Wybierz miasto:

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia magisterskie (II stopnia)

Studia II stopnia z bezpieczeństwa wewnętrznego kierowane są do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę, zdobytą w trakcie poprzednich etapów kształcenia. Studiując kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, zyskasz wiedzę, dotyczącą między innymi funkcjonowania samorządów terytorialnych i struktury administracji rządowej. W naszej ofercie studiów dostępne są takie specjalizacje, jak bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, bezpieczeństwo portów lotniczych (certyfikacja rozszerzona), cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych oraz obronność państwa. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają szanse na awans w strukturach służb, takich jak policja, wojsko, żandarmeria, straż pożarna czy służba więzienna.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia - opis kierunku

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i realizowany w ich ramach program studiów przygotowują studentów do w różnorodnych służbach i instytucjach, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Studia z zakresy bezpieczeństwa wewnętrznego rozwijają bowiem wiedzę oraz praktyczne umiejętności praktyczne z zakresu:

 • analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,

 • zarządzania kryzysowego,

 • prawa, związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym,

 • planowania i tworzenia strategii bezpieczeństwa,

 • zarządzania i organizacji służb bezpieczeństwa,

 • technologii informacyjnych w służbie bezpieczeństwa,

 • współpracy z różnymi instytucjami bezpieczeństwa.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia mogą podjąć pracę w:

 • służbach mundurowych, takich jak policja, wojsko, straż graniczna, służby specjalne i wywiadowcze,

 • agencjach rządowych, np. w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • jednostkach administracji publicznej,

 • jednostkach, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i ochronę cywilną (np. w zespołach reagowania kryzysowego),

 • przedsiębiorstwach z sektora prywatnego, takich jak firmy ochroniarskie czy konsultingowe (w zakresie bezpieczeństwa).

II stopnia
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Bezpieczeństwo portów lotniczych (certyfikacja rozszerzona) - nowość (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj