Wybierz miasto:

Stypendia zagraniczne

Program Erasmus+ to bez wątpienia jedna z najlepiej znanych inicjatyw wspólnotowych - propaguje i wspiera międzynarodową mobilność studentów i nauczycieli akademickich, jak również udział europejskich uczelni we wspólnych, międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program:  „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych i stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

W programie Erasmus+ w AHE można ubiegać się o następujące rodzaje wyjazdów:

  • wyjazd na część studiów - do zagranicznej Uczelni współpracującej z AHE,
  • wyjazd na praktykę - do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji.
  • wyjazdy dla nauczycieli akademickich
  • wyjazdy dla pracowników administracyjnych Uczelni


Więcej na temat idei programu Erasmus+, zasad rekrutacji oraz listę informacji o uczelniach partnerskich na naszej stronie programu: www.erasmusplus.ahe.lodz.pl

"W ramach programu wyjechałam na 2 roku studiów licencjackich do Wyższej Szkoły Artystycznej ESAD w Porto, Portugalia. Wyjazd ten pomógł mi wzbogacić swoje umiejętności artystyczne, poznałam ciekawe i kreatywne osoby z całego świata, kontakt z wieloma z nich utrzymuję do dziś. Taka możliwość bliższego poznania i zrozumienia kultury i języka tego kraju była niezastąpiona. Erasmus to niesamowite doświadczenie w życiu młodego człowieka, uczy samodzielności i niezależności będąc tak daleko od domu, a Portugalia to piękny kraj pełen ciepłych i otwartych ludzi. Serdecznie polecam."

Kasia, studentka kierunku Grafika, Art Directing

Dział Projektów Międzynarodowych Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Kontakt telefoniczny
+48 42 299 57 27

E-mail
erasmus@ahe.lodz.pl

Adres
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pokój K113

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj