Wybierz miasto:

SEMINARIUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
w ramach kierunku Prawo i Administracja
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, ponadprzedmiotowy. Prowadzone są nowatorskimi metodami warsztatowymi. Zagadnienia poruszane w ramach seminarium są związane z różnymi gałęziami prawa. Stanowią pogłębienie wiedzy uzyskanej w toku nauki przedmiotu, koncentrują się w szczególności wokół wybranych zagadnień prawnych przez Dydaktyków – specjalistów z danej dziedziny lub zaproponowanych przez Studentów.

Seminarium Badawczo-Rozwojowe ma formę bezpośredniego kontaktu ze Studentem, dyskusji, analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, omawianie kwestii dyskusyjnych.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni dydaktycy, specjaliści z różnych dziedzin prawa – w tym w szczególności prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, kuratorzy, doświadczeni policjanci itp.