Wybierz miasto:

Oferta studiów przez Internet

Polski Uniwersytet Wirtualny jest platformą e-learningową umożliwiającą prowadzenie studiów i kursów przez Internet.

W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Nauka na platformie edukacyjnej PUW daje szansę zdobycia kwalifikacji bez konieczności uciążliwych dojazdów, odrywania się od obowiązków służbowych czy rodzinnych. Poza tym – dzięki stałej dostępności materiałów dydaktycznych – można uczyć się, kiedy i gdzie się chce.

Polski Uniwersytet Wirtualny oferuje możliwość podjęcia studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na następujących kierunkach:

 

Studia I stopnia

administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne - zjazdy w Sieradzu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ekonomia

filologia polska

grafika

informatyka

kulturoznawstwo

pedagogika

pielęgniarstwo (pomostowe)

politologia

praca socjalna - w Wodzisławiu Śląskim

psychologia

transport

turystyka i Rekreacja

zarządzanie

 

Jednolite studia magisterskie

prawo

psychologia

 

Studia II stopnia

filologia angielska

filologia germańska

filologia polska

grafika

pedagogika

politologia

 

Studia podyplomowe

Pełna oferta na www.puw.pl

 

Study in English

bachelor degree in graphics

bachelor degree in management

engineer degree in computer science

master degree in political science

 

Kursy on-line

pełna oferta na: www.kursyonline.puw.pl

 


 

Jak wygląda nauka on-line?

Rok akademicki, podobnie jak w przypadku studiów tradycyjnych, podzielony jest na 2 semestry, kończące się sesją egzaminacyjną.

W trakcie semestru uczestniczysz w:

 • zajęciach on-line - na platformie zdalnego nauczania, gdzie masz dostęp do materiałów dydaktycznych
 • zjazdach w siedzibie uczelni (2-3 zjazdy w semestrze, zależnie od studiowanego kierunku)
 • egzaminach odbywających się w siedzibie uczelni lub w filiach

Po obronie pracy dyplomowej otrzymujesz tradycyjny dyplom ukończenia studiów!

Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyczynia się do realizacji polityki horyzontalnej Unii Europejskiej – społeczeństwa informacyjnego.

Platforma Zdalnego Nauczania PUW jest największą platformą e-learningową w Polsce. Dostępna jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i zawiera wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia. Można więc uczyć się w dowolnym, najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Dlatego nauczanie z wykorzystaniem Internetu jest głównie ofertą dla osób:

 • niemających czasu na regularne dojazdy na uczelnię
 • aktywnych zawodowo
 • rodziców wychowujących małe dzieci
 • osób z niepełnosprawnościami
 • rodaków mieszkających za granicą
   

Platforma PUW-u umożliwia m.in.:

 • dostęp do materiałów dydaktycznych dzięki „Bibliotece zasobów e-learningowych”;
 • uatrakcyjnienie prowadzonego czatu (webcastu) poprzez umożliwienie przesyłania dźwięku oraz załączania plików do prezentacji (.pdf, .doc, .ppt, plików graficznych itp.);
 • korzystanie z forów tematycznych przypisanych do każdego przedmiotu;
 • korzystanie z poczty wewnętrznej;
 • bezpośredni dostęp do aktualności stron internetowych.
   

Zajęcia tradycyjne stanowią uzupełnienie nauczania prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Uczelnia powołała doradców edukacji zdalnej, którzy podczas regularnych dyżurów będą pomagać w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i organizacyjnych.