Wybierz miasto:

Dlaczego psychologia w AHE to najlepszy wybór?

 • Nauczysz się budować zespół i efektywnie pracować w grupie, zarządzać projektami i zespołami zadaniowymi.
 • Nauczysz się, jak wspierać rozwój osobisty i społeczny człowieka.
 • Zdobędziesz umiejętności analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich oraz diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka.
 • Będziesz potrafił rozpoznawania zaburzenia i stosować odpowiednie metody wsparcia i terapii.
 • Zdobędziesz umiejętność efektywnego komunikowania się z ludźmi.
 • Poznasz metody udzielania wsparcia psychicznego oraz udzielania pomocy psychologicznej.
 • Zdobędziesz umiejętność stymulowania zachowań kreatywnych i przedsiębiorczych oraz motywowania do pracy.

Głównym celem studiów na kierunku psychologia jest zgłębianie różnorodnych aspektów psychiki ludzkiej, począwszy od procesów poznawczych, emocji, aż po rozwój człowieka na przestrzeni życia. Studenci psychologii zgłębiają teorię, metody badawcze oraz poznają praktyczne technik interwencji, aby zrozumieć ludzką psychikę, jej procesy oraz wpływ na życie jednostki i społeczeństwa. 

Program kształcenia na kierunku psychologia obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, klinicznej, poznawczej, neuropsychologii, psychologii pracy oraz innych specjalizacji.  

W toku nauki studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności. Dzięki temu mogą później zastosować tę wiedzę w różnych obszarach życia. 

Dbamy również o to, aby studenci studiów psychologicznych na AHE zyskali szeroki zakres kompetencji i wiedzę z zakresu współczesnej psychologii, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. 

 Absolwenci posiadają wiedzę na temat głównych teorii i metodologii psychologicznych, umiejętność analizy i interpretacji danych oraz zdolność do stosowania różnorodnych technik badawczych.  Po skończeniu studiów psychologicznych są gotowi na pracę w rozmaitych instytucjach, firmach, organizacjach, a także środowiskach. 

Perspektywy zatrudnienia

 • prowadząc własną działalność związaną z udzielaniem wsparcia psychologicznego lub pomocą psychologiczną
 • w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, instytucjach profilaktyki społecznej
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie
 • w agencjach reklamowych, zespołach promujących kampanie wizerunkowe
 • w firmach konsultingowych; działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), instytucjach UE
 • w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych
 • w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • w placówkach oświatowo-wychowawczych
 • w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze
 • w działach PR, HR
FAQ
Czym zajmuje się psychologia?

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem ludzkiego umysłu, zachowań oraz procesów poznawczych. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, w tym psychologię społeczną, kliniczną, rozwojową, poznawczą, neuropsychologię oraz wiele innych obszarów. 

Czy studia na kierunku psychologia są trudne?

Trudność studiów psychologicznych może być postrzegana jako względna, ponieważ zależy ona od indywidualnych predyspozycji, zaangażowania oraz zainteresowań studenta. Kluczem do sukcesu na tym kierunku jest zaangażowanie, ciekawość, regularna nauka oraz otwartość na rozwój osobisty i zawodowy. 

Jakie są główne przedmioty na studiach psychologicznych?

Główne przedmioty na studiach na kierunku psychologia obejmują psychologię ogólną, psychometrię, metodologię badań, psychologię społeczną, psychologię rozwojową, psychologię kliniczną, neuropsychologię oraz wiele innych specjalistycznych dziedzin. 

Jak długo trwają studia psychologiczne?

Czas trwania studiów na tym kierunku zależy od poziomu edukacji i uczelni. W AHE oferujemy jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia. 

Czy studia na kierunku psychologia wymagają praktyk zawodowych?

Tak, program studiów psychologicznych zawiera praktyki zawodowe, które pozwalają studentom zdobyć niezbędne doświadczenie w pracy z klientami lub prowadzeniu badań naukowych. 

Czy studia psychologiczne są odpowiednie dla osób zainteresowanych psychoterapią?

Tak, program studiów psychologicznych obejmuje kursy z zakresu psychoterapii oraz przygotowuje studentów do pracy jako terapeuci lub doradcy psychologiczni. 

Czy studia z psychologii są odpowiednie dla osób zainteresowanych badaniami naukowymi?

Tak, program studiów skupia się również na metodach badawczych oraz przygotowuje studentów do prowadzenia badań naukowych w różnych dziedzinach psychologii. 

Czy istnieją możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu studiów psychologicznych?

Tak, po ukończeniu studiów na kierunku psychologia istnieje wiele możliwości dalszego kształcenia, takich jak studia podyplomowe, doktoranckie, specjalizacje, kursy podyplomowe, warsztaty oraz szkolenia zawodowe. 

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
Psychologia w biznesie (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Psychologia zdrowia i jakości życia (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj