Wybierz miasto:

Studia I stopnia – bezpieczeństwo wewnętrzne

Interesujesz się kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym? Jeśli tak, to sprawdź ofertę kierunków I stopnia na AHE. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę dotyczącą między innymi zasad zarządzania kryzysowego. Dowiesz się, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym, reagować i przejmować kontrolę w przypadku ich wystąpienia oraz usuwać powstałe skutki. Nauczysz się także analizować, interpretować i prognozować zjawiska oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają uporządkować zdobytą wiedzę na przedmiotach ogólnych oraz udoskonalić konkretne umiejętności. W ofercie studiów I stopnia znajdziesz 4 specjalności: bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw, obronność państwa, zarządzanie kryzysowe. Na każdej z nich weźmiesz udział w interesujących zajęciach praktycznych, które przygotują Cię do pracy w wybranym przez Ciebie obszarze.

 

I stopnia
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Obronność państwa (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Zarządzanie kryzysowe (niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj