Wybierz miasto:

Wybierz miasto

Liczba wyników: 66
Wybierz filtr
System studiów
Typ studiów
Tryb studiów
Język studiów
Wydział
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Studia te łączą tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby rynku pracy.
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Na studiach podyplomowych administracja i zarządzanie publiczne kompleksowo przygotujemy Cię do objęcia stanowiska wysoko wykwalifikowanego urzędnika…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • weekendowe
Zdobędziesz umiejętności z zakresu terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, dzięki czemu będziesz przygotowany do wspierania dzieci, młodzieży,…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • weekendowe
Prowadzimy kierunek o profilu doskonalącym, co oznacza, że są to studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.
Naszym celem jest…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • weekendowe
Nasi eksperci przedstawią Ci zagadnienia zawiązane ze współczesnymi problemami rodzinnymi. Po ukończeniu studiów będziesz w stanie wspierać rodziny w…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Studia podyplomowe kompleksowo przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie kształcenia poszerzysz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • weekendowe
W trakcie studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Nasi praktycy przygotują Cię do…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • niestacjonarne
 • online
Zajęcia praktyczne, wizyty studyjne
w instytucjach związanych ze służbami mundurowymi, własna pracownia kryminalistyki – to nasze atuty.
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową dadzą Ci możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Studia przygotują Cię do pracy w kadrze kształcącej tancerzy ludowych oraz choreografów zespołów ludowych. Choreografia w specjalności taniec ludowy…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Celem naszych praktyków jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność rozwijania aktywności…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Celem naszych praktyków jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność rozwijania aktywności…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, potrzebne do pracy w charakterze coacha. Dowiesz się, jak pracować z osobami…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Studia dostosowane są do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W toku nauki zdobędziesz wiedzę i praktyczne…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Studia podyplomowe diagnoza i terapia integracji sensorycznej wyposażą Cię w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów przekażemy Ci rozszerzoną wiedzę z zakresu poradnictwa żywieniowego. Zdobędziesz umiejętności stosowania dietoterapii oraz…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Kształcimy specjalistów w zakresie psychodietetyki i poradnictwa żywieniowego.
Poznasz najnowsze trendy w dietetyce
i nowoczesny…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Celem naszych praktyków jest przekazanie Ci wiedzy z zakresu: samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe skierowane są do osób interesujących się zagadnieniami szeroko pojętego doradztwa. W trakcie studiów nauczysz się wykorzystywania…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
W trakcie studiów zdobędziesz kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej. Udoskonalisz…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Kształcimy dziennikarzy, nie absolwentów dziennikarstwa! Nasze dziennikarstwo to przede wszystkim praktyka.
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Rozwiniesz kompetencje, aby w sposób nieszablonowy rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze i społeczne
w firmach.
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Zdobędziesz nie tylko wysokie kompetencje językowe, ale także opracujesz własne projekty, które wcielisz w życie.
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Nauczymy Cię prowadzić wzorcową komunikację pod względem sprawności
i wrażliwości językowej oraz odpowiedzialności za słowo.
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Zdobędziesz praktyczne umiejętności
w zakresie projektowania graficznego, fotografii użytkowej, kreatywnego
i strategicznego…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Zdobędziesz praktyczną wiedzę informatyczną oraz umiejętności techniczne. Nauczysz się programować gry i aplikacje.
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
W trakcie studiów przekażemy Ci przekrojową wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu pracy kadrowej oraz płac w firmach. Po…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe zostały stworzone, by przekazać Ci profesjonalną wiedzę z zakresu kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Poznasz najnowsze trendy w kosmetologii pod okiem wybitnych specjalistów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz leczniczej.
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Unikatowy charakter studiów pozwoli Ci rozwinąć własne kompetencje, twórczą postawę oraz zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online ze zjazdami
Studia kryminologia i resocjalizacja umożliwią Ci zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności społecznych w zakresie…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Zajęcia praktyczne na planie filmowym, na deskach teatralnym, organizowanie eventów.
Zdobędziesz wiedzę popartą praktyką
i poznasz…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Będziesz specjalistą w obszarach związanych z teorią sterowania, dynamiką układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej. Dowiesz się, jak tworzyć strategie lokalne…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Pełni pasji praktycy przekażą Ci w ciekawy sposób wiedzę o światowych trendach pedagogicznych. Na wyjazdach i warsztatach poznasz praktyczną stronę…
Sprawdź więcej
 • jednolite magisterskie
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Od zawsze słyszysz, że masz podejście do dzieci? Lubisz spędzać czas z najmłodszymi, a najmłodsi lubią Ciebie? Myślisz o pracy, polegającej na…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Nasi eksperci tworzą programy studiów tak, by odpowiadały na problemy współczesnego społeczeństwa. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią skupia się…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie przyszłości, na który zapotrzebowanie stale rośnie. Nasza kadra to najlepsi specjaliści
i eksperci.
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Koncepcja kształcenia oparta jest na jednoczesnym rozwoju wiedzy, umiejętności, kreatywności i kompetencji społecznych.
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Skupiamy się na praktycznym wymiarze biznesu. Nauczymy Cię m.in.: innowacyjnych metod zarządzania oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczych.
Sprawdź więcej
 • jednolite magisterskie
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
W przyszłości chcesz realizować się w jednym z zawodów prawniczych? W takim razie, studia prawnicze w AHE są stworzone właśnie dla Ciebie. Zapoznaj…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego uzyskasz podstawowe kompetencje pedagogiczne, które są niezbędne w pracy w…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe uprawnienia pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego uzyskasz podstawowe kompetencje pedagogiczne, które są niezbędne w pracy w…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Psychodietetyka łączy elementy psychologii, dietetyki oraz medycyny, a ukierunkowana jest na pomoc pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy z osobami starszymi. Dowiesz się, jak wspomagać…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Na studiach zdobędziesz umiejętności prowadzenia pracy z drugim człowiekiem. Nauczysz się twórczego myślenia i dowiesz się jak dążyć do samorozwoju.
Sprawdź więcej
 • jednolite magisterskie
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Studia jednolite magisterskie z zakresu psychologii w AHE to kierunek, przeznaczony dla osób, chcących prowadzić działania badawcze i diagnostyczne…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii sportu. Poznasz główne problemy pojawiające…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę dotyczącą podstawowych obszarów psychologii w organizacji z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji,…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów uzyskasz kompetencje, które…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Poznasz sposoby rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore). Nauczysz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Poznasz sposoby rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore). Nauczysz…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Wyposażymy Cię w wiedzę ekonomiczną
i menedżerską z zakresu logistyki, prawa transportowego, psychologii transportu, ochrony środowiska w…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
W trakcie studiów poznasz najnowsze badania w dziedzinie współczesnej pedagogiki i psychologii. Nauczysz się podstawowych założeń psychoterapii i…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Wyposażymy Cię w wiedzę ekonomiczną
i menedżerską z zakresu logistyki, prawa transportowego, psychologii transportu, ochrony środowiska w…
Sprawdź więcej
 • I stopnia
 • II stopnia
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • online
Skupiamy się na praktycznym wymiarze biznesu. Nauczymy Cię m.in.: innowacyjnych metod zarządzania oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczych.
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych. Uzyskasz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą przygotujemy Cię do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia przekażą Ci profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii. W trakcie studiów nauczysz się między innymi…
Sprawdź więcej

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj