Wybierz miasto:

Język angielski to obecnie jeden z najważniejszych języków, którym potrafi posługiwać się znaczna większość społeczeństwa. Studia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska pozwalają na poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych. Warto zaznaczyć, że praktyczna nauka języka angielskiego otwiera przed studentami bardzo wiele możliwości zawodowych, które w pełni odpowiadają na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Dzięki zaawansowanej znajomości języka angielskiego absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie, które w pełni pokrywa się z ich marzeniami, predyspozycjami oraz zainteresowaniami. Praca zgodna z własnymi upodobaniami stanowi natomiast klucz do samorozwoju i osobistego szczęścia.

Specjalność filologia angielska - dlaczego warto?

Dzięki studiom na specjalności filologia angielska, studenci:

  • pozyskują biegłą znajomość języka angielskiego (już po pierwszym roku studiów większość studentów osiąga poziom biegłości językowej B2 wg ESOKJ, kończąc studia na poziomie C1),
  • pozyskują wiedzę z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa, literatury, kultury i historii,
  • uzyskują kompleksowe wykształcenie - studia dopełniają takie przedmioty, jak filozofia, technologie informacyjne, kreatywność,
  • mogą uczestniczyć w licznych zajęciach warsztatowych, wspomagających rozwój osobisty (warsztaty z psychologii, etyki, przedsiębiorczości),
  • zyskują wiele perspektyw zatrudnienia, co pozwala im na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z ich indywidualnymi predyspozycjami, możliwościami oraz zainteresowaniami.

 

Studia I stopnia - specjalność filologia germańska

Zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim, dzięki czemu już po pierwszym roku nauki większość studentów osiąga poziom językowy B2 według ESOKJ, a po trzecim C1. Podczas studiów, oprócz kompleksowych zagadnień lingwistycznych, studenci poznają również niemieckojęzyczną literaturę, a także kulturę i historię germańskiego obszaru językowego. Program nauczania uzupełniają zajęcia ogólno-humanistyczne (jak np. filozofia, psychologia) oraz przedmioty, które wykształcają umiejętności, wymagane na współczesnym rynku pracy (m.in. warsztaty z komunikacji i budowania relacji, technologie informacyjne, kreatywność, projekt własnych inicjatyw).

Opis kierunku

Studenci na kierunku filologia, specjalność filologia germańska:

  • zdobywają kompleksową, praktyczną znajomość języka niemieckiego,
  • pozyskują wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz kultury i historii niemieckiego obszaru językowego - dzięki temu potrafią poprawnie analizować i interpretować teksty kultury, uwzględniając wiele istotnych kontekstów, wpływających na znaczenie poszczególnych utworów,
  • uczestniczą w zajęciach ogólno-humanistycznych oraz ogólnouniwersyteckich, dzięki którym pozyskują wiedzę i umiejętności, wymagane i cenione na obecnym rynku pracy.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj