Wybierz miasto:
 1. Wejdź na stronę www.rekrutacja.ahe.lodz.pl
 2. Wybierz język, system, kierunek, tryb studiów i zatwierdź swój wybór
 3. Podaj e-mail, imię i nazwisko, telefon i zatwierdź rejestrację
 4. Wejdź w link wysłany na podany adres email i uzupełnij wszystkie pozostałe dane.
 5. Zaczekaj na pozytywną weryfikację zgłoszenia- musi zostać uznane za kompletne i niezawierające błędów
 6. Po zatwierdzeniu wniosku (zgłoszenia online) otrzymasz email potwierdzający wybrany kierunek studiów i zawierający spis wymaganych dokumentów
 7. W następnej wiadomości otrzymasz link aktywacyjny do Wirtualnego Pokoju Studenta (WPS). Nadawcą wiadomości będzie WPS (wps@ahe.lodz.pl).
 8. Zaloguj się do WPS, wybierz folder „Rekrutacja”, w którym widoczne są 3 zakładki: „Umowy”, „Do podpisu”, „Do pobrania”.
 9. Przejdź do zakładki „Umowy” , pobierz PIN do podpisania Umowy z załącznikiem na swoje urządzenie i wprowadź go do wskazanego pola.
 10. Przejdź do zakładki „Do podpisu”, gdzie znajdują się: Ślubowanie oraz Oświadczenie o oryginalności dokumentów. Pobierz odrębne kody PIN do podpisania Ślubowania oraz Oświadczenia o oryginalności dokumentów na swoje urządzenie i wprowadź je do wskazanych pól.
   

W zakładce „Do pobrania” znajdują się dokumenty do wydrukowania:

 • Skierowanie na badania lekarskie wyłącznie dla kier.: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Grafika, Taniec, Dietetyka;
 • Oświadczenie OC wyłącznie dla kierunku Pielęgniarstwo pomostowe i Pielęgniarstwo II stopnia;
 • Upoważnienie dla osób trzecich - dokument nieobowiązkowy
   

Wyślij elektronicznie i jednorazowo komplet dokumentów (pamiętaj o podpisach!)

 • świadectwo maturalne (aplikacja na I stopień studiów)
 • dyplom i Suplement studiów I stopnia (aplikacja na II stopień studiów)
 • 1 zdjęcie JPG 236x295 pikseli należy zamieścić w Formularzu rejestracji online
 • potwierdzenie wpłaty 107 zł (lub 172 zł na kierunku Taniec)-numer konta znajdziesz w załączniku do Umowy lub w zakładce „Moje Finanse-Saldo”

 

w temacie wpisując nazwisko, imię, kierunek studiów na adres:

 

Dodatkowe orzeczenia na kierunkach:

 • Grafika, taniec - orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania.
 • Kosmetologia - orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy.
 • Pielęgniarstwo - orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku od lekarza medycyny pracy i orzeczenie po pracowniczych badaniach okresowych). Książeczka sanitarno-epidemiologiczna /lub orzeczenie d/c sanitarno-epidemiologicznych. Oświadczenie OC"

 

11. Zaczekaj na wiadomość email o zakończeniu procesu rekrutacji

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj