Wybierz miasto:

Zespół Ekspertów kierunku prawo

1.  Radca prawny Stanisław Czapnik
- Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

2. Sędzia Sądu Apelacyjnego dr Michał Kłos
– Apelacyjny Kierownik Szkolenia i Kierownik Sekcji Szkolenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, były Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi (w latach 2010-2016)

3. Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Kuberska
– Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Łodzi, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

4.  Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental

5. Adwokat dr Sylwester Redeł
– Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

6.  Prokurator Maria Szcześniak-Bauer
– Prokurator Okręgowy w Łodzi

7.  Adwokat Jarosław Zdzisław Szymański
– Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w latach 2013-2021

8. Radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki
- I Zastępca Dziekana/Wicedziekan Rady ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj