Wybierz miasto:

Wodzisław Śląski - studia I stopnia

W Wodzisławiu Śląskim kadra Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej złożona jest z praktyków, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy zadbają o kompleksowe przygotowanie Cię do życia zawodowego. Poza wiedzą teoretyczną damy Ci możliwości rozwoju kreatywnego myślenia. Będziemy wspierać wszystkie ciekawe pomysły i pomożemy Ci realizować innowacyjne projekty. W naszej Filii dostępne są trzy kierunki I stopnia: pedagogika, praca socjalna i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia I stopnia z bezpieczeństwa wewnętrznego

Na tym kierunku masz do wyboru specjalności:

  • bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia, nakierowane na przygotowanie profesjonalistów, podejmujących działania: profilaktyczne, prewencyjne i chroniące osoby oraz obiekty.
  • obronność państwa i służby mundurowe, nastawiona na wiedzę praktyczną z organizacji i zarządzania oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Studia I stopnia z pedagogiki

Na tym kierunku masz do wyboru sześć ciekawych specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna, przeznaczona dla studentów, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi między innymi: niedostosowania społecznego, mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce, psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki w wymiarze opieki, wychowania i terapii
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, która jest najpopularniejszą dziedziną nauk pedagogicznych,
  • pedagogika zdrowia z dietetyką, której celem jest przygotowanie Cię do kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej, związanej z różnymi rodzajami zaburzeń odżywiania,
  • terapia pedagogiczna z arteterapią, gdzie nauczysz się, jak wykorzystywać swoje zainteresowania w innowacyjnych metodach terapii,
  • logopedia, skierowana do osób, które chcą w przyszłości pomagać pacjentom w rozwiązywaniu trudności z zakresu komunikacji.

 

Studia licencjackie - praca socjalna

Na tym kierunku weźmiesz udział w ciekawych zajęciach, prowadzonych metodą projektową. W Filii w Wodzisławiu Śląskim dostępne są trzy specjalności:

  • asystent rodziny, gdzie nauczysz się między innymi: teorii i metod pracy socjalnej, podstaw gerontologii, prawno-społecznych podstaw pracy z rodziną, edukacji zdrowotnej, podstaw psychologii klinicznej i interwencji kryzysowej,
  • systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej, gdzie przygotujemy Cię do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, fundacjach,
  • organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych, gdzie celem jest poszerzenie Twojej pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej wiedzy, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj