Wybierz miasto:

Dlaczego Ekonomia w AHE to najlepszy wybór?

 • Nauczysz się w sposób krytyczny analizować i diagnozować zdarzenia, zjawiska i procesy występujące w mediach ekonomicznych danej firmy i jej otoczenia.
 • Rozwiniesz kompetencje, aby w sposób nieszablonowy rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze i społeczne w firmach i instytucjach.
 • Zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wykorzystać własny potencjał kreatywny w celu rozwijania swojego kapitału intelektualnego i uzyskania ponadprzeciętnych wyników w podejmowanych projektach biznesowych.
 • Będziesz pracować metodami aktywnymi: metodą projektową i metodą warsztatową.
 • Zyskasz możliwość wyjazdów zagranicznych na studia, staże i praktyki w ramach programu Erasmus+

Perspektywy zatrudnienia

 • w organizacjach administracji publicznej i samorządowej
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • w domach maklerskich, firmach windykacyjnych
 • w bankach, instytucjach sektora finansowego
 • w firmach sektora prywatnego i korporacjach
 • w agencjach consultingowych i ratingowych
 • w administracji publicznej i samorządowej
 • w biurach rachunkowych i księgowych
 • w instytucjach służby zdrowia

Sprawdź nasze specjalności

I stopnia
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Ekonomika miast i regionów (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Rachunkowość i finanse, windykacja należności (stacjonarne, niestacjonarne, online)