Wybierz miasto:

Dlaczego studia psychologiczne w Łodzi w AHE to najlepszy wybór?

 • Absolwent kierunku psychologia jest osobą świadomą własnych emocji, zachowań oraz postaw. Posiada nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii. Jest praktycznie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej i wspierania drugiej osoby w kryzysie, rozwoju i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii.
 • Studenci, uczestnicząc w treningach kreatywności oraz treningu interpersonalnym, nabywają kompetencje społeczne i interpersonalne, pozwalające na formułowanie i realizowanie projektów oraz twórcze rozwiązywanie problemów. Co więcej, zyskują gotowość do podejmowania wyzwań, odpowiedniej organizacji własnych przedsięwzięć oraz odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 • Ponadto, dzięki studiom na kierunku psychologia, student nabywa kompetencje, ułatwiające rozumienie samego siebie, drugiego człowieka oraz relacji między ludźmi. Zdobywa także umiejętności i kompetencje, niezbędne do samorozwoju, twórczego myślenia oraz praktycznej pracy z drugim człowiekiem w rozwijaniu jego potencjału.
 • Absolwent kierunku psychologia jest osobą świadomą własnych emocji, zachowań oraz postaw. Posiada nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii. Jest praktycznie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej i wspierania drugiej osoby w kryzysie, rozwoju i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii.
 • Dyplom, uzyskany po ukończeniu studiów psychologicznych, uprawnia do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu art. 8 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 73, poz. 763).
 • Student uzyska umiejętności prowadzenia badań psychologicznych, zdobędzie wiedzę z zakresu metodologii badań w praktyce psychologicznej
 • Wykształtuje nieocenione postawy pracy zgodnie z kodeksem etyki zawodu
 • Ukończenie studiów psychologicznych daje różnorodne możliwości dalszego rozwoju, podjęcia specjalizacji, studiów podyplomowych między innymi: psychoonkologia, psychologia transportu, psychoterapia, psychologia sportu

Perspektywy zatrudnienia

 • możesz prowadzić szeroko rozumianą pomoc psychologiczną, wsparcie, diagnozę, warsztaty, szkolenia, treningi, a także pracować w jednostkach naukowych i badawczych
 • możesz otworzyć własną działalność i robić to co sprawia Ci najwięcej satysfakcji
 • w firmach szkoleniowych i doradczych
 • w różnego rodzaju instytucjach
 • w poradniach
 • w szkołach
 • w fundacjach
 • w szpitalach, wojsku, policji
 • w oparciu o specjalistyczną wiedzę psychologiczną pracę na potrzeby sądu - biegły psycholog
 • diagnozowanie psychologiczne w obrębie medycyny pracy
jednolite magisterskie
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Psychologia kliniczna (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj