Wybierz miasto:

Za nami uroczyste spotkanie powołujące członków-przedstawicieli zarządu AHE, dydaktyków, partnerów technologicznych Akademii oraz studentów do Rady Programowej kierunku filologia obca.
W skład Rady kierunku wchodzą przedstawiciele partnerów technologicznych, zarządu AHE, dydaktycy oraz studenci.
Podczas spotkania duży nacisk został położony na merytoryczny wpływ partnerów otoczenia biznesowego na współtworzenie innowacyjnej koncepcji kształcenia.

Powołania, z rąk adw. dr Mariusza Olężałka, prorektora ds. kształcenia odebrali:

 • dr Anna Bielska, dziekan kierunku
 • dr hab. Małgorzata Świderska, prof. AHE
 • dr hab. Jolanta Satoła-Staśkowiak, prof. AHE
 • dr Olga Majchrzak, nauczyciel akademicki
 • dr Agnieszka Miksza, nauczyciel akademicki
 • dr Arkadiusz Piętak, nauczyciel akademicki
 • mgr Marcin Jaźwiec, nauczyciel akademicki
 • mgr Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi
 • Małgorzata Warych, Skrivanek Biuro Tłumaczeń
 • Anna Migowska, studentka

W skład Rady Programowej weszli także:

 • adw. dr . Mariusz Olężałek, prorektor ds. kształcenia
 • Monika Karolczak, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem oraz Biura Karier
 • dr hab. Zenon Weigt, wykładowca akademicki.

Podczas spotkania członkowie Rady Programowej omówili programy studiów oraz zmiany dla naboru 2023/2024.

Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa
Filologia obca - Rada Programowa

4 października 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej kierunku

Z rąk adw. dr. Mariusza Olężałka nominacje otrzymali:

 • mgr Anna Gabryniewska, nauczyciel akademicki
 • mgr Katarzyna Paliwoda, partner technologiczny, dyr XXIX LO

Podczas spotkania członkowie Rady Programowej omówili kwestię studenckich praktyk zawodowych, propozycje usług w ramach centrum transferu badań i technologii oraz perspektywy rozwoju nowych partnerstw technologicznych dla kierunku.

Rada Programowa
Rada Programowa
Rada Programowa
Rada Programowa
Rada Programowa

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj