Wybierz miasto:

Dołącz do naszej społeczności doktoranckiej, podejmując bezpłatne kształcenie wraz z zapewnionym wysokim stypendium.

Rekrutacja kończy się już 6 lutego 2024 roku (odwiedź: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/doktoranckie), zapraszamy kandydatów, którzy chcieliby uzyskać stopień doktora w dyscyplinach:

  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  • językoznawstwo

Każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie, którego miesięczna wartość wynosi co najmniej:

  • 37% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.

 Zapraszamy do zapoznania się z:

  • harmonogramem rekrutacji,
  • zarządzeniem Rektora w sprawie limitu przyjęć na poszczególne dyscypliny, w których prowadzone będzie kształcenie,
  • informacjami, dotyczącymi opłaty rekrutacyjnej,
  • Uchwałą Rekrutacyjną
  • Regulaminem Szkoły Doktorskiej.

Pliki do pobranie poniżej.

Programy kształcenia w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz językoznawstwa znajdują się na stronie BIP Akademii.

Szkoła Doktorska jest jednostką skupioną na kształceniu na najwyższym, ósmym poziomie europejskiej i polskiej ramy kwalifikacyjnej. W Szkole Doktorskiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi masz szansę już w trzy lata kompleksowo przygotować się do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki lub dziedzinie nauk humanistycznych. Kształcenie w Szkole Doktorskiej AHE to wsparcie znakomitych promotorów oraz uczestniczenie w wykładach wielu specjalistów, co efektywnie przygotowuje do złożenia rozprawy doktorskiej.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj