczenia środowiska pracy w firmie oraz dowie się, w jaki sposób analizować ryzyko zagrożeń cyfrowych. Specjalność prowadzona będzie wyłącznie przez ekspertów, takich jak czynni zawodowo prokuratorzy, adwokaci, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze urzędów skarbowych.

Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych - opis kierunku

Program studiów pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • bezpieczeństwa systemów informatycznych, komputerowych oraz aplikacji mobilnych,

 • zagrożeń w globalnej sieci www, poczcie internetowej, mediach społecznościowych,

 • bezpieczeństwa inwestycyjnego, obejmującego różnego rodzaju instrumenty finansowe, forex, kryptowalty, MLM, piramidy finansowe,

 • informatyki śledczej, w tym zasad poruszania się w tzw. czarnym Internecie,

 • postępowania dowodowego, czynności dowodowych, taktyki przeprowadzania przesłuchań, metodyki działań śledczych, oględzin miejsc zbrodni czy zabezpieczeń dochodzeniowo-śledczych.

Opisywany kierunek studiów łączy zatem w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, technologii informatycznych oraz praktyki dowodowej w postępowaniach prawnych, dzięki czemu otwiera przed studentami wiele różnorodnych ścieżek zawodowych.

Bezpieczeństwo portów lotniczych (certyfikacja rozszerzona) - nowość

Celem teoretycznym specjalności bezpieczeństwo portów lotniczych na studiach II stopnia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności, nabytych podczas realizowania tej samej specjalności na studiach pierwszego stopnia. Niemniej jednak tą specjalność mogą wybrać również studenci, którzy nie ukończyli części podstawowej, bowiem mogą nadrobić to w ramach realizacji zajęć dodatkowych. Pozwoli to nadrobić najważniejsze zagadnienia z prawa lotniczego, bezpieczeństwa (SAFETY)- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, bezpieczeństwa (SECURITY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa cywilnego oraz ochrony łańcucha dostaw (security manager) – zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw przez osoby odpowiedzialne za ochronę.

Bezpieczeństwo portów lotniczych - opis kierunku

Program specjalności nakierowany jest na osiągnięcie przez studenta unikatowej, poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszarów podstawowych, w szczególności takich, jak:

 • prawo lotnicze (zagadnienia szczegółowe),

 • odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego,

 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (Safety Managament System) - system oparty jest na proaktywnej formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganie zdarzeniom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz,

 • zarządzanie bezpieczeństwem według ICAO,

 • krajowy program bezpieczeństwa SSP,

 • organizacja systemu ratownictwa portu lotniczego,

 • zarządzanie kryzysowe w porcie lotniczym w okresie pandemii,

 • standardy ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie pandemii,

 • funkcjonowanie służb ochrony na terenie lotniska w dobie pandemii COVID-19,

 • standardy ochrony transportu lotniczego cargo w okresie pandemii,

 • udział technologii dronów w walce z pandemią.

Obronność państwa - nowość!
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Specjalność:
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny bywają postrzegane jako rozwiązania organizacyjne i prawne, które opracowano w celu przeciwdziałania istniejącym patologią zarządzania. Ten rodzaj kontroli zawiera wszelkie istniejące mechanizmy kontrolne i działania zarządcze, co pozwala monitorować funkcjonowanie danej jednostki gospodarczej we wszystkich możliwych obszarach jej działalności. Dzięki temu możliwe jest opisanie, czy wręcz zinwentaryzowanie, aktualnego stanu zarządzania i podjęcie odpowiednich działań, niezbędnych do zoptymalizowania prowadzonej przez daną jednostkę działalności. W chwili obecnej sprawne i efektywne zarządzanie zarówno przedsiębiorstwami prywatnymi jak i jednostkami administracji publicznymi wymaga niemałych kompetencji oraz umiejętności związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technik zarządzania.

Wyróżniki specjalności
Kontrola zarządcza i wewnętrzna nabiera więc coraz to większego znaczenia we wspomaganiu decydentów podczas podejmowania właściwych decyzji, zwłaszcza tych finansowych, czy związanych z zarządzanie ryzkiem. Wybór specjalności pozwoli Ci zdobyć i ugruntować wiedzę z zakresu standardów kontroli zarządczej, metodyki audytu wewnętrznego, zarządzania i oceny ryzyka, prawnych aspektów związanych z realizacją czynności kontrolnych i audytowych.

Przygotujemy Cię do realizacji procedur kontrolnych i audytowych
Program specjalności uwzględnia praktyczne aspekty realizacji czynność kontrolnych i audytowych. Wykładowcy i praktycy, prowadzący zajęcia na specjalności posiadają bogate doświadczenia zawodowe związane z pracą w zawodzie audytora. Specjalność zapewnia przygotowanie do opracowywania i realizacji procedur audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych jak i w przedsiębiorstwach sektora prywatnego.

Zarządzanie w administracji publicznej

Sprawne zarządzanie w sektorze publicznym oraz poprawa funkcjonowania organizacji świadczących usługi publiczne są obecnie nie tylko przedmiotem dyskusji, ale również istotnym aspektem strategii rozwoju naszego kraju. Usprawnianie i unowocześnianie mechanizmów zarządzania w administracji publicznej  oraz dostosowanie ich jednostek do europejskich standardów skutkuje koniecznością podnoszenia kompetencji kadry odpowiedzialnej za ich  funkcjonowanie. Specjalność  adresowana jest do pracowników administracji publicznej , osób zamierzających podjąć zatrudnienie w tego typu jednostkach oraz tych, którzy współpracują z administracją publiczną na różnych jej szczeblach.

Wyróżniki specjalności.
Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania w administracji publicznej oraz jej specyfikę.

Przygotujemy Cię do zarządzania w jednostkach sektora publicznego.

Program specjalności uwzględnia praktyczne aspekty funkcjonowania i uwarunkowania procesu zarządzania w administracji publicznej. Wykładowcy i praktycy, prowadzący zajęcia na specjalności posiadają bogate doświadczenia zawodowe związane z pracą i zarządzaniem w administracji publicznej.

Zarządzanie potencjałem społecznym

Specjalność:
Zarządzanie potencjałem społecznym

Za sukcesem, innowacyjnością i konkurencyjnością współczesnych organizacji stoją zawsze ci, którzy organizacje te tworzą. To ludzie- ich wiedza, umiejętności, postawy oraz predyspozycje stanowią współcześnie największą wartość organizacji – jej kapitał strategiczny. Umiejętność zarządzania ich talentami i potencjałem stanowi zaś istotne źródło przewagi konkurencyjnej danej organizacji. Program specjalności koncentruje się na praktycznych aspektach procesu zarządzania zasobami ludzkimi i uwzględnia uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w organizacjach rożnego typu i środowisku wielokulturowym.

Wyróżniki specjalności
Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Ponadto wybierając tą specjalność zdobędziesz umiejętności z zakresu, zarządzania kapitałem relacyjnym, komunikacji społecznej oraz budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Przygotujemy Cię do zarządzania w jednostkach sektora publicznego
Program specjalności uwzględnia praktyczne problemy związane z realizacją funkcji menadżerskiej i funkcjonowaniem działów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Praktycy, prowadzący zajęcia na tej specjalności doskonale znają specyfikę pracy menedżerów, którzy są odpowiedzialni za politykę personalną i zatrudnienia. Specjalność pozwoli Ci zdobyć i pogłębić wiedzę m.in. z zakresu zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania konfliktem i stresem w organizacji, komunikacji interpersonalnej. Poznasz nowoczesne metody i techniki motywowania, rekrutacji, selekcji i onboardingu. Nauczysz się jak tworzyć systemy oceny pracowniczej i planować ścieżkę rozwoju kariery zawodowej pracowników.

Wydział Techniki i Informatyki

Informatyka

Studia licencjackie z Informatyki zapewnią Ci zawody, które należą do najbardziej perspektywicznych i rozwojowych w najbliższych latach. Obecnie branża IT (ang. Information Technology) przeżywa niebywały rozkwit. Praca w niej jest jedną z najlepiej opłacanych na rynku. Wykorzystując ten moment wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i już w trakcie pierwszego roku studiów możesz otrzymać propozycję stażu lub pracy w firmach, które z nami współpracują. My, jako uczelnia, organizujemy dla zainteresowanych studentów spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

Technologie przetwarzania danych

Big data studia magisterskie 

Jeśli świetnie odnajdujesz się w informatycznym świecie, a pojęcia i programy związane z przetwarzaniem danych to Twój konik, sprawdź, co oferują studia magisterskie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 

Szczegóły specjalności technologie przetwarzania danych


Studia magisterskie przetwarzania danych skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie projektowania i eksploatacji systemów baz danych. 

Kluczowe przedmioty specjalności:

 • informatyzacja procesów biznesowych – systemy CRM,
 • podstawy hurtowni danych,
 • podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych,
 • projekt własnego przedsięwzięcia,
 • przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych,

Praca po specjalności technologie przetwarzania danych 

Studia przetwarzania danych to jeden z najszybciej rozwijających się kierunków.
Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz mógł szukać pracy w:
Technologie sieciowe

Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie projektowania i eksploatacji sieci komputerowych tj. w zakresie użytkowania, konfigurowania, projektowania i programowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych oraz poznania rozwiązań technicznych stosowanych w tych sieciach.

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

 • Rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych
 • Sieci światłowodowe
 • Technologie sieci mobilnych
 • Topologie złożonych sieci komputerowych
 • Transmisja danych w sieciach komórkowych
 • Utrzymanie serwisów i usług sieciowych

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj