Wybierz miasto:

Oferowane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi studia na kierunku administracja pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby i oczekiwania JST oraz rynku pracy.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w czterech kluczowych obszarach:

 1. Prawo i postępowanie administracyjne

  Przedmioty:

  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne,
  • administracja publiczna,
  • polityka publiczna oraz organizacja i zarządzanie w administracji.
    
 2. Ekonomia, zarządzanie i finanse publiczne

  Przedmioty:

  • finanse publiczne,
  • zamówienia publiczne,
  • polityka ekonomiczna państwa.
    
 3. Polityka zagraniczna i instytucje UE

  Przedmioty:

  • instytucje i źródła prawa UE,
  • polityka zagraniczna RP,
  • administracja publiczna w wybranych krajach UE
    
 4. Postawy i kompetencje

  Przedmioty:

  • podstawy kreatywności,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
  • komunikacja,
  • systemy e-administracji,
  • dwa języki obce
    

Oprócz możliwości zdobycia rzetelnej wiedzy z zakresu nauk o administracji, jednym z podstawowych elementów kształcenia studentów AHE jest realizowanie projektu kreatywnego.Prowadzone zajęcia mają przeważnie charakter konwersatoriów i warsztatów, co oznacza, że studenci mają możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności. Pozwala to wykształcić zdolność myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Dzięki takiemu podejściu studenci fizycznie zetkną się z działalnością innowacyjną a w efekcie będą umiejętnie wspomagać osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej.

NOWOŚĆ!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej administracji na I stopniu kierunku Administracja wprowadzony został cykl zajęć poświęconych kompleksowemu przygotowaniu absolwentów nie tylko do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, ale przede wszystkim podejścia do egzaminu konkursowego i kontynuacji kształcenia na dalszej prestiżowej ścieżce zawodowej, tj. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - kształcącej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncepcję kształcenia kierunku dostosowano również do potrzeb jednostek samorządowych zainteresowanych wdrażaniem innowacji.

Po kierunku administracja absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik urzędów skarbowych
 • urzędnik zatrudniony w sądach
 • pracownik biurowy kancelarii prawniczych
 • urzędnik Jednostek Samorządu Terytorialnego (zatrudniony w urzędach miejskich, gminnych, urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych)
 • pracownik administracji publicznej odpowiedzialny za elektroniczny system zarządzania dokumentami, archiwizację dokumentów elektronicznych, zarządzanie systemami informacyjnymi w administracji, bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych.
 • zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.
 • urzędnik w dziale obsługującym firmy innowacyjne
 • specjalista z zakresu zastosowań informatyki w administracji
 • urzędnik zatrudniony w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych
 • pracownik odpowiadający za politykę kadrową firm i instytucji (kadrowy – pracownik działu personalnego, kierownik gospodarczy i administracyjny, referent, sekretarz).

Możliwość kontynuacji nauki:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich), zarówno na kierunkach administracja, politologia jak również innych mieszczących się w obrębie nauk społecznych i humanistycznych, a także ukończenia SZYBCIEJ jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo o charakterze praktycznym. Nie musisz studiować wówczas 5 lat – zob. więcej na stronie www.ahe.lodz.pl/prawo.


Nasz absolwent przyczyni się do przyspieszonego rozwoju gospodarczego samorządów.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj