Wybierz miasto:

Certyfikaty i wyróżnienia dla Akademii – inspiracja i motywacja

Ciągły rozwój jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Chcemy być wiarygodnym partnerem dla naszych studentów, pracowników i otoczenia zewnętrznego. Chcemy wzmacniać wizerunek Akademii, jako przyjaznej uczelni, oferującej studentom europejskie standardy edukacyjne oraz rozwiązania wspierające konkurencyjność rynkową swoich absolwentów. Powodem do dumy i motywacją do dalszych działań są certyfikaty i wyróżnienia przyznawane Akademii przez różne podmioty:


 

 

Certyfikat „Studia z Przyszłością 2023”

8. prestiżowych certyfikatów w ogólnopolskim konkursie „Studia z przyszłością” przyznano naszej uczelni w roku akademickim 2022/23.

Certyfikaty Akredytacyjne przyznano kierunkom:

  • dietetyka, studia I stopnia,
  • prawo, studia jednolite magisterskie,
  • taniec, studia I stopnia,
  • kosmetologia, studia I stopnia realizowane w filii w Warszawie,
  • koder medyczny, studia podyplomowe.

Certyfikatem Premium został dodatkowo uhonorowany kierunek prawo (studia jednolite magisterskie), który po raz czwarty uzyskały Akredytację „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” otrzymał kierunek kosmetologia oraz koder medyczny, studia podyplomowe.

Certyfikat przyznawany jest tym spośród certyfikowanych kierunków studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji Programu.

 


 

Certyfikat „Studia z Przyszłością 2022”

W 2022 r. otrzymaliśmy 4 nagrody w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie ,,Studia z Przyszłością 2022".

Komisja konkursowa przyznała Certyfikaty Akredytacyjne naszym kierunkom kosmetologia oraz prawo, a także specjalności grafika AR i VR. Organizatorzy konkursu złożyli na ręce dziekana kierunku kosmetologia AHE w Łodzi, Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia", który zdobył największą liczbę punktów rankingowych.

 


 

Certyfikat „Studia z Przyszłością 2021”

Gala Finałowa VI edycji konkursu „Studia z Przyszłością 2021”, zakończyła się dla nas wielkim sukcesem. Wróciliśmy z tego wydarzenia z aż 7 certyfikatami przyznanym naszym kierunkom oraz specjalności.

Certyfikatem Akredytacyjnym zostały wyróżnione prowadzone w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi kierunki:

  • Prawo (studia jednolite magisterskie),
  • MA in Political Science (studia II stopnia w języku angielskim),
  • Informatyka (studia I stopnia),
  • Dietetyka (studia podyplomowe),
  • Arteterapia (studia podyplomowe).

Certyfikat Nadzwyczajny Laur Innowacji otrzymał kierunek II stopnia prowadzony w języku angielskim – Master Studies in Political Science (Politologia).

Wprowadzona niedawno specjalność bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia) otrzymała Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia.

Komisja akredytacyjna złożona z członków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odpowiadającej za certyfikację nie miała wątpliwości, że nagrodzone kierunku oraz specjalność wyróżniają się na rynku edukacyjnym innowacyjnością, nowoczesną koncepcją kształcenia i jakością realizowanego programu.

 


 

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2020”

Akademia kolejny rok z rzędu została wyróżniona prestiżowym certyfikatem „Uczelnia Liderów", który jest przyznawany za wyróżniające się na rynku działania zorientowane na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Wyróżnienie nadzwyczajne „Aurea Praxis" otrzymał także prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w swojej uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.
X Finałowa Gala Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów" odbyła się w patio Akademii.

 


 

Certyfikat „Studia z Przyszłością 2020"

Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnością i doskonale przygotowują studentów do realiów współczesnego rynku pracy, co podkreślają kolejne certyfikaty przyznane Uczelni w konkursie „Studia z Przyszłością". Podczas tegorocznej V edycji konkursu kierunki prawo, grafika, informatyka, taniec, zarządzanie, a także zielarstwo i fitoterapia zostały wyróżnione Certyfikatami Akredytacyjnymi. Ponadto komisja konkursowa przyznała kierunkowi prawo Certyfikat Nadzwyczajny Laur Innowacji, natomiast kierunek taniec otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Premium. Organizator merytoryczny wydarzenia, czyli Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznaje te nagrody tylko uczelniom i kierunkom odznaczającym się najwyższymi standardami nauczania, wykraczającymi poza utarte schematy, z których słynie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

 


 

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2019”

Kolejny rok z rzędu Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi została wyróżniona prestiżową nagrodą "Uczelnia Liderów"!

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi została doceniona za kształcenie LIDERóW SPOŁECZNYCH. To właśnie nasi absolwenci wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje liderskie szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Otrzymany certyfikat potwierdza, że Akademia prowadzi studia w taki sposób, by kształtować u studentów postawy innowacyjne, uczyć ich kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany.

 


 

Certyfikat "Studia z Przyszłością 2019”

Komisja IV edycji konkursu „Studia z Przyszłością” nie miała najmniejszej wątpliwości, że studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej kształcą prawdziwych ekspertów i wyróżniają się innowacyjnością. Kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia obca, filologia polska I, jak i II stopnia, grafika II stopnia, taniec, transport, turystyka, a także podyplomowe Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach oraz kulturoznawstwo za specjalność produkcja i realizacja muzyki zostały wyróżnione Certyfikatami Akredytacyjnymi. Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości” przyznano specjalności kreatywny producent i menedżer na kulturoznawstwie. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzone przez kadrę dydaktyków wykorzystujących unikalne, skuteczne metody edukacji, nagrodzono certyfikatem „Laur Innowacyjności”. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otrzymała podczas gali finałowej konkursu łącznie 12 certyfikatów, co potwierdziło jakość kształcenia w murach Akademii i skuteczność kreatywnych metod nauczania.

 


 

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018"

Ideą Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów" jest uhonorowanie najlepszych uczelni wyższych za wysoką jakość kształcenia oraz prowadzenie studiów zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zdobyła 3 nagrody: wyróżnienie specjalne przyznane za „największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego"; certyfikat Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznany za „kształcenie „LIDERÓW SPOŁECZNYCH”, za innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz kształcenie zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy; srebrny Certyfikat przyznawany trzykrotnym laureatem Znaku Jakości „Uczelnia Liderów”.

 


 

Certyfikat „Uczelni Wyższej Roku 2018"

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi po raz kolejny zdobyła prestiżowy tytuł „Uczelni Wyższej Roku”. Wyróżnienie to przyznawane jest szkołom oferującym atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi została wyróżniona ze względu na doświadczenie kadry dydaktycznej, rozwój uczelni, a także programy stypendialne, programy wymiany studenckiej i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej wspiera biznes w Polsce oraz prowadzi ogólnopolskie programy promocyjne, w których wyróżnia najlepsze firmy od 2002 roku.

 


 

Certyfikat „Studia z Przyszłością 2018"

Taniec, transport, grafika, filologia obca, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, oraz specjalność produkcja i realizacja muzyki na kierunku kulturoznawstwo otrzymały prestiżowy certyfikat „Studia z Przyszłością”. Nagrodę specjalną „Laur Innowacji” przyznano również specjalności produkcja i realizacja muzyki na kierunku kulturoznawstwo.

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” przyznawane są uczelniom, które realizują studia wedle najwyższych standardów edukacyjnych, są nowoczesne, innowacyjne, dają studentom znakomity start do efektywnej kariery na rynku pracy. To kierunki przygotowane według oryginalnych, autorskich pomysłów akademickich, zaprojektowane z ogromnym szacunkiem dla rynku pracy i występujących na nim tendencji. To kierunki ze wszech miar godne polecenia kandydatom na studia.

 


 

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2017"

Certyfikaty „Uczelnia Liderów”  przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,  trafiają do szkół wyższych stawiających na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną i misyjność. Akademia oprócz Certyfikat „Uczelnia Liderów”, otrzymała Wyróżnienie Specjalne „Primus” za zdobycie największej liczby punktów rankingowych.

 


Certyfikat „Studia z Przyszłością"

Taniec, Grafika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to trzy kierunki AHE, które otrzymały prestiżowe Certyfikaty "Studia z Przyszłością". Certyfikat "Studia z Przyszłością" otrzymują uczelnie, które tworzą i prowadzą kierunki  oraz specjalności, które są innowacyjne i realizowane wedle autorskich programów kształcenia.  To kierunki, które odpowiadają wymaganiom pracodawców. Znak Jakości "Studia z Przyszłością" otrzymują kierunki studiów, które opierają swoje programy na nowoczesnej i aktualnej wiedzy. Certyfikat gwarantuje, że szkoła inwestuje w najwyższą jakość edukacji. Uczelnie ze znakiem „Studia z Przyszłością” kreują wśród swoich studentów postawy, talenty i zdolności, poszukiwane przez pracodawców.

 


 

Certyfikat „Uczelni Wyższej Roku 2016"

Kolejny rok z rzędu Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otrzymała tytuł Uczelni Wyższej Roku 2016 przyznawany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Uczelnia została doceniona za wysoki poziom kształcenia, dynamiczny rozwój i budowany przez lata prestiż. Na uznanie zasłużyła również kompetentna kadra dydaktyczna. To wszystko składa się na prestiż placówki, na który uczelnia pracuje już 23 lata.
CBCK jest firmą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom polskiego nowoczesnego przedsiębiorcy, dla którego priorytetem jest budowanie silnej i wartościowej marki. Uczestnikami Certyfikacji są podmioty cieszące się renomą i zaufaniem wśród klientów, partnerów biznesowych oraz władz lokalnych.

 


 

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2016"

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otrzymała Certyfikat Uczelnia Liderów 2016 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyróżnianie się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia.

 


 

Certyfikat „Uczelni Wyższej Roku 2015"

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otrzymała Certyfikat „Uczelni Wyższej Roku 2015” przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Otrzymują go uczelnie wyższe (państwowe i prywatne), oferujące atrakcyjne programy nauczania, realizowane w przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów atmosferze. Kapituła tego ogólnopolskiego programu ocenia przede wszystkim poziom kształcenia oraz ofertę programową. Brane są również pod uwagę doświadczenia kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni, a także programy stypendialne, programy wymiany studenckiej i adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

 


 

Najwyżej oceniana Uczelnia Wyższa według studentów 2015

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zajęła 3. miejsce wśród najwyżej ocenianych uczelni wyższych według studentów w 2015 roku. Wyróżnienie przyznali studenci biorący udział w rankingu Most Attractive Employers (najbardziej atrakcyjnych pracodawców), przygotowanym przez międzynarodową firmę doradczą Universum.– światowego lidera w dziedzinie employer brandingu. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 23 584 studentów oraz 8774 profesjonalistów. Uczelnie wyższe brały udział w rankingu po raz pierwszy.

 


 

Certyfikat „Partner Przyjazny Edukacji 2014"

Przyznany podczas I ogólnopolskiej Konferencji „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła-rynek pracy” przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom lokalnego środowiska.

 


 

Najwyżej notowana wśród łódzkich uczelni niepublicznych

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi w rankingu tygodnika „Polityka” za rok 2014 jest najwyżej notowana wśród łódzkich uczelni niepublicznych. Ranking powstał według kryteriów tzw. indeksu Hirscha, który obejmuje liczbę publikacji naukowych ogłoszonych przez daną uczelnię i ich naukową wartość mierzoną liczbą cytowań. W porównaniu z rokiem 2013 indeks Akademii wzrósł o dwa punkty — z 8 do 10. Wynik ten zaświadcza o wysokim i stale podnoszonym poziomie naukowym naszej Akademii. Wysoka pozycja AHE w rankingu dowodzi bowiem, że nasi studenci kształcą się pod okiem prestiżowej i naukowo aktywnej kadry wykładowców. Co ważne, w tym samym rankingu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zajęła 7 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni klasyfikowanych w kategorii Uczelni Ekonomicznych.

 


 

Wiarygodna Szkoła

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Projekt ten ma na celu wyróżnienie niepublicznych uczelni, które funkcjonują w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczna, posiadają akredytacje nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną, zapewniają właściwe warunki studiowania i prowadzą szeroką działalność naukową oraz współpracują z zagranicznymi uczelniami.

 


 

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Niepublicznych Uczelni Magisterskich

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zajęła 5 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2009 publikowanym przez Rzeczpospolitą i miesięcznik „Perspektywy”. 5 miejsce w Polsce plasuje AHE na pozycji niekwestionowanego lidera wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Łodzi.

 


 

Studencki Nobel

Student AHE w Łodzi Piotr Pawlikowski za wyniki w nauce oraz działalność społeczną został uznany najlepszym studentem regionu łódzkiego i zdobył Studenckiego Nobla 2009 w konkursie organizowanym przez NZS w Łodzi.

 


 

Modernizacja Roku

Budynek przy ul. Pomorskiej 69/71, w którym znajdują się Studia Nagrań Telewizyjnych ogólnopolskiej telewizji Patio TV, został laureatem XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2007”. Łódzki obiekt, którego właścicielem jest działająca przy AHE Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki, zwyciężył w kategorii „najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz”.

 


 

Firma Równych Szans

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otrzymała prestiżowe godło oraz tytuł Firma Równych Szans 2007 za stosowanie w praktyce polityki równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Pośród stu firm z całej Polski zajęła pierwsze miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw. Konkurs już po raz drugi zorganizowały Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Partnerzy projektu GENDER INDEX (www.genderindex.pl) W konkursie brano pod uwagę proporcje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, równość w dostępie do awansów i szkoleń, sposób rekrutacji, godzenie życia osobistego i zawodowego oraz praktyki przeciwdziałające molestowaniu i mobbingowi.

 


 

Uczelnia przyjazna studentom

W 2004 roku Parlament Studentów RP przyznał AHE w Łodzi prestiżowe wyróżnienie „Uczelnia przyjazna studentom”.

 


 

Posłaniec Dobrej Wiadomości

W 2004 roku AHE w Łodzi zdobyła tytuł Posłańca Dobrej Wiadomości.

 


 

Filantrop Roku

Uczelnia została nagrodzona za współpracę z Fundacją Gajusz a w szczególności za zorganizowanie akcji „Podziel się swoją przyszłością”, w której kandydaci na studia podczas rekrutacji zamiast opłaty wpisowego uiszczali dowolną (nie mniejszą niż 10 zł) kwotę na rzecz Fundacji Gajusz.

 


 

Primus Inter Pares

Studentka AHE w Łodzi Joanna Surlejewska zdobyła tytuł Primus Inter Pares 2005 w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta Pedagogiki Rzeczpospolitej Polskiej 2005 r.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj