Wybierz miasto:

Studia II stopnia z Filologii angielskiej

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska,  stanowią uzupełnienie wykształcenia w zakresie filologii. Skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. W trakcie studiów cały czas udoskonalana jest praktyczna znajomość języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru niektórych przedmiotów kierunkowych, uczestniczą również w ciekawych wykładach filologicznych, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę danego obszaru językowego. Część zajęć prowadzona jest metodą nauczania na odległość (przez platformę e-learningową AHE), co ogranicza konieczność częstych przyjazdów na zajęcia do siedziby uczelni. W ramach studiów drugiego stopnia oferowane są dwie specjalizacje: nauczycielska i translatorsko-biznesowa.

Na studiach na kierunku filologia angielska oferujemy do wyboru dwie specjalizacje :
II stopnia

 

Filologia germańska - studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia, specjalność filologia germańska, stanowią uzupełnienie wykształcenia w zakresie filologii. Skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii niemieckiego obszaru językowego. W trakcie studiów cały czas udoskonalana jest praktyczna znajomość języka niemieckiego. Studenci mają możliwość wyboru niektórych przedmiotów kierunkowych, uczestniczą również w ciekawych wykładach filologicznych, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę tego obszaru językowego. Część zajęć prowadzona jest metodą nauczania na odległość (przez platformę e-learningową AHE), co ogranicza konieczność częstych przyjazdów na zajęcia do siedziby uczelni. W ramach studiów drugiego stopnia oferowane są dwie specjalizacje: nauczycielska i translatorsko-biznesowa.

Na studiach na kierunku filologia germańska oferujemy do wyboru dwie specjalizacje :
II stopnia

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj