Wybierz miasto:

Podania i wnioski do kwestora AHE


Wszyscy studenci AHE mający problemy finansowe mogą złożyć podanie do Kwestora AHE.

Podstawą wydania decyzji jest dołączenie do wniosku aktualnych dokumentów (wystawionych nie wcześniej niż 3 mies. od daty złożenia wniosku) potwierdzających opisaną w podaniu sytuację.
Wnioski należy złożyć w Dziale Obsługi Finansowej Studenta. Czas rozpatrywania wniosku wynosi do 2 tyg. (w okresie okołosesyjnym Kwestor AHE rozpatruje podania niemal codziennie).

Studenci zobowiązani są do osobistego dowiadywania się o decyzję.

Osoby, które mają zadłużenie mogą ubiegać się o rozłożenie zaległych kwot na raty. Umorzenie może dotyczyć tylko i wyłącznie naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu wpłat czesnego na inny niż 5 dzień każdego miesiąca (maksymalnie do końca danego miesiąca). Warunkiem otrzymania zgody jest dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy z informacją o dacie otrzymywanych poborów.

Studenci ostatniego roku, zobowiązani do płacenia czesnego w 9 ratach mają możliwość rozłożenia opłat na 12 miesięcy po podpisaniu umowy wekslowej.

Do pobrania

Stypendia


Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji kliknij tutaj.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj