Wybierz miasto:

Przedszkole Tęczowy Świat Dziecka to miejsce zabawy i nauki dzieci w wieku od 3 do 5 lat – przedszkolaków z Polski i zagranicy. Dogodna lokalizacja w centrum Łodzi umożliwia rodzicom podwożenie swoich pociech w drodze do pracy.

Dbamy o prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności, zapewniamy wychowanie przedszkolne na najwyższym poziomie. Autorskie programy naszych wychowawców otrzymały bardzo dobre opinie środowiska pedagogicznego. 

Tęczowy Świat Dziecka stwarza warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci. Zajęcia i zabawy edukacyjne dostosowane są do potrzeb rozwojowych, możliwości i zainteresowań przedszkolaków. Są też zgodnie z zapotrzebowaniem ich opiekunów – rodziców.

Przedszkole prywatne jest tańsze i bardziej skuteczne w społecznym wychowaniu dziecka niż niania, umożliwia zabawę i współpracę z rówieśnikami. Tęczowy Świat Dziecka daje również okazję do kontaktu z dziećmi zagranicznych inwestorów i wykładowców reprezentującymi różne kraje i różne kultury. Dzięki temu przedszkole kształtuje w wychowankach tolerancję i otwartość wprowadzając dzieci w świat wartości uniwersalnych.

„PODMIOTOWY ROZWÓJ DZIECKA W INTERAKCJI OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA”

Integrujemy oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola, tworzymy atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa. Dzięki małym grupom dążymy do poznania każdego dziecka, dając równe szanse rozwojowe i edukacyjne. Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, spełniamy oczekiwania Dzieci i Rodziców. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, stwarzamy warunki bezpieczne dla dziecka i pełne zaufania dla rodziców, szanujemy tradycję, religię i pochodzenie każdego dziecka.

Zasoby kadrowe i bazowe pozwalają na rozwój przedszkola w zakresie zagospodarowania czasu poza realizacją podstawy programowej zgodnie z zainteresowaniami dzieci i życzeniami rodziców.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj