Wybierz miasto:
Laureaci V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji

Już po raz piąty zostali nagrodzeni nauczyciele, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie, prowadzą lekcje w ciekawy i niekowencjonalny sposób. Inspirują swoich uczniów do myślenia i kreatywnego działania. Nagrodziliśmy również uczniów wyróżniających się ciekawymi pomysłami, którzy kreatywnie rozwiązują powierzone im zadania.

Gala finałowa V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji odbyła się 25 kwietnia w studio radiowo-telewizyjnym ARTERION.

Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia są wykładowcy kierunku pedagogika AHE w Łodzi.

Laureaci V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji, Laureaci V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji, Laureaci V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji, Laureaci V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji, Laureaci V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji
Projekty studentów pedagogiki 2018 realizowane w Domu Dziecka na ul. Zbocze 2a

Studenci pedagogiki Akademii Humanistyczn-Ekonomicznej w Łodzi zrealizowali kreatywny projekt dla dzieci z Domu Dziecka.
Trzy studentki kierunku pedagogika pierwszego roku studiów magisterskich na przedmiocie Więzi i role grupowe podjęły się wyzwania, które miało zmienić życie codzienne dzieci z Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi. Dlatego zebrały grupę osób, która zaangażowała się w ich przedsięwzięcie i pomogła im w:

 • pomalowaniu kolorami bawialni dzieci i przyozdobienie ścian kolorowymi naklejkami
 • doposażenie grupy w potrzebne sprzęty ułatwiające im codzienne funkcjonowanie
 • zorganizowanie ciekawych warsztatów dla dzieci.

Najważniejszym efektem była radość dzieci oraz wszystkich obecnych, dobra komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu a także rozwijanie umiejętności współdziałania i przedsiębiorczości.

Projekty studentów pedagogiki 2018 realizowane w Domu Dziecka na ul. Zbocze 2a, Projekty studentów pedagogiki 2018 realizowane w Domu Dziecka na ul. Zbocze 2a, Projekty studentów pedagogiki 2018 realizowane w Domu Dziecka na ul. Zbocze 2a
Projekt „Muzyka rozrywkowa kulinarną inspiracją”

Studentki pedagogiki zrealizowały ciekawy projekt łączący kuchnię i muzykę – dwie sztuki przemawiające bezpośrednio do zmysłów, a ich percepcja ma charakter czasowy.

Celem projektu było usprawnienie procesów poznawczych i myślowych uczestników przebywających w Centrum Kształcenia i Wychowania, rozwinięcie wrażliwości emocjonalnej. Zbuntowany młody człowiek często w głośnej muzyce wyraża swoją bezradność, bunt, złość, brak perspektyw na dobre życie. Spokojna muzyka relaksująca, pozwala wyciszyć się, uspokoić. Przeżycia muzyczne rozwijają uczucia, wzrasta emocjonalna akceptacja siebie i swoich umiejętności, uczestnicy nabywają dodatkowych umiejętności jak praca w zespole,  niezbędna w dalszym kształceniu zawodowym, uczą się odpowiedzialności i systematyczności. Muzyka stanowi doskonałą rozrywkę, pasję, hobby, pozwala oderwać się od rzeczywistości, przez nią można wyładować frustracje, doznać katharsis, a dzięki temu polepszyć swoje zdrowie psychiczne. Można rzec, iż muzyka leczy duszę, istnieje wiele form terapii, które wykorzystują dobroczynne działanie muzyki. Młodzież z muzyki może czerpać wiele cennych informacji, które mogą doprowadzić do rozwinięcia zainteresowań, a co za tym idzie do samokształcenia.

Uczestnicy warsztatów bardzo pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zajęć, chętnie w nich uczestniczyli, sprawiało im to wiele radości i stanowiło dobrą zabawę. Muzyka stanowi dla nich  doskonałą rozrywkę, pasję, hobby, pozwala oderwać się od szarej  rzeczywistości pobytu w placówce.

, , ,
I Ty możesz zostać Sokratesem

W minionym roku szkolnym Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizowała projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „I Ty możesz zostać Sokratesem – program wzrostu kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przez udział w kursie z zakresu filozofii”. Projektem było objętych dwustu uczniów z XXIII Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Gimnazjum nr 19  w Łodzi.

Filozofia uchodzi za dziedzinę trudną, nudną i nieprzystępną. Prowadzenie zajęć z filozofii w szkole nie jest zadaniem prostym i bardzo często powoduje trwałe zniechęcenie młodzieży do kontaktów z "królową nauk". Dzieje się tak zwykle dlatego, że w polskim szkolnictwie stosuje się podające metody dydaktyczne, które ukierunkowują ucznia na odtwarzanie przekazywanego materiału, wprawdzie kształtują w nim pamięć i erudycję, ale jednocześnie rozwijają też pasywność poznawczą. Prowadzący warsztaty filozofowie – na co dzień wykładowcy Akademii na kierunku Pedagogika – dr Krzysztof Kamiński, dr Łukasz Zaorski-Sikora oraz mgr Paweł Kujawiak postarali się aby tym razem filozofowanie nie zniechęciło młodych ludzi do filozofii. Dlatego też podstawą spotkań były dialog i refleksja. Dydaktycy oraz uczniowie – inaczej niż w przypadku tradycyjnie prowadzonej w szkole lekcji – przyjęli, że nie tylko ja mam rację, lecz także potencjalnie ma ją mój rozmówca. Co więcej, komunikacja nie przebiegała tutaj na linii mistrz-uczeń lecz jej ośrodkiem stała się grupa, której wszyscy uczestnicy są równouprawnieni w formułowaniu sądów, a nauczyciel rezygnuje z pozycji wiedzącego lepiej. Taka przesłanka pociągała za sobą równouprawnienie rozmawiających bez względu na głoszone przez nich poglądy. Odmienność przekonań traktowana była tutaj jako wartość pozytywna i źródło poznania.

Nie chodziło oczywiście o to aby  filozofowanie zostało sprowadzone do myśleniem „na opak” czy też „niepotrzebnego dzielenia każdego włosa na czworo”. Miało ma to być przede wszystkim zaproszenie do konstruktywnego krytycyzmu, twórczego myślenia oraz precyzowania własnych przekonań. Dlatego też uczniowie byli zachęcani do wypowiadania się w sposób wyrazisty, a nawet dowcipny i prowokacyjny, ale jednocześnie proszeni o okazywanie sobie nawzajem szacunku i dyskutowanie przy pomocy merytorycznych, poprawnych pod względem logicznym argumentów. Dyskusja na temat wybranych zagadnień łączyła się zwykle z ilustrowaniem ich przykładami wziętymi z życia. Omówienie z uczniami takich terminów jak miłość, wolność, demokracja wiązało się z przedstawieniem ich w odniesieniu do realnych problemów, które intrygują współczesnego, młodego człowieka. Uczniowie mieli zatem możliwość poznania praktycznego wymiaru filozofii  – "filozofii w działaniu".

Prowadzone przez cały rok szkolny warsztaty filozoficzne wpisały się doskonale w realizację nadrzędnego celu edukacji, jaki stanowi wszechstronny rozwój ucznia, osiągany dzięki zachowaniu harmonii między nauczaniem, kształceniem umiejętności, wychowywaniem oraz prowokowaniem samopoznania. Edukacji nie rozumie się dzisiaj bowiem jako "napełniania" umysłu ucznia wiedzą, ale jako wdrażanie go do intelektualnej i moralnej samodzielności, pozwalających rozumieć świat i podejmować uzasadnione działania.

I Ty możesz zostać Sokratesem
Terapia zajęciowa

W ramach zajęć z terapii zajęciowej studentka zrealizowała projekt, którego głównym celem było:

 • rozpoznanie potrzeb klientki,
 • utrzymanie stanu psychofizycznego na dotychczasowym poziomie, spowolnienie zmian zachodzących w pamięci klientki,
 • przygotowanie jej do skorzystania z pomocy fachowej opiekunki i pomoc w akceptacji nowej sytuacji,
 • pogłębienie, rozszerzenie i weryfikacja posiadanej oraz zdobycie nowej wiedzy potrzebnej w pracy z seniorami oraz zdobycie dodatkowego doświadczenia przez prowadzącego spotkania.

Realizowany projekt dotyczył 78-letniej klientki, mieszkającej samotnie, poruszającej się z trudnością, chorującej na cukrzycę i mającej problemy z kręgosłupem. Do tej pory klientka dawała sobie radę w miarę sama, z małą pomocą sąsiadów (np. cięższe zakupy). Jednak po stwierdzeniu demencji i pobycie w szpitalu zauważalne stały się pierwsze problemy z pamięcią, takie jak kłopoty z przypomnieniem sobie rzadziej używanych słów, nazwisk, nazw, szukanie przedmiotów itp.

W ramach realizowanego projektu studentka skupiła się na pomocy w przygotowaniach przedświątecznych:

 • wypisywanie kartek z życzeniami do rodziny i znajomych (wyszukiwanie adresów itp.), przygotowanie do wypieku ciastek (wybór przepisów, sporządzenie listy niezbędnych zakupów)
 • wspólne pieczenie ciasteczek na święta
 • ubieranie choinki, dekorowanie mieszkania
 • oglądanie starych zdjęć z rodzinnej miejscowości, rozpoznawanie sfotografowanych miejsc
 • trening pamięci
 • pomoc z przygotowaniu ubrań, przedmiotów, dokumentów lekarskich potrzebnych w razie nagłej potrzeby zgłoszenia się do szpitala;

Studentka bardzo pozytywnie oceniła projekt, uznając że był on ciekawym doświadczeniem, bowiem pierwszy raz miała okazję pracować z podopieczną w jej środowisku domowym.
Potwierdziło to fakt, że praca z osobą z demencją to też praca z jej rodziną, opiekunami.
Nie zawsze mają oni świadomość i wiedzę dotyczącą pomocy jakiej mogą i powinni oczekiwać od systemu opieki zdrowotnej społecznej w naszym kraju. Poza tym powinni oni zostać wyposażeni w wiedzę na temat danej choroby a nie tylko otrzymać diagnozę i recepty; jeszcze brak u nas ścisłej współpracy lekarzy z opiekunami, szczególnie w małych miejscowościach gdzie nie mogą oni liczyć na pomoc stowarzyszeń czy miejsce w domu dziennego pobytu. Wiedzą tylko, że mogą starać się o miejsce w domu opieki czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym, chociaż mają świadomość, że miejsca są ograniczone. Często po podjęciu decyzji o oddaniu chorego do takiej placówki w małych środowiskach dotyka ich stygmatyzacja – to są ci co oddali rodzica do przytułku jak już nie był potrzebny… Takie postrzeganie domów opieki (jako umieralni) także powinno się zmienić w świadomości społeczeństwa; to miejsce, w którym jest życie i można jeszcze czerpać z niego radość i rozwijać pasje.

Terapia zajęciowa, Terapia zajęciowa, Terapia zajęciowa, Terapia zajęciowa
Projekt pt. Dolina Przyjaźni

Interesującym projektem studenckim był realizowany w ramach przedmiotu Diagnostyka resocjalizacyjna projekt pt. Dolina Przyjaźni.

W ramach projektu studentki przeprowadziły warsztaty bajkoterapii w świetlicy osiedlowej w Jarosławcu.

Celem projektu było ukazanie ukrytego piękna, pokazanie, że każdy może mieć inne emocje w zależności od ról jakie odgrywa w społeczeństwie. Często stawiając siebie na pierwszym miejscu rani się innych i zaczyna się ich oceniać. Poprzez to następują konflikty, nieporozumienia czy negatywne emocje w stosunku do innych.

Projekt przebiegał zgodnie z opracowanym planem warsztatów:

Zebranie grupy terapeutycznej od 5-8 uczestników w celu aby każdy z nich brał czynny udział w terapii.

Przedstawienie tematu.

Odsłuchanie pierwszej części bajki.

Wyrażenie emocji  po wysłuchaniu fragmentu ,,Doliny Przyjaźni" poprzez ćwiczenia:
1. Polegało na wypisaniu negatywnych emocji,
2. Przypisanie roli postaci z bajki, i wyrażenie  emocji jako bohaterów bajki.

Przyklejanie negatywnych emocji jako liści na wcześniej przygotowane drzewo, odsłuchanie drugiej części bajki, napisanie emocji pozytywnych i przyklejanie ich na drzewie. Skutkiem tego było odpadanie złych.

Dyskusja uczestników o postrzeganiu innego człowieka , a nawet siebie w różnych sytuacjach. Podsumowanie bajkoterapii.

Studentki bardzo pozytywnie oceniły udział w projekcie. Ćwiczenia miały pokazać, jak ważna jest odpowiedzialność za siebie i innych oraz poczucie odwagi, bezpieczeństwa.

Projekt pt. Dolina Przyjaźni, Projekt pt. Dolina Przyjaźni, Projekt pt. Dolina Przyjaźni, Projekt pt. Dolina Przyjaźni
Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

IV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kolędujemy Razem" okazał się wielkim sukcesem.
Nasesłano 51 zgłoszeń, a przez dwa dni jury wysłuchało 41 wystąpień solistów, zespołów i chórów. Gościliśmy wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów, z bursy szkolnej, przedstawicieli klubów, parafii i ognisk muzycznych. Kolędy i pastorałki prezentowali soliści, duety, zespoły wokalne i chóry.

W tegorocznym jury konkursu zasiadali:

 • prof. Anna Domańska – Akademia Muzyczna w Łodzi,
 • Joanna Kucharska – wicedyrektor Gimnazjum nr 2, muzyk,
 • dr Elżbieta Woźnicka – prodziekan kierunku pedagogika AHE Łódź
 • Halina Kowalczuk – wykładowca AHE w Łodzi, muzyk,
 • Krzysztof Kozłowski – chórmistrz, dyrygent, pedagog,
 • ksiądz Piotr Przybysz – Komisja Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej.


Zgłoszenia do tegorocznego konkursu nadesłali:

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
 • SP im. Obrońców Westerplatte, Ujazd
 • Gimnazjum w Ujeździe
 • Prywatna Szkoła Podstawowa im. K. Augustyniaka
 • II LO im. G. Narutowicza w Łodzi
 • SP nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3
 • SP 34 w Łodzi
 • SP nr 41 w Łodzi
 • SP nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
 • Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach
 • Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, Łódź
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II, Żychlin
 • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Żychlin
 • SP w Starych Skoszewach im. W. Jagiełły
 • SP nr 190 w Łodzi
 • Parafia pw. św. Józefa w Ozorkowie
 • Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, Parzęczew
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Łódź
 • SP nr 153, Łódź
 • XXIV LO , Łódź
 • I LO im. Mikołaja Kopernika
 • SP im. Józefa Piłsudskiego w Piątku
 • SP im. I. Sikorskiego w Woli Zaradzyńskiej
 • SP Specjalna nr 176 w Łodzi
 • SP nr 173, Łódź
 • SP nr 11, Łódź
 • SP nr 5 w Zgierzu
 • Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
 • Społeczne Towarzystwo Edukacyjne „Omega” w Katowicach
 • SP 101 w Łodzi
 • SP w Niewiadowie
 • SP 2 , Łódź
 • Centrum Kultury Młodych, Łódź
 • Zespół Szkół Selezjańskich, Lutomiersk
 • Gimnazjum nr 36, Łódź
 • SP 205, Łódź
 • Bursa szkolna nr 12 w Łodzi
 • SP 202, Łódź
 • XXI LO im. B. Prusa, Łódź
 • SP 169, Łódź
 • Prywatne Ognisko „Sonare"
 • Klub „Dąbrowa” – Centrum Kultury Młodych
 • Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
 • Gimnazjum nr 2 w Łodzi
 • SP w Tomaszowie Mazowieckim
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie
 • SP 204, Łódź
 • Gimnazjum nr 15 w Łodzi
 • Gimnazjum 36, Łódź
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
 • SP 64 w Łodzi
 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, Łódź


Relacja z Gali Finałowej na stronie
http://www.ahe.lodz.pl/news/12509/gala-finalowa-iv-ogolnopolskiego-konk…

Konferencja „Doradztwo edukacyjno – zawodowe, a nowy system oświaty"

19 października 2017 w Patio AHE odbyła się I Metodyczna Konferencja „ Doradztwo edukacyjno – zawodowe a nowy system oświaty, w której uczestniczyło 50 osób.

Konferencja  była adresowana do:
1. Szkolnych doradców zawodowych , pedagogów szkolnych  oraz   nauczycieli –   wychowawców prowadzących zajęcia w zakresie  doradztwa zawodowego.
2. Absolwentów kierunku doradztwo zawodowe Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Program konferencji:

 • Wprowadzenie – dr Leszek Kuras Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE
 • Psychologiczne aspekty współczesnego doradztwa kariery – prof. dr hab.Cz. Noworol, UJ w Krakowie,  NFDK
 • Efektywne  doradztwo edukacyjno – zawodowe – Anna  Pregler  ORE MEN
 • Doskonalenie  kompetencji doradczych nauczycieli i doradców zawodowych w ŁADZiP – dr Grażyna Tadeusiewicz AHE
 • Rozwój myśli  profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. – mgr Włodzimierz Trzeciak NFDK
 • Prezentacja oferty instytucji wspierających szkolny  system doradztwa zawodowego – integracyjne spotkanie przy kawie w Patio (AHE, Urząd Pracy,  OHP, OUPiS, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne).


Warsztaty metodyczne :

1. Informacja zawodowa w przygotowaniu absolwentów do rynku pracy – Małgorzata Sinior oraz Edyta Kolenda Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
2. Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań – prezentacja narzędzi  diagnostycznych – prowadzenie Ewa Gromek-Kotulska – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego w Łodzi.              

Wśród słuchaczy przeprowadzona została ankieta przygotowana przez Łódzką Akademię Doradcy Zawodowego i Personalnego (ŁADZiP) działającą w ramach Akademickiego Biura Karier AHE. Celem sondażu była  diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych.

Relację z konferencji zaprezentowano w internetowym czasopiśmie „Obserwatorium Edukacji” z  której zamieszczamy kilka zdjęć z komentarzem red. naczelnego Włodzisława Kuzitowicza.

Leszek Kuras
     
Konferencję otworzył i powitał jej uczestników – w tym przedstawicieli współorganizatorów i patronów honorowych – dr Leszek Kuras – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE. Współorganizatorami konferencji były: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód i Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi.
Patronaty honorowe nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego,  Łódzki Kurator Oświaty i Narodowe Forum Doradztwa Kariery.  

pani Dorota Wodnicka
Jedną z osób zabierających głos w cyklu wystąpień inaugurujących konferencję była – reprezentująca Marszałka Województwa Łódzkiego – pani Dorota Wodnicka, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
prof. dr hab. Czesław Noworol
Pierwszym referentem był prof. dr hab. Czesław  Noworol z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes  Narodowego Forum Doradztwa Kariery ,  który omówił   Psychologiczne aspekty współczesnego doradztwa kariery.

Jako druga wystąpiła Pani Anna Pregler – ekspert wiodący w Ośrodku Rozwoju Edukacji, która w swej prelekcji „Efektywne  doradztwo edukacyjno – zawodowe”  zaprezentowała   aktualne informacje o podstawach prawnych pracy szkolnych doradców zawodowych w świetle nowego prawa oświatowego, a także poinformowała o dotychczasowych efektach realizacji i planowanych działaniach w ramach projektu  Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.     

dr Grażyna Tadeusiewicz
Trzecim mówcą była główna organizatorka tej konferencji – pani dr Grażyna Tadeusiewicz, wykładowca na Wydziale Humanistycznym AH-E, ale przede wszystkim inicjatorka   i twórczyni  Łódzkiej Akademii Doradcy Zawodowego przy AH-E w Łodzi.

Doktor  G. Tadeusiewicz w zwarty sposób zaprezentowała komunikat, zatytułowany „Doskonalenie kompetencji doradczych nauczycieli i doradców zawodowych w ŁADZiP w AHE”. Oto kluczowy slajd do tego wystąpienia:
ahe pedagogika
Jako ostatni przed przerwą stanął za katedrą Włodzimierz Trzeciak – wiceprezes Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery, którego wystąpienie, zatytułowane „Rozwój myśli i profesjonalizacji  poradnictwa zawodowego” było przywołaniem tytułu książki, której – obok prof. Augustyna Bańki – jest współautorem.

Włodzimierz Trzeciak
Po przerwie uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach ,które  poprowadziły: p.Ewa Gromek-Kotulska ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi  w Łodzi i panie  Małgorzata Sinior oraz Edyta Kolenda z Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy w Łodzi.
Włodzisław Kuzitowicz

Zdjęcia i tekst : Włodzisław Kuzitowicz

Wiem, działam, ratuję! – Warsztaty ŁAPS dla dzieci w Lutomiersku


Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i wypoczynku - obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej przeprowadziła w Lutomiersku warsztaty z pierwszej pomocy – Wiem, działam, ratuję! Zajęcia odbyły się 8 czerwca, a biorący w nich udział uczniowie dowiedzieli się jak reagować w sytuacji zagrożenia – Gdzie dzwonić? Kogo powiadomić? Jakie informacje przekazać dyspozytorowi.


Oprócz podstawowych informacji uczestnicy szkolenia mieli okazję wykonać zabieg sztucznego oddychania na fantomie oraz ćwiczyć ustawianie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Opanowali także trudną sztukę bandażowania, którą ćwiczyli w parach pod okiem pani doktor,  szybko stając się mistrzami w tej konkurencji.
Życzymy wszystkim uczestnikom – bezpiecznych wakacji!!!

W ostatni dzień maja b.r. ŁAPS odwiedził Zespół Szkół nr 4 w Kutnie Azorach. Uczniowie wzięli udział w dwóch warsztatach - Wirtualne wakacje kontra wakacje w realu – zagrożenia w sieci – surfuj bezpiecznie, oraz Seks w wakacje? – Nie oznacza nie – Szanuj swoje ciało, bądź odpowiedzialny za swoje życie.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych m.in. z podejmowaniem ryzykownych kontaktów seksualnych oraz z poruszaniem się w świecie wirtualnym. Ważnym elementem zajęć było doskonalenie kompetencji przydatnych w radzeniu sobie w sytuacji zagrożenia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
 

ŁAPS, ŁAPS, ŁAPS
IV edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji

25 maja 2017 miała miejsce IV edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pedagodzy zainteresowani innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji. Była to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk. Tegoroczna edycja Przeglądu była organizowana przez kadrę naukowo-dydaktyczną kierunku pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Nauczania Praktycznego oraz Fundacją EduKABE.

Przegląd, jak co roku, miał formę Konkursu, którego celem była popularyzacja postawy kreatywnej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. W konkursie zostali nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy którzy traktują swoją pracę jako twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostali także uczniowie, wyróżniający się ciekawymi pomysłami, kreatywnie wykonujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.

 

 

Partnerzy Przeglądu:
Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego
EduKABE - Fundacja Kreatywnych Rozwiązań
Sfera Wiedzy - Mobilne Planetarium

Patronat Honorowy
Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska
Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak
Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau
Marszałek Województwa Łódzkiego -Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska

Patronat Medialny
Radio Łódź
TVP Łódź

 

IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji
Dawno, dawno temu... czytanie bajek w szpitalu na Spornej

Kolejna piękna inicjatywa z Fundacją Krwinka.

Dr Elżbieta Woźnicka prodziekan kierunku pedagogika oraz Aleksandra Madej, studentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zostały zaproszone do szpitala na Spornej, na wielkie czytanie bajek dla dzieci. Panie przygotowały kilka literackich propozycji dla podopiecznych Fundacji Krwinka. Fundacja od lat, zapewnia małym pacjentom komfortowy i ciekawy pobyt w szpitalu.

To kolejna akcja, którą organizujemy z Fundacją Krwinka, możemy Was jednak zapewnić, że to dopiero początek :)

 

Dr Elżbieta Woźnicka prodziekan kierunku pedagogika, Aleksandra Madej studentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja spłeczna AHE, Dr Elżbieta Woźnicka czyta bajki podpiecznym Fundacji Krwinka, Czytanie bajek w szpitalu na Spornej, Czytanie bajek w szpitalu na Spornej, Dawno, dawno temu...
Konferencja "Rola i zadania asystenta rodziny..."

W marcu 2017 odbyła się certyfikowana konferencja metodyczna: Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań przedstawicieli innych służb społecznych.
Gościem konferencji była Pani prof. Izabela Krasiejko, wybitna badaczka asystentury rodziny, trenerka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, inicjatorka i współorganizatorka Ogólnopolskich Zlotów Asystentów Rodziny. Spotkanie było okazją do szerszej dyskusji na temat roli, zadań oraz metod pracy asystenta rodziny.

Ważnym zagadnieniem poruszonym w trakcie spotkania były także obszary i formy współpracy instytucjonalnej na rzecz wsparcia i pomocy rodzinie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele sądów, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, asystenci rodziny oraz kuratorzy społeczni i sądowi.

 

 

prof. AHE Makary K. Stasiak, Konferencja ŁAPS, Konferencja ŁAPS, prof. Irena Motow, Konferencja ŁAPS
Warsztat wielkanocny u podopiecznych Fundacji Krwinka

Dominik Walaszczyk, Damian Szajczyk, Monika Łukasiewicz, Tomasz Błaszczyk, Klaudia Dolewka, Aleksandra Dolewka, Aleksandra Kalina - Studenci pedagogiki stworzyli niezwykłą atrakcję dla podopiecznych Fundacji Krwinka.

Dwie godziny twórczej pracy, kilkanaście małych rączek przypinających ozdoby, mnóstwo wspaniałej zabawy.
Efekt? Najbardziej kolorowe jajko wielkanocne na świecie:)

 

 


 
 

Warsztat wielkanocny w szpitalu na Spornej, Warsztat wielkanocny w szpitalu na Spornej, Dominik Walaszczyk udziela wywiadu Radiu Eska, Warsztat wielkanocny w szpitalu na Spornej, Warsztat wielkanocny w szpitalu na Spornej, Warsztat wielkanocny w szpitalu na Spornej
VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Amerykańskiej „The Spirit of American Song”

Wykładowcy, prodziekani, studenci kierunku pedagogiki wszyscy pracują na sukces AHE. Miło jest nam pokazać dyplom, jaki otrzymała dr Elżbieta Woźnicka prodziekan kierunku pedagogika, za patronat i współorganizację VI Międzyszkolnego  Konkursu Piosenki Amerykańskiej  „The Spirit of American Song”. Konkurs organizowało VII LO im. Adama Asnyka w Łodzi.

W podziękowaniach czytamy, że ufundowanie Nagrody Specjalnej  za szczególną kreację artystyczną
i interpretację utworu muzycznego. Podnosi to niewątpliwie rangę naszego konkursu, podkreśla dbałość o wysoki poziom artystyczny oraz zachęca uczestniczącą  w konkursie młodzież.

Dziękujemy za to, że możemy uczestniczyć w tak kreatywnych inicjatywach.

Podziękowania z VII LO im. Adama Asnyka w Łodzi
Podziękowania, dyplomy, nagrody - dziękujemy za uznanie!

Wydarzenia, które organizujemy cieszą nie tylko dużym zaintereswaniem, ale również zdobywają uznanie isntytuacji zewnętrznych. Słowa podziękowania i gratulacje otrzymaliśmy m.in. od Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Polskiego Związku Głuchych czy Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Poniżej publikujemy wybrane dyplomy i podziękowania, które otrzymaliśmy.

Podziękowania Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Podziękowania od Akademii Wieku Dojrzałego dla dr Elżbiety Woźnickiej, Patronat honorowy Kuratorium Oświaty w Łodzi nad konferencjami organizowanymi przez ŁAPS, Podziękowania Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Mirosławy Gumowskiej-Bubas w Łodzi dla dr Elżbiety Woźnickiej, Podziękowania Zarządu Głownego Polskiego Związku Głuchych dla dr Elżbiety Woźnickiej, Patronat honorowy Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej nad Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej
Misia- pies z dyplomem

Była obecna na wszystkich wykładach, ćwiczeniach i egzaminach.

Dzielnie słuchała wykładowców i aktywowała innych studentów.
Misia bo o niej mowa suczka rasy cavalier oraz jej pani Agnieszka Czech studentka kierunku pedagogika, skupiły  na obronach magisterskich, uwagę wszystkich:)

Pani Agnieszka Czech z sukcesem obroniła tytuł magistra, natomiast Misia otrzymała od Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dyplom nietypowego „Studenta”.

Historia Misi spotkała się z wielkim zainteresowaniem mediów. Poniżej kilka linków do materiałów, jakie ukazały się z psią bohaterką.

 

http://tvtoya.pl/news/show/13802

https://www.radiolodz.pl/posts/26788-wyroznienie-dla-psa-studenta-od-lod...

http://lodz.tvp.pl/26222019/19072016-2145

http://teleexpress.tvp.pl/8694474/pies-z-dyplomem

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/suczka-misia-uhonorowana-dyplomem-na-akademii-humanistyczno-ekonomicznej-w-lodzi/1flk6zk

 

Artykuł o Misi w Expressie Ilustrowanym, Agnieszka Czech i Misia, dr E. Woźnicka wręcza dyplom Agnieszce Czech, dr E. Woźnicka w ogniu pytań
„Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością”

W dniu 17 czerwca 2016 na kierunku pedagogika odbyła się konferencja pt. „Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością”, która była podsumowaniem międzynarodowego projektu INFOABLE dotyczącego rozwoju kompetencji miękkich w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Partnerami projektu były uczelnie i instytucje zagraniczne:

 • Wandsworth Borough Council (Wielka Brytania)
 • Consorzio abn a&b network socjale (Włochy)
 • Cukurova University, Faculty of Education (Turcja)

Konferencja skupiła wielu pedagogów, psychologów, nauczycieli, terapeutów, pielęgniarki i opiekunów osób niesamodzielnych.
Patronat nad konferencją objęła Pani Ewa Ściborska -Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta w Łodzi.
Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Elementem konferencji były pokazowe warsztaty terapii zajęciowej z:

 • Polskiego Związku Głuchych w Łodzi
 • Spółdzielni Inwalidów Zgoda w Konstantynowie Łódzkim
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej  w Łodzi

oraz pokaz pracy metodą harcerską z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym z 2 ŁDH NS przy SOSW nr 3.
Prowadzący zajęcia przyjechali ze swoimi podopiecznymi. Uczestnicy konferencji byli czynnymi uczestnikami warsztatów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.
 

Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Kompetencje psychospołeczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością
Za Nami już III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji

Nagrodziliśmy najlepszych nauczycieli oraz najlepsze projekty uczniów.

Gratulujemy zwycięzcom!
 

Szczegóły na stronie PRZEGLĄDU

 

III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji
„Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”

Studenci Pedagogiki wspólnie ze studentami z Hiszpanii uczestniczą w projekcie Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!
Głównym założeniem wspólnych zajęć jest wypracowanie propozycji warsztatów, w obszarze edukacji międzykulturowej, dla uczniów szkół licealnych, zajęć, których celem jest nie tylko popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach, ale także rozwijanie postaw tolerancji i dialogu.
Wartością dodaną projektu jest możliwość nawiązania ciekawych znajomości, wymiany studenckich doświadczeń, a także doskonalenie kompetencji językowych (zajęcia prowadzone są w języku angielskim) i metodycznych (konstruowanie scenariuszy zajęć)

Inicjator i opiekun projektu: Daria Modrzejewska
Współprowadzenie i opieka: Dorota Janułajtys
 

„Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”, „Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”, „Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”, „Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”, „Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej

W roku akademickim 2015/2016 w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy kierunku Pedagogika została powołana Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej. Głównym założeniem Akademii jest wspieranie szkół, instytucji oświaty, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów oraz rodziców w formułowaniu skuteczniejszych działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami społecznymi.

Jak działamy?
Działania Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej są skoncentrowane na dwóch głównych obszarach:

 • projektowaniu i realizowaniu działań w zakresie profilaktyki (diagnoza zagrożeń i skali zachowań ryzykownych, warsztaty edukacyjne i konferencje metodyczne, seminaria, spotkania profilaktyczne, prelekcje, kampanie społeczne, szkolenia specjalistyczne)
 • współpracy ze specjalistami w zakresie pomocy osobom z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby uzależnione, zażywające środki psychoaktywne, ofiary/sprawcy przemocy)

Budujemy integralną profilaktykę chroniącą przed zachowaniami ryzykownymi i wzmacniającą czynniki ochronne. Proponujemy specjalną ofertę warsztatów/treningów i spotkań, które mają na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne w sytuacjach kryzysowych
 

Niezbędnik nauczyciela

Niezbędnik nauczyciela to odbywające się cyklicznie warsztaty dla nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, będące odpowiedzią na ich aktualne potrzeby.
Niezbędnik to zbiór przydatnych narzędzi do pracy z uczniem.

Uczestnicy warsztatów otrzymują:

 • pakiet materiałów metodycznych przydatnych w pracy z uczniem
 • ciekawe publikacje nie tylko metodyczne, np. książkę „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” napisaną przez Luke’a Jacksona – trzynastolatka z Zespołem Aspergera, zawierającą wyjaśnienia i strategie niedostępne w innych, teoretycznych opracowaniach
 • udział w warsztatach metodycznych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem
 • dawkę merytorycznych informacji dotyczących danego zagadnienia - warsztaty prowadzą specjaliści zajmujący się praktycznie danym problemem i pracujący w danym obszarze
 • materiały gratisowe oraz możliwość zakupienia pomocy dydaktycznych ramach organizowanych w trakcie trwania warsztatów targów edukacyjnych.

Niezbędnik nauczyciela został zainaugurowany 5 czerwca 2014r.

Niezbędnik Nauczyciela – Asperger w szkole

Warsztaty poprowadzili specjaliści – nauczyciele i terapeuci współpracujący z Fundacją Jasia i Małgosi:

mgr Magdalena Charbicka - dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. 17 lat doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Autor programu pracy z dziećmi z autyzmem Autyzm HELP stosowanego w Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena.

mgr Paulina Kwarta – terapeuta współpracujący z Fundacją JiM. Zajmuje się pracą z dziećmi z Zespołem Aspergera.

Udział w szkoleniu pozwolił nabyć podstawowe umiejętności rozpoznawania syndromów  i pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, pedagogów szkolnych, terapeutów i opiekunów w domach dziecka oraz studentów.

Akcja Kamuflaż

12.04.2014r. na rynku Manufaktury w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odbył się happening zorganizowany przez studentów kierunku pedagogika. Kamuflaż, taka nazwę nosił happening, polegał na wcieleniu się studentów w role rozdających ulotki, z tym, że ulotki nie dotyczyły zareklamowania jakiegoś produktu, ale raczej wydobycia potencjału osób, które je otrzymywały, skłonienia do podjęcia działania, zmotywowania, zaciekawienia, a także wywołania pozytywnego nastawienia do świata i samego siebie. Happening spotkał się z dużym zainteresowaniem przechodniów. „Ulotki” wywoływały zaskoczenie, zaciekawienie, uśmiech i chęć nawiązania kontaktu. Po chwili zaczęły zgłaszać się do rozdających ulotki studentów osoby, które prosiły o ulotkę, bo słyszały, że tutaj można taką dostać. W pół godziny rozdaliśmy 500 pozytywnych ulotek.

AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika, AHE Manufaktura Festiwal Nauki Pedegogika
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE czyli JAK PRZETRWAĆ W MIEJSKIEJ DŻUNGLI?
Współczesne wyzwania cywilizacyjne

Akcja adresowana jest do uczniów szkół licealnych w województwie łódzkim.  W ofercie warsztatowej znalazły się między innymi następujące warsztaty:
Dopalacze i inne środki psychoaktywne – pułapka uzależnień – zajęcia poprowadziła Pani mgr Dorota Janułajtis, wykładowca akademicki, kierunku Pedagogika AHE
RAP PEDAGOGIA – program prowadzony jest w ciekawej formule warsztatu muzycznego. Dotyczy niezwykle ważnej dla młodych ludzi problematyki - pułapki uzależnień od środków psychoaktywnych, narkotyków i dopalaczy. Spotkanie poprowadził Pan Dobromir Makowski, Pedagog Ulicy, oraz inicjator projektu  RAP PEDAGOGIA, student kierunku Pedagogika.
Akcja prowadzona była na przełomie maja i czerwca. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, XXXIV L.O im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.

„…Warsztaty przeprowadzane w liceach są akcją promującą przede wszystkim profilaktykę uzależnień. Nadrzędnym celem było uświadomienie młodzieży konsekwencji zażywania środków odurzających, wykształcenie umiejętności radzenia sobie z problemem, poszukiwanie pomocy. Zajęcia prowadzone między innymi w oparciu o pracę z emocjami, przyniosły wymierne efekty. Młodzież świetnie reagowała na wszelkie formy zajęciowe, była zainteresowana  problematyką i aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach dramowych. Ogromnym sukcesem akcji  jest wzbudzenie ogólnego zainteresowania, a także  chęć poszerzania wiedzy młodych ludzi  z zakresu oddziaływań profilaktycznych, istoty, przyczyn i skutków uzależnień … „ Dorota Janułajtys, wykładowca akademicki, Pedagogika AHE, trener

„Głównym założeniem projektu – Jak przetrwać w miejskiej dżungli?  jest wspieranie łódzkich szkół w realizowaniu profilaktyki szkolnej. Formuła warsztatów zakłada nie tylko wyposażanie w wiedzę, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności społecznych i wzmacnianie tych postaw, które w przyszłości będą pomocne w podejmowaniu przez uczniów samodzielnych, autonomicznych i przemyślanych decyzji."  Daria Modrzejewska, wykładowca akademicki, Pedagogika AHE, organizator akcji „Jak przetrwać w miejskiej dżungli”

„..Dziękujemy za pomoc w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (…) zajęcia cieszyły się bardzo entuzjastycznym odbiorem wśród młodzieży naszego liceum..” mgr inż. Dorota Kalinowska, Z-ca Dyrektora XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

„…Spotkanie było prowadzone w sposób interesujący, dynamiczny i innowacyjny. Przedsięwzięcie zyskało dodatkowo na atrakcyjności ze względu na wykorzystanie muzyki hip-hop i animacji filmowej. (…) Na rekomendacje zasługują zarówno treści jak i forma zawarte w projekcie. Dziękujemy za realizację tego przedsięwzięcia w naszej szkole.” mgr Izabela Sokołowska, Dyrektor XXXIV LO w Łodzi; mgr Beata Pielowska, Pedagog szkolny

AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceum, AHE warsztaty pedagogika dopalacze liceumRekomendacja XXI LO im. B.Prusa w Łodzi (804.47 KB), Rekomendacja XXXIV LO w Łodzi (405.46 KB)
Ogólnopolska Kampania Społeczna "Uczeń też człowiek - Twórczy indywidualista"

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka w domu i w szkole. Chcieliśmy pokazać rodzicom i nauczycielom, jak radzić sobie z tzw. trudnym dzieckiem w rozumieniu dziecka kreatywnego i wychodzącego poza powszechnie przyjęte schematy. Mamy nadzieję, że działania, które zaplanowaliśmy, wpłynęły na sposób myślenia o "trudnych dzieciach" i pokazały, w jaki sposób dostrzec w nich i wydobyć twórcze piękno.

Kampania została zorganizowana przez AHE w Łodzi we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Więcej na temat Kampanii na stronie www.uczentezczlowiek.ahe.lodz.pl

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj