Wybierz miasto:

Prawo – kierunek o profilu PRAKTYCZNYM

RODZAJ STUDIÓW:FORMA:CZAS TRWANIA:
 • jednolite magisterskie
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (zaoczne)
 • niestacjonarne wspomagane e-learningowo*
 • 5 lat

 

* (zmniejszona liczba zjazdów w siedzibie Uczelni – wykłady stricte akademickie są częściowo wspomagane przez platformę zdalnego nauczania; pozostałe kształcenie – ćwiczenia, warsztaty, laboratoria odbywają się już w bezpośrednim kontakcie z dydaktykiem).

 

W 2022 r. kierunek prawo został odznaczony prestiżowym certyfikatem w ogólnopolskim konkursie "Studia z Przyszłością".

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo o profilu praktycznym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przygotowują studentów do wykonywania zawodów prawniczych pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową. Są to m.in.: wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, były Prokurator Krajowy oraz Zastępca Prokuratora Generalnego, sędziowie apelacyjni, okręgowi i rejonowi, prokuratorzy okręgowi, czynni adwokaci, radcowie prawni, notariusze, kuratorzy, były Rzecznik KWP w Łodzi, Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Kierownik Sekcji Zabójstw Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi – również kierownicy szkoleń aplikantów sądowych oraz adwokackich.

Oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną czy też komorniczą, studia przygotowują do rozpoczęcia wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego i prokuratorskiego, a także do samodzielnego rozpoczęcia prowadzenia doradztwa prawnego.

Zawodu i rzemiosła prawniczego studenci uczą się podczas zajęć ćwiczeniowych oraz warsztatowych (w szczególności metodą case metod), które to stanowią ponad 50% całego programu studiów. Studiując prawo w AHE zdobywają nie tylko solidne przygotowanie do pracy w zawodzie prawniczym, ale również o charakterze biznesowym.

Studenci biorą czynny udział w symulacjach prawdziwych rozpraw sądowych: karnych, cywilnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy, wcielając się odpowiednio w rolę sędziego, prokuratora, adwokata czy też radcy prawnego. Nabywają ponadto wiedzę i umiejętności praktyczne podczas unikatowych zajęć, jak np. Metodyka pracy w zawodzie adwokata, radcy prawnego i notariusza / Metodyka pracy w zawodzie sędziego i prokuratora, a także Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych i wykroczeniowych, jak również cywilnych oraz rodzinnych i opiekuńczych.

Po kierunku prawo absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach
 • prokuraturach
 • kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych
 • biurach organów kontroli państwowej
 • Policji (w tym w laboratoriach kryminalistycznych Policji)
 • administracji rządowej i samorządowej
 • urzędach skarbowych i celnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • więziennictwie
 • jako doradca podatkowy, syndyk, referendarz, mediator
 • przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych
 • organizacjach międzynarodowych i instytucjach oraz organach Unii Europejskiej
 • możesz otworzyć własną kancelarię doradztwa prawnego.

 

Prawo nie jest wcale tak trudne, jakby się mogło wydawać!

Absolwencie administracji lub innego kierunku studiów I stopnia - przyjdź i zostać magistrem prawa.

Nie musisz studiować 5 lat – zrobisz to szybciej. Zapraszamy na Prawo do AHE w Łodzi!

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj