Wybierz miasto:

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne kierowane są przede wszystkim do osób, zainteresowanych szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - zarówno państwa, jak i społeczeństwa. Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwoli bowiem na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności, pozwalających na podjęcie pracy w sektorze publicznym lub prywatnym, związanym z bezpieczeństwem oraz w służbach mundurowych, takich jak wojsko, straż graniczna, straż miejska czy policja. Różnorodne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwią natomiast indywidualny rozwój osobisty.

Dlaczego bezpieczeństwo wewnętrzne w AHE to najlepszy wybór?

 • Poznasz tajniki kryminologii i kryminalistyki, uczestnicząc w kreatywnych zajęciach, prowadzonych innowacyjnymi metodami: projektową oraz warsztatową.
 • Będziesz korzystał z profesjonalnej pracowni kryminalistycznej. Poznasz nowoczesne i specjalistyczne narzędzia, pozwalające na badanie śladów kryminalistycznych w taki sposób jak podczas prawdziwych oględzin.
 • Zdobędziesz wiedzę, dotyczącą zasad zarządzania kryzysowego. Nauczysz się zapobiegać sytuacjom kryzysowym, reagować i przejmować kontrolę w przypadku ich wystąpienia oraz usuwać skutki sytuacji kryzysowych.
 • Nauczysz się analizować, interpretować i prognozować zjawiska oraz zagrożenia, związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.
 • Poznasz metody zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, gospodarczej oraz w przestępczości w cyberprzestrzeni.
 • Po ukończeniu studiów zyskasz możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia na wybranym kierunku.

Perspektywy zatrudnienia

 • w instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • w centrach zarządzania kryzysowego
 • w administracji publicznej
 • w instytucjach oświatowych
 • w Straży Granicznej, Służbie Celnej
 • w Policji, Straży Miejskiej
 • w Służbie Więziennej
 • w Straży Pożarnej
 • w Straży Ochrony Kolei
 • w służbach specjalnych

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Obronność państwa (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Zarządzanie kryzysowe (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
II stopnia
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Bezpieczeństwo portów lotniczych (certyfikacja rozszerzona) - nowość (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj