Wybierz miasto:

Dlaczego nasza Szkoła jest Międzynarodowa?

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi funkcjonuje w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN i programy autorskie i wzbogacone o sprawdzoną międzynarodową praktykę edukacyjną.
Szkoła, otwarta na międzynarodową społeczność uczniowską, uczy w 6-letnim cyklu kształcenia.

Dzięki wzbogaceniu programu nauczania o standardy szkoły międzynarodowej zapewniamy naszym uczniom kontakt z nauczycielami obcojęzycznymi. Dzieci otrzymują na zakończenie roku polskie świadectwo MEN .
W klasach IV-VI Szkoła prowadzi w języku angielskim dodatkowe godziny z przedmiotów: historia, przyroda, matematyka, muzyka i wf. Tematyka zajęć oparta jest na brytyjskiej podstawie programowej British Curriculum.

Dlaczego nasza Szkoła jest innowacyjna?

Program nauczania Szkoły opiera się na nowatorskim podejściu, które kształtuje umiejętność uczenia się, podejmowania trafnych decyzji, poszukiwania rozwiązań oraz kreatywnego i niezależnego myślenia. 

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi indywidualnie podchodzi do dziecka w zależności od jego potrzeb i możliwości. Osiąga wysokie wyniki nauczania poprzez pobudzanie naturalnej ciekawości wychowanków i umiejętności formułowania pytań dotyczących otaczającego świata, w jakim dzieci dorastają.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj