Wybierz miasto:

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych - Szkoła Edukacji Innowacyjnej kształtuje  młodego człowieka: twórczego, odpowiedzialnego, ciekawego siebie i świata, komunikatywnego, tolerancyjnego, znającego swoją wartość. Kadrę szkoły stanowią doświadczeni, twórczy i zaangażowani pedagodzy, od których wymagany jest  profesjonalizm, kreatywność oraz ciągły rozwój osobowościowy i naukowy. Obecnie liceum za cel postawiło sobie wychowanie absolwentów w poczuciu poszanowania prawa, troski o świat natury i drugiego człowieka, przygotowanie do twórczego funkcjonowania w systemie społecznym i ekonomicznym, stymulowania postaw twórczych oraz dalszego kontynuowania nauki i wychodzenia poza stereotypy. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj