Wybierz miasto:

Homo sapiens wobec technologii jutra - natura, język, kultura, sztuka

 

Żyjemy obecnie w czasach, w których tradycyjne wyobrażenia o tym, jaka jest nasza rola w świecie ulegają ciągłym przewartościowaniom. Takie zjawiska jak posthumanizm, transhumanizm, modyfikacje genetyczne, sztuczna inteligencja czy cyfrowa rewolucja, która w ostatnich latach gwałtownie przyspieszyła, zmuszają do przedefiniowania klasycznej opozycji natura-kultura oraz innych pozornie dobrze znanych pojęć. Co to znaczy, że jesteśmy racjonalnymi podmiotami posiadającymi zdolności poznawcze? Istotami obdarzonymi świadomością? Osobami zdolnymi do dokonywania wyborów moralnych? A wreszcie twórczymi jednostkami, kreatorami literatury, sztuki i kultury? Chociaż homo sapiens wciąż określa zasady dla innych gatunków, renesansowo-oświeceniowy paradygmat antropologiczny, który umieszczał człowieka w centrum rzeczywistości i czynił z niego miarę wszech rzeczy nie jest już jedyną możliwą opcją.

Oznacza to, że my, ludzie musimy niejako na nowo zadać pytanie o to kim jesteśmy i ponownie określić się wobec natury, kultury oraz wszechobecnej technologii. Czy jednak jesteśmy gotowi na to, aby zmierzyć się z rzeczywistością, która nadchodzi? Czy nasza kultura, literatura, sztuka, normy postępowania, języki, którymi się porozumiewamy, sposób myślenia i koncepcje filozoficzne dają nam narzędzia niezbędne do tego, aby ją właściwie zrozumieć i móc określić potencjalne szanse i zagrożenia, jakie się z nią wiążą? Jakie jest miejsce natury i żywych organizmów w świecie nowych technologii? Czy nowe technologie i sztuczna inteligencja rozwiążą i unieważnią metafizyczne i etyczne problemy epok analogowych, czy może raczej wytworzą nowe, nieznane wcześniej dylematy? Jakimi językami będziemy się porozumiewać w świecie, który nadchodzi? Jaka będzie sztuka, literatura i filozofia przyszłości? Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się twórca, który działa w wirtualnej rzeczywistości?

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i uwzględnia różnorodne perspektywy badawcze (filozoficzną, kulturoznawczą, literacką, językową i artystyczną). Do udziału zapraszamy zarówno dojrzałych badaczy, jak też doktorantów i studentów zainteresowanych następującymi oraz pokrewnymi zagadnieniami, których lista nie jest zamknięta:
 

 • Aktualność opozycji natura-kultura
 • Opozycja natura-kultura w literaturze i sztuce dawniej i dziś
 • Granice tego, co przyrodnicze, ludzkie i sztuczne
 • Literatura i sztuka w erze sztucznej inteligencji. Jaka będzie sztuka przyszłości?
 • Sztuczna inteligencja jako twórca sztuki i kultury
 • Gaming, projektowanie 3D, technologie VR, rzeczywistość poszerzona z perspektywy twórcy użytkownika
 • Cyfrowy świat a popkultura: fikcyjni i prawdziwi bohaterowie wirtualnej rzeczywistości i ich historie
 • Nowe estetyki cyfrowej rzeczywistości
 • Sztuczna inteligencja jako członek wspólnoty moralnej
 • AI, posthumanizm, transhumanizm - szanse, zagrożenia, dylematy
 • Futurologia, utopie i dystopie - technologiczna przyszłość jako lepsza, gorsza, a może zarazem lepsza i gorsza?
 • Kim jesteśmy, kim będziemy? Pytanie o tożsamość i podmiotowość w świecie nowych technologii

 

  • Przyszłość świadomości w świecie nowych technologii
  • Homo sapiens versus AI: rywalizacja czy współpraca?
  • Cyfrowe interfejsy versus świat realny: czy rzeczywistość przyszłości będzie matriksem?
  • Ekologia i prawa zwierząt w świecie nowych technologii: czy technologia zbawi, czy zniszczy naturę?
  • Jakie zastosowanie dawne koncepcje i teorie mogą mieć w świecie, który nadchodzi?
  • Utopie i dystopie w literaturze i sztuce: futurystyczne fikcje w dziełach literackich i artystycznych dawniej i dziś
  • Edukacja przyszłości: maszyny uczące się, maszyny jako nauczyciele. Czy maszyny zastąpią ludzie w procesie dydaktycznym?
  • Sztuczna inteligencja i język: możliwości tłumaczeń w kontekście ludzkim i sztucznym.
  • Język a technologiczna rewolucja: nowe słownictwo i zmiany w komunikacji
  • Granice języka, granice kultury: komunikacja międzykulturowa w erze cyfrowej globalizacji
  • Język i dydaktyka współczesna: nowe metody nauczania języków obcych
  • Storytelling w rzeczywistości poszerzonej: jakie będą narracje przyszłości?

   

  Organizator: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, filologia obca, grafika)
  Komitet organizacyjny:

  • dr Anna Bielska
  • dr Katarzyna Filutowska
  • dr Marzena Fornal
  • dr Natalia Piórczyńska
  • dr Bartłomiej Jarmoliński

  Skład Rady Naukowej zostanie podany w najbliższym czasie
  Termin: 25-26 kwietnia 2024 r.
  Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 (budynek G).
  Opłata konferencyjna: 100 zł (z opłaty zwolnieni są studenci i pracownicy AHE). Wpłata na konto: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736 z dopiskiem Homo sapiens wobec technologii jutra. Istnieje możliwość wystawienia faktury - w przypadku chęci jej otrzymania prosimy o podanie stosownych danych w formularzu.
  Czas trwania wystąpienia: do 20 minut.
  Kontakt e-mail: cfp@ahe.lodz.pl

   

  Abstrakty o długości maksymalnie 250 słów (ok. 1800 znaków ze spacjami), wraz z krótką (do 100 słów) informacją biograficzną należy nadsyłać do dnia 29 lutego 2024 -> przedłużone do 8 marca 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.

  Informacje o akceptacji referatu do wygłoszenia będą wysyłane do uczestników na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 15 marca 2024.

  Po uzyskaniu pozytywnych recenzji organizatorzy przewidują możliwość opublikowania referatu w zbiorowej monografii pokonferencyjnej.

   

   

  Regulamin Konferencji

   

  Homo sapiens wobec technologii jutra - natura, język, kultura, sztuka

  Tryb uczestnictwa
  Forma udziału
  Faktura
  Adres
  CAPTCHA

  Powiększ tekst

  Zmniejsz tekst

  Wysoki kontrast

  Odwrócony kontrast

  Resetuj