Wybierz miasto:

Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie eksternistycznym.

Tryb i przebieg prac ustalany jest indywidualnie pomiędzy promotorem a doktorantem.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz składania pracy doktorskiej znajdują się
w poniższych dokumentach do pobrania:

Przygotowujący rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mogą brać udział w dwuletnim seminarium doktorskim, które zostało stworzone z myślą o wsparciu
w przygotowaniach do uzyskania stopnia naukowego doktora. Wsparcie to rozumiemy holistycznie i wszechstronnie – uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do podjęcia, a także kontynuowania badań naukowych, niezbędnych do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej. Seminarium doktorskie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zapewnia znakomite warunki do rozwoju wiedzy i kadrę wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

Czesne za udział w seminarium doktorskim wynosi 600 zł miesięcznie.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj