Wybierz miasto:

Studia jednolite magisterskie

Jednolite 5-letnie studia magisterskie to kierunek o profilu praktycznym. W trakcie studiów przygotujemy Cię do wykonywania zawodów prawniczych. Będziesz kształcił się pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową. Nasi wykładowcy to między innymi: były Prokurator Krajowy oraz Zastępca Prokuratora Generalnego, sędziowie apelacyjni, okręgowi i rejonowi, prokuratorzy okręgowi, czynni adwokaci, radcowie prawni, notariusze, kuratorzy, były Rzecznik KWP w Łodzi.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną bądź komorniczą. Przygotujemy Cię do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego i prokuratorskiego, a także do samodzielnego rozpoczęcia prowadzenia doradztwa prawnego. W ofercie AHE znajdziesz: prawo medyczne, prawo w biznesie, prawo dowodowe, specjalność karną, specjalność cywilną, specjalność gospodarczo-finansową.

 

jednolite magisterskie
cywilna (stacjonarne, niestacjonarne, online)
gospodarczo-finansowa (stacjonarne, niestacjonarne, online)
karna (stacjonarne, niestacjonarne, online)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj