Wybierz miasto:

Wybierz miasto

Liczba wyników: 28
Wybierz filtr
System studiów
Typ studiów
Tryb studiów
Język studiów
Wydział
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Na studiach podyplomowych administracja i zarządzanie publiczne kompleksowo przygotujemy Cię do objęcia stanowiska wysoko wykwalifikowanego urzędnika…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • weekendowe
Prowadzimy kierunek o profilu doskonalącym, co oznacza, że są to studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.
Naszym celem jest…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Studia podyplomowe kompleksowo przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie kształcenia poszerzysz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • weekendowe
W trakcie studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Nasi praktycy przygotują Cię do…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową dadzą Ci możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Studia przygotują Cię do pracy w kadrze kształcącej tancerzy ludowych oraz choreografów zespołów ludowych. Choreografia w specjalności taniec ludowy…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Celem naszych praktyków jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność rozwijania aktywności…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Studia podyplomowe diagnoza i terapia integracji sensorycznej wyposażą Cię w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów przekażemy Ci rozszerzoną wiedzę z zakresu poradnictwa żywieniowego. Zdobędziesz umiejętności stosowania dietoterapii oraz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe skierowane są do osób interesujących się zagadnieniami szeroko pojętego doradztwa. W trakcie studiów nauczysz się wykorzystywania…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
W trakcie studiów zdobędziesz kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej. Udoskonalisz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
W trakcie studiów przekażemy Ci przekrojową wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu pracy kadrowej oraz płac w firmach. Po…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe zostały stworzone, by przekazać Ci profesjonalną wiedzę z zakresu kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej. Dowiesz się, jak tworzyć strategie lokalne…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Nasi eksperci tworzą programy studiów tak, by odpowiadały na problemy współczesnego społeczeństwa. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią skupia się…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • online ze zjazdami
Na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego uzyskasz podstawowe kompetencje pedagogiczne, które są niezbędne w pracy w…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Psychodietetyka łączy elementy psychologii, dietetyki oraz medycyny, a ukierunkowana jest na pomoc pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii sportu. Poznasz główne problemy pojawiające…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę dotyczącą podstawowych obszarów psychologii w organizacji z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji,…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • 100% online
Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów uzyskasz kompetencje, które…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Poznasz sposoby rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore). Nauczysz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych. Uzyskasz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą przygotujemy Cię do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia przekażą Ci profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • online
 • weekendowe
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii. W trakcie studiów nauczysz się między innymi…
Sprawdź więcej