Wybierz miasto:

Politologia - studia II stopnia

Program kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku politologia został tak opracowany, aby absolwent miał rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych, a także aby potrafił analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Program kształcenia zakłada zaangażowanie w jego realizację samych studentów, w aktywny sposób uczestniczących w zajęciach, których znaczna ich część realizowana jest poprzez projekty, ćwiczenia i warsztaty.

 

Dzięki takiemu modelowi kształcenia, absolwent:

  • rozwija własną postawę twórczą,
  • buduje świadomość potencjału osobistego,
  • zdobywa doświadczenie z zakresu praktycznego rozwiązywania problemów międzyludzkich,
  • nabywa umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • osiąga szerokie kompetencje w twórczym przezwyciężaniu sytuacji trudnych,
  • nabywa umiejętność świadomego i profesjonalnego planowania własnego miejsca pracy, co pozwala mu odnaleźć się na rynku pracy.

Program kształcenia od drugiego semestru zakłada pogłębione studia na wybranej specjalności. Celem każdej specjalności jest sprecyzowanie i rozbudzenie specyficznych zainteresowań studenta oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnej do pracy zawodowej na zróżnicowanym popytem rynku pracy.

 

II stopnia
Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
e-polityka i PR w sferze publicznej (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Międzynarodowy biznes i handel (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Współczesna dyplomacja (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj