Wybierz miasto:

Dlaczego politologia w AHE to najlepszy wybór?

 • Będziesz wspomagał osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej.
 • Samodzielnie zaprojektujesz i uruchomisz innowacje gospodarcze.
 • Zapoznasz się aktualnymi etapami przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz w ramach innych źródeł finansowania.
 • Odbędziesz specjalistyczne warsztaty z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych dla instytucji naukowych, organizacji, MSP oraz innych osób fizycznych i prawnych.
 • Zapoznasz się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego.
 • Zdobędziesz gruntowne przygotowanie do prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz poznasz tajniki protokołu dyplomatycznego.
 • Otrzymasz gruntowną wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, a także statusu prawnego urzędnika sądowego.

Politologia, jako dyscyplina akademicka, ma na celu przygotowanie studentów do głębokiego rozumienia procesów politycznych, systemów rządzenia, teorii i praktyki politycznej. Cel ten realizowany jest poprzez analizę przypadków historycznych i współczesnych, badania empiryczne, a także przez krytyczne myślenie nad przyszłością polityki i jej wpływem na społeczeństwo. 

Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwenci byli w pełni przygotowani do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto zdobyli solidne teoretyczne podstawy i potrafili je połączyć z praktycznym zrozumieniem współczesnych wydarzeń politycznych. 

Absolwenci politologii AHE charakteryzują się szerokim zakresem wiedzy m.in. na temat systemów politycznych, polityki międzynarodowej, polityki publicznej, prawa konstytucyjnego i wielu innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa. Są w stanie prowadzić analizy i badania w obszarze polityki, a także je interpretować. Studia politologiczne uczą ich także efektywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych i dają im kompetencje w zakresie negocjacji i mediacji. 

Perspektywy zatrudnienia

 • w jednostkach administracyjnych szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, realizujących projekty w partnerstwie międzynarodowym
 • w firmach consultingowych, które specjalizują się w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych oraz przygotowywania analiz i prognoz
 • w partiach politycznych, jednostkach marketingu i promocji partii
 • w korporacjach, które posiadają filie w różnych państwach UE
 • w zespołach osób gospodarujących innowacjami dla JST
 • w redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych
 • w organizacjach pozarządowych oraz korporacjach
 • w organach administracji publicznej
 • w instytucjach europejskich
 • w biurach poselskich
FAQ
Czym zajmuje się politologia?

Politologia to nauka społeczna badająca politykę, systemy i teorie rządzenia, procesy decyzyjne, działania partii politycznych, analizę polityk publicznych, a także relacje międzynarodowe. Skupia się na zrozumieniu, jak są kształtowane decyzje polityczne i jak wpływają one na społeczeństwo. 

Jakie są wymagania wstępne do studiowania politologii?

Wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni, ale zazwyczaj obejmują maturę i dobrą znajomość historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Niektóre uczelnie mogą również wymagać testu kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jakie przedmioty są nauczane na politologii?

Studenci politologii mogą spodziewać się kursów z zakresu teorii polityki, systemów politycznych różnych krajów, polityki międzynarodowej, prawa konstytucyjnego, ekonomii politycznej, socjologii politycznej, metod badawczych w naukach społecznych, a także specjalistycznych kursów tematycznych.

Czy politologia to samo co nauki polityczne?

Tak, terminy "politologia" i "nauki polityczne" są używane zamiennie i odnoszą się do tej samej dyscypliny akademickiej. 

Czy mogę kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych?

Tak, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych, specjalizując się w wybranych dziedzinach politologii. 

Jakie umiejętności rozwijam studiując politologię?

Studia na kierunku politologia rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, analizy danych, rozumienia złożonych systemów politycznych, komunikacji pisemnej i ustnej, a także zdolności do rozwiązywania problemów i negocjacji. 

Jakie są różnice między politologią a stosunkami międzynarodowymi?

Chociaż obie dyscypliny pokrywają się w wielu obszarach, politologia jest szerszą dziedziną, która obejmuje również badanie procesów politycznych wewnętrznych, teorii polityki i systemów rządzenia. Stosunki międzynarodowe koncentrują się bardziej na relacjach między państwami, organizacjami międzynarodowymi i globalnymi problemami. 

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Azja Wschodnia - nowość (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
e-polityka i PR w sferze publicznej (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
II stopnia
Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
e-polityka i PR w sferze publicznej (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Międzynarodowy biznes i handel (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Współczesna dyplomacja (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
studia w języku angielskim I stopnia

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj