Wybierz miasto:

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Biuro zostało powołane w celu szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dążymy do znoszenia barier i przełamywania ograniczeń w kształceniu i pomocy osób z niepełnosprawnościami.
Sprawy studenckie rozpatrywane są indywidualnie na prośbę interesanta.

Rzecznik ds. osób z niepełnosprawnościami udziela pomocy w zakresie:

 • Rozpatrzenia trudnej sytuacji między wykładowcami a studentem
 • Pomocy w indywidualnej organizacji toku studiów i organizacji praktyk
 • Umożliwiania alternatywnej formy zdawania egzaminów i zaliczeń
 • Pomocy w sprawach zdrowotnych jako głos doradczy
 • Pomocy przy wypełnianiu wniosków do PFRON i MOPS
 • Pomocy w organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku wakacyjnego
 • Zorganizowania tłumacza języka migowego
 • Zorganizowania przewodnika dla osób niewidomych
 • Konsultacji dotyczącej bieżącej sytuacji akademickiej
 • Przyjmowania wniosków (uwag) dotyczących infrastruktury i wyposażenia Uczelni
 • Zorganizowania bezpłatnego transportu, który umożliwi dowiezienie studenta z niepełnosprawnościami na Uczelnię, z dowolnego miejsca w Łodzi
 • Użyczenia niezbędnego sprzętu, wspomagającego proces dydaktyczny

Rzecznik ds. osób z niepełnosprawnościami wysłucha każdy problem oraz zażalenie studenta AHE z orzeczeniem o niepełnosprawności. Następnie zasygnalizuje odpowiednie problemy związane ze środowiskiem studentów niepełnosprawnych i zasugeruje rozwiązania.

Rzecznik ds. osób z niepełnosprawnościami wstępuje w charakterze osoby wspomagającej studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik ds. osób z niepełnosprawnościami zajmuje się sprawami trudnymi, o wysokim stopniu skomplikowania, jako instancja odwoławcza i doradcza.

 

Karolina Trzonek

Kontakt telefoniczny
w godz. 7.00-15.00
506 289 572

E-mail
niepelnosprawni@ahe.lodz.pl
ron@ahe.lodz.pl

Adres
ul. Sterlinga 26, pokój 019B, Łódź

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj