Wybierz miasto:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi dla swoich studentów konkurs na najlepszy projekt studencki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów indywidualnych lub grupowych realizowanych na zajęciach prowadzonych metodą projektową. Konkursowe projekty można przesyłać za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania; Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, poprzez obszar pod nazwą „konkurs". Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 1000 zł (karta podarunkowa). Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje kartę podarunkową na kwotę 800 zł, a zdobywca trzeciego miejsca 600 zł. Nagradzani są również opiekunowie projektu. Regulamin konkursu (do pobrania)