Wybierz miasto:

Stypendia dla studentów

Rodzaje świadczeń przyznawanych w AHE w Łodzi na semestr letni roku akademickiego 2023/2024:

 1. Stypendium socjalne
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 3. Stypendium rektora
 4. Zapomoga

Student może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, świadczenie przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt. 3.

UWAGA!

Posiadanie tytułu magistra wyklucza otrzymywanie pomocy materialnej zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce..

Wnioski i podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

 • w filiach AHE
 • w Dziale Obsługi Finansowej Studenta w Łodzi pok. K 013 lub przesłać pocztą na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26 (z dopiskiem STYPENDIA pokój K 013)
Termin składania wniosków o stypendium socjalne, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 upływa 20 marca 2024 roku.

Regulamin dla studentów AHE w Łodzi

Zarządzenie dotyczące kwot świadczeń pomocy materialnej dla studentów AHE w Łodzi

 

Poniedziałek

nieczynne

Wtorek

8:00-12:00

Środa

11:00-15:00
12:00-12:15 - przerwa

Czwartek

11:00-15:00
12:00-12:15 - przerwa

Piątek

11:00-15:00
12:00-12:15 - przerwa

Sobota

dyżur 9:00-14:00
12:00-12:15 - przerwa

Niedziela

dyżur 9:00-14:00
12:00-12:15 - przerwa

 

Najbliższe terminy dyżurów weekendowych:

Czerwiec 2024

 • 01.06.2024r.
 • 08-09.06.2024r.
 • 15-16.06.2024r.
 • 22.06.2024r.
 • 29.06.2024r.

 

  Lipiec 2024

  • 06.07.2024r.

    

   Stypendia i zapomogi – pokój K013


   +48 42 63 15 088 – stypendium socjalne
   +48 42 29 95 610 – zapomogi; stypendium dla z niepełnosprawnościami
   +48 42 63 15 076 – stypendium rektora 
   e-mail: stypendia@ahe.lodz.pl

    

   Powiększ tekst

   Zmniejsz tekst

   Wysoki kontrast

   Odwrócony kontrast

   Resetuj