Wybierz miasto:

Dlaczego Filia w Wodzisławiu Śląskim - Praca socjalna w AHE to najlepszy wybór?

 • Zdobędziesz umiejętności podejmowania pracy socjalnej indywidualnie z podopiecznym, a także z całą rodziną oraz dobrego poznania środowiska lokalnego
 • Poprawisz relacje społeczne swoich podopiecznych, będziesz wspierał ich w procesie usamodzielniania
 • Zadbasz o równe szanse społeczne i rozwijanie umiejętności domagania się swoich praw
 • Pomożesz potrzebującym w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
 • Poznasz siebie i swoje zdolności do okazywania empatii
 • Uzyskasz kompetencje społeczne, umiejętności negocjacyjne, zdolności planowania działań pomocowych
 • Otrzymasz dyplom pracownika socjalnego, który uprawnia Cię do wykonywania zawodu
 • Dzięki umiejętnościom z zakresu pedagogiki, psychologii i psychologii społecznej pomożesz przezwyciężyć rodzinom trudne sytuacje życiowe
 • Weźmiesz udział w praktykach odbywających się w instytucjach pomocy społecznych
 • Będziesz częścią projektów organizowanych przez organizacje pozarządowe, dzięki temu zdobędziesz kontakty i doświadczenie zawodowe
 • Jeśli umiejętność słuchania i otwarcie na potrzeby innych są dla Ciebie naturalne, to PRACA SOCJALNA w AHE jest Twoim najlepszym wyborem

Perspektywy zatrudnienia

 • w ośrodkach pomocy społecznej
 • w miejskich ośrodkach pomocy społecznej
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
 • w domach pomocy społecznej
 • w zakładach karnych
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych
 • w ośrodkach zajmujących się pracą z rodzinami zastępczymi

Sprawdź nasze specjalności

I stopnia
Asystent rodziny (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych (stacjonarne, niestacjonarne, online)
Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej (stacjonarne, niestacjonarne, online)