Wybierz miasto:

Policealne Szkoły Edukacji Innowacyjnej stanowią alternatywę dla studiów wyższych, ponieważ dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu w krótkim czasie. W  ofercie dydaktycznej szkoły znajdują się kierunki umożliwiające uzyskanie wykształcenia i tytułu zawodowego w różnych dziedzinach.

Zaangażowana, dobrze przygotowana merytorycznie kadra, przyjazna atmosfera, proste zasady administracyjne, stały kontakt ze Słuchaczami - to wszystko wpływa na jakość edukacji oferowanej w  szkole.

Policealne Szkoły Edukacji Innowacyjnej to także doskonała propozycja dla osób dorosłych, pragnących dostosować swoje umiejętności do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Szkoła  gwarantuje stałe czesne przez cały okres trwania nauki i nie wprowadza żadnych dodatkowych opłat!

Szkoły Edukacji Innowacyjnej dostrzegają zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Podczas gdy inni dostosowują się do nich, my idziemy krok dalej. Nasza misją jest prowadzenie takiego modelu edukacji, który radykalnie zmieni obecnie obowiązujący, skostniały, nieefektywny, tradycyjny system i pozwoli na wydobycie z ucznia potencjału osobowościowego i zapewni jego twórczy rozwój. Stosowane przez nas metody projektu i warsztatu pobudzają kreatywność i rozwijają kompetencję podmiotowe i interpersonalne.

Traktujemy ucznia jako samodzielny twórczy podmiot, który dzięki naszemu wsparciu uzyskuje kompetencje, które pozwolą mu w trakcie edukacji i w przyszłości rozwijać samego siebie oraz rozwijać realne problemy i odnieść sukces zawodowy.

To nas wyróżnia!

Realizacje misji

 • kształcenie kadry trenerskiej – trener kreatywności
 • zajęcia z podstaw kreatywności – twórcze rozwiązywanie problemów
 • wykorzystanie na zajęciach ogólnokształcących metod warsztatu i projektu
 • organizacja tematycznych warsztatów dla uczniów
 • udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • projektowa współpraca na szczeblu międzynarodowym
 • bloki warsztatowe o tematyce:
  • trening umiejętności społecznych – tworzenie pozytywnego obszaru własnego siebie
  • kreatywność międzypokoleniowe
  • rozpoznawanie emocji
  • radzenie z emocjami
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj