Wybierz miasto:

W przyszłości chcesz realizować się w jednym z zawodów prawniczych? W takim razie, studia prawnicze w AHE są stworzone właśnie dla Ciebie. Zapoznaj się z naszym kierunkiem i daj sobie szansę na lepsze jutro!

Dlaczego studia prawnicze w AHE to najlepszy wybór?

 • Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo w AHE mają charakter praktyczny.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne podczas aplikacji do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.
 • Zawodu i rzemiosła prawniczego będziesz uczyć się podczas zajęć ćwiczeniowych oraz warsztatowych (w szczególności metodą case method), które stanowią ponad 50% całego programu studiów.
 • Zawodu będziesz uczył się pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową.
 • Praktycy prawa, z którymi się spotkasz, to m.in.: sędziowie, prokuratorzy, czynni adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doświadczeni policjanci, kuratorzy – w tym wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kierownicy szkoleń aplikantów sądowych i adwokackich były Rzecznik KWP w Łodzi, Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Kierownik Sekcji Zabójstw Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi czy też były Prokurator Krajowy oraz Zastępca Prokuratora Generalnego.
 • Ponadto, odbędziesz trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury). Podczas ich trwania poznasz warsztat każdego zawodu prawniczego. To właśnie pod okiem praktyka wybierzesz dalszą ścieżkę swojej kariery zawodowej. Co więcej, weźmiesz czynny udział w symulacjach prawdziwych rozpraw sądowych: karnych, cywilnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy, wcielając się odpowiednio w rolę sędziego, prokuratora, adwokata czy też radcy prawnego. Zyskasz również bezpłatny dostęp do LEX`a (bazy orzecznictwa, komentarzy, monografii itp.).

Głównym celem studiów na kierunku prawo jest przygotowanie studentów do profesjonalnego wykonywania zawodów prawniczych oraz pracy w sektorach wymagających szerokiej wiedzy z zakresu prawa i umiejętności analitycznego myślenia. 

Program kształcenia ma na celu zapewnienie solidnych podstaw teoretycznych z różnych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe oraz wiele innych. Studenci uczą się interpretacji i stosowania przepisów prawnych, rozumienia zasad i mechanizmów funkcjonowania systemu prawnego, a także nabierają umiejętności krytycznego myślenia i argumentacji. Ponadto zyskują umiejętności negocjacyjne i perswazyjne. Studia prawnicze w AHE oferują też przygotowanie praktyczne do pracy w różnorodnych, wymagających środowiskach, gdzie znajomość prawa i umiejętności negocjacyjne są kluczowe. 

Absolwenci prawa AHE są wyposażeni w narzędzia niezbędne do skutecznego działania w ramach systemu prawnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do interpretacji oraz stosowania prawa, reprezentowania klientów przed sądami i innymi organami, doradztwa prawnego, sporządzania opinii prawnych oraz prowadzenia spraw prawnych.  

Perspektywy zatrudnienia

 • sądach
 • w prokuraturach
 • w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych
 • w urzędach skarbowych i celnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • w Policji (w tym w laboratoriach kryminalistycznych)
 • w biurach organów kontroli państwowej
 • w administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych,
 • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach oraz organach Unii Europejskiej
 • w jednostkach penitencjarnych (zakłady karne i areszty śledcze)
FAQ
Czy aby studiować prawo, muszę mieć ukończoną klasę o profilu prawniczym w szkole średniej?

Nie, aby rozpocząć studia prawnicze, nie jest wymagane ukończenie klasy o profilu prawniczym. Studia na kierunku prawo są dostępne dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich. Ważne jest jednak posiadanie dobrych umiejętności analitycznych i zdolności do logicznego myślenia. 

Jakie są najważniejsze przedmioty na studiach prawniczych?

Na studiach prawniczych kluczowe przedmioty to prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, a także historia państwa i prawa. Studenci uczą się również o procedurach sądowych i praktycznych aspektach wykonywania zawodów prawniczych. 

Czy studia prawnicze są trudne?

Studia prawnicze są uważane za wymagające ze względu na dużą ilość materiału do opanowania, konieczność zrozumienia skomplikowanych koncepcji prawnych oraz potrzebę rozwijania umiejętności analitycznych i argumentacyjnych. Wymagają one również dużej samodyscypliny i systematycznej pracy. 

Jakie umiejętności są szczególnie ważne dla studentów prawa?

Dla studentów prawa kluczowe są umiejętności analitycznego myślenia, argumentacji, precyzyjnego formułowania myśli, dobrej organizacji pracy oraz zdolności do szybkiego przyswajania i syntetyzowania dużych ilości informacji. Ważna jest również znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego. 

Czy mogę specjalizować się w konkretnym obszarze prawa podczas studiów?

Tak, istnieje możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, takich jak prawo gospodarcze, prawo karne, prawo międzynarodowe, prawo własności intelektualnej i wiele innych, co pozwala na skoncentrowanie się na obszarze zgodnym z indywidualnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. 

Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 12)

Sprawdź naszą ofertę

jednolite magisterskie
cywilna (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
gospodarczo-finansowa (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
karna (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj