Wybierz miasto:

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej wybiera promotora właściwego do wybranej dyscypliny nauki lub sztuki spośród niżej wymienionych. W formularzu „Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej" należy uzyskać zgodę wybranego promotora.

Proponowani promotorzy w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

Dr hab. Elżbieta Dul Ledwosińska prof. AHE

Dr hab. Elżbieta Dul Ledwosińska prof. AHE
e-mail: edul@ahe.lodz.pl

Artystka grafik. Tworzy w technikach cyfrowych i tradycyjnych. W swoich pracach badawczych podejmuje tematykę zastosowania nowych technologii w budowaniu komunikatu wizualnego, zarówno w dziełach artystycznych jak i użytkowych. Posiada duży dorobek w zakresie grafiki artystycznej, udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Dr hab. Aleksandra Chrapowicka

Dr hab. Aleksandra Chrapowicka
e-mail: winc99@gazeta.pl

Realizatorka filmów animowanych, skierowanych głównie do młodego widza. Przez lata realizowała animacje do koncertów granych w filharmoniach. Wykonywała również animacje do spektakli teatralnych. W swoich pracach łączy animację klasyczną z technikami cyfrowymi. Interesuje się fotografią i multimediami. Na AHE prowadzi przedmiot Multimedia i techniki cyfrowe oraz jest opiekunem prac dyplomowych praktycznych.

prof. dr hab. Marek Poźniak

Prof. dr hab. Marek Poźniak
 
e-mail: pozniak@web.de

Artysta fotograf. Tworzy w technikach tradycyjnych i cyfrowych. W swoich pracach badawczych podejmuje tematykę zastosowania zapomnianych jak i tradycyjnych technologii w budowaniu komunikatu wizualnego, zarówno w dziełach artystycznych jak i użytkowych. Posiada duży dorobek w zakresie fotografii oraz grafiki użytkowej. Prowadzi działalność kuratorską (wystawy m. Innymi sztuki polskiej i ukraińskiej w Niemczech) i wydawniczą. Autor ok 50 wystaw indywidualnych z zakresu fotografii i około 1000 projektów graficznych.


Proponowani promotorzy w dyscyplinie językoznawstwo:

Dr hab. Krzysztof Kusal prof. AHE

Dr hab. Krzysztof Kusal prof. AHE
e-mail: kkusal@ahe.lodz.pl

Językoznawca, slawista, tłumacz i metodyk. Autor podręczników, słowników i monografii naukowych; kierownik międzynarodowych projektów badawczych, specjalista w zakresie języka biznesu i reklamy oraz problematyki współczesnej komunikacji językowej. Zajmuje się polsko-słowiańskim językoznawstwem porównawczym, problematyką komunikacji międzykulturowej i interferencji międzyjęzykowej, lingwokulturologią oraz teorią i praktyką przekładu. Autor licznych publikacji z zakresu leksykografii, frazeologii i paremiologii.

Joanna Satoła-Staśkowiak

Dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak prof. AHE
e-mail: jstaskowiak@ahe.lodz.pl

Językoznawczyni, slawistka i polonistka, tłumaczka. Obszar zainteresowań badawczych: językoznawstwo porównawcze, korpusy językowe, słowniki elektroniczne i książkowe, socjolingwistyka (język płci, język mediów) i kultura języka, problematyka przekładu, semantyka i konfrontacja językowa, gramatyka współczesnego języka polskiego na tle języków słowiańskich, komunikacja językowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj