Wybierz miasto:

Politologia - studia I stopnia

Program kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku politologia został tak opracowany, aby w maksymalnym stopniu zaangażować w niego samych studentów. Studenci w sposób aktywny uczestniczą w zajęciach, których znaczna ich część realizowana jest poprzez ćwiczenia, projekty, warsztaty oraz na platformie e-learningowej.

Dzięki takiemu modelowi kształcenia, absolwent:

  • rozwija własną postawę twórczą,
  • buduje świadomość potencjału osobistego,
  • zdobywa doświadczenie z zakresu praktycznego rozwiązywania problemów międzyludzkich,
  • nabywa umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • osiąga szerokie kompetencje w twórczym przezwyciężaniu sytuacji trudnych,
  • nabywa umiejętność świadomego i profesjonalnego planowania własnego miejsca pracy, co pozwala mu odnaleźć się na rynku pracy.

W zależności od wybranej specjalności absolwent pogłębia wiedzę oraz rozwija swoje umiejętności i kompetencje w zakresie interesujących go aspektów dotyczących współczesnego życia politycznego.

 

I stopnia
Azja Wschodnia - nowość (stacjonarne, niestacjonarne, online)
e-polityka i PR w sferze publicznej (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim (stacjonarne, niestacjonarne, online)
studia w języku angielskim I stopnia

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj