Wybierz miasto:

Studia II stopnia pedagogika

W trakcie studiów magisterskich z pedagogiki udoskonalisz swoje umiejętności związane ze specyfiką pracy pedagogicznej. W kształceniu stawiamy na praktykę, dlatego większość zajęć prowadzona jest metodą projektową. Dowiesz się, jak efektywnie pracować z potencjałem kreatywnym i osobowościowym swoich podopiecznych, by pomóc im poprawić ich sytuację życiową. Poznasz najnowsze światowe trendy pedagogiczne.

Studia II stopnia pedagogika oferują specjalności, które pozwolą Ci udoskonalić wiedzę zdobytą w poprzednim etapie kształcenia. Zdobędziesz interpersonalne umiejętności pożądane na rynku pracy. Oferta studiów II stopnia z pedagogiki zawiera 6 interesujących specjalności: coaching, doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z elementami pomocy społecznej, pedagogikę resocjalizacyjną z terapią, pedagogikę tańca i choreografię (we współpracy z kierunkiem taniec), terapię pedagogiczną.

 

II stopnia
Coaching (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Terapia pedagogiczna z arteterapią (stacjonarne, niestacjonarne, online)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj