Wybierz miasto:

Dlaczego administracja w AHE to najlepszy wybór?

 • Będziesz się uczył metodami pobudzającymi kreatywność: projektową, warsztatową oraz case study – poznasz realne problemy firm i instytucji samorządowych.
 • Nauczysz się opracowywać wnioski o wspófinansowanie projektów z funduszy europejskich.
 • Zdobędziesz wiedzę z dziedziny prawa procesowego i postępowania administracyjnego oraz umiejętność sporządzania pism procesowych.
 • Uzyskasz kompetencje w zakresie prawa, procedur i zarządzania w jednostkach terytorialnych.
 • Poznasz zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, analizy finansowej, obsługi podmiotów gospodarczych oraz procedur w przedsiębiorstwach, zasad postępowania upadłościowego i naprawczego, postępowania sądowego w sprawach gospodarczych.
 • Będziesz wspomagał osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej.
 • Nauczysz się organizować zaplecze prawne i instytucjonalne na rzecz przedsiębiorców.
 • W ramach wdrażania innowacji w administracji publicznej zapoznasz się z procesem wynalazczym i sposobami jego wdrażania do praktyki gospodarczej.
 • Poznasz zasady prowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, archiwizacji dokumentów elektronicznych, zarządzania systemami informacyjnymi w administracji, bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych.

Perspektywy zatrudnienia

 • w administracji rządowej i samorządowej
 • w instytucjach gospodarki budżetowej
 • w punktach doradztwa prawnego
 • w kancelariach prawniczych
 • w sądach
 • w urzędach skarbowych
 • w urzędach pracy
 • w firmach marketingowych

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Broker Innowacji (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Doradztwo podatkowe - studia w Łodzi (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
E-administracja (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Nowoczesna administracja samorządowa (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Prawo pracy w Polsce i UE (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Procedury sądowo-administracyjne (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj