Wybierz miasto:

Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia nasi studenci są przygotowywani do nauczania języka angielskiego uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do nauczania języka angielskiego uczniów szkół ponadpodstawowych.

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki to autorska koncepcja specjalizacji nauczycielskiej, powstała we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, naszymi partnerami, czyli przede wszystkim z mgr Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, jednej z pierwszych Budzących się Szkół w Polsce, oraz mgr Bożeną Ziemniewicz, dyrektor BRITISH CENTRE – Szkoły Języków Obcych i Centrum Egzaminacyjnego autoryzowanego przez Cambridge Assessment English, część Uniwersytetu Cambridge. Łączy ona podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela z nowoczesnym podejściem do nauczania, opartym na zasadach neurodydaktyki. Przede wszystkim zależy nam bowiem, aby nasz absolwent widział proces uczenia się holistycznie, a swoją rolę postrzegał jako towarzysza wspierającego swojego ucznia na drodze jego rozwoju.

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia skierowana jest zarówno do tych nauczycieli, którzy oprócz nauczania w starszych klasach szkoły podstawowej chcą pracować z uczniem nieco starszym – licealistą, ale również do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w rozwinięciu swojego potencjału lub też rozbudzeniu na nowo pasji do nauczania.

Dla nauczycieli przygotowaliśmy unikalny program kształcenia, który łączy tradycyjny model kształcenia z modelem nowoczesnym i obejmuje:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach tego modułu studenci:

 • dowiadują się, jak uczy się mózg, zrozumienie czego jest niezbędne dla każdego nauczyciela,
 • poznają jak rozwija się ich uczeń,
 • uczą się, jak ważną rolę w zawodzie nauczyciela odgrywa pozytywne nastawienie i jak ważne jest kształcenie takiego podejścia u swoich uczniów, promowanie dobrostanu i uważności,
 • poznają alternatywne nurty edukacyjne, starają się spojrzeć na proces uczenia się holistycznie, a jednocześnie wzbogacić swój warsztat pracy nauczyciela o najlepsze praktyki edukacyjne,
 • przygotowują się do pracy z coraz liczniejszą grupą uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – nadpobudliwością, dysleksją, zespołem Aspergera itd.
   

W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

 • Podstawy psychologii – perspektywa nauczyciela
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia pozytywna
 • Zawód nauczyciela
 • Nurty edukacji alternatywnej
 • Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
   

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

W ramach tego modułu studenci:

 • zgłębiają proces nauczania i uczenia się języków obcych,
 • uczą się, jak ważne jest nastawienie na rozwój (tzw. growth mindset) w pracy nauczyciela,
 • poznają jak komunikować się z uczniami (wykorzystując komunikację bez przemocy – NVC),
 • uczą się jak wzmacniać motywację wewnętrzną uczniów,
 • uczą się jak projektować kurs językowy,
 • dowiadują się w jaki sposób wykorzystywać oryginalną literaturę anglojęzyczną w edukacji językowej,
 • uczą się jak efektywnie wykorzystywać pomoce cyfrowe w uczeniu się języka obcego w klasie i poza nią.
   

W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

 • Podstawy nauczania języków obcych
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Dydaktyka cyfrowa
 • Projektowanie kursu językowego
 • Literatura anglojęzyczna w edukacji językowej

Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki nasi studenci uczestniczą także w kursach w ramach modułu Podstawy dydaktyki i emisja głosu, zgodnie z nowymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.
Staramy się, aby podczas zajęć zawsze był czas na refleksję dotyczącą obecnego systemu edukacji. Studenci przedstawiają problemy, z jakimi na co dzień borykają się jako nauczyciele, a następnie wspólnie szukają rozwiązań. Ma to miejsce np. na realizowanym na zajęciach Nurty edukacji alternatywnej projekcie Be the change you wish to see in education. W ramach projektu studenci za pomocą metody design thinking starają się wskazać problem, który chcieliby rozwiązać w dzisiejszej edukacji, a następnie projektują i wdrażają zaprojektowane przez siebie rozwiązanie.
 

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki będą potrafili:

 • wspierać proces uczenia się,
 • pobudzać swoich uczniów do myślenia,
 • motywować swoich uczniów,
 • tworzyć przestrzeń szkolną (społeczno-kulturową, architektoniczną, wirtualną), aby w pełni wykorzystać potencjał uczniów,
 • być mentorami dla swoich uczniów,
 • dokonywać weryfikacji i modyfikacji metod dydaktycznych w codziennej praktyce edukacyjnej,
 • projektować i prowadzić zajęcia w taki sposób, aby były one jak najbardziej efektywne dla ucznia,
 • tworzyć materiały dydaktyczne w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem,
 • efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki na studiach II stopnia uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach 4-8 oraz w szkole ponadpodstawowej.

Zaleca się, aby na studiach II stopnia studenci realizowali praktykę zarówno w szkole podstawowej jak i w szkole ponadpodstawowej.

Opiekunem specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki jest dr Ola Majchrzak.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj